Sociaal

Niet zomaar een onderneming maar een sociale onderneming

Kiemen krijgen kansen! Dit is de slogan van De Broeikas waarmee we het sociaal oogmerk in de verf zetten. Ons labo zet zijn poorten graag open voor sociale initiatieven, alsook voor de meer kwetsbare thema’s en doelgroepen. 

Onze cocreatieve community -ook wel cocreatiegroep genoemd- gaf in het verleden vorm aan heel wat fijne initiatieven. Hieronder zie je wat voorbeelden. Ook in 2024 willen we hier graag mee verder. Meer nog, we willen het sociaal oogmerk verder uitbouwen. Meer hierover lees je in onze blog.

Kiemen krijgen kansen: onze sociale doelen

 1. ‘De Broeikas’ wil ruimte bieden aan initiatieven ter bevordering van een verbindende manier van samenleven. Op die manier willen we graag het buurtweefsel versterken en de sociale cohesie faciliteren
  Concreet? Af en toe organiseren we een café-avond in De Broeikas, we doen mee met Kunstroute Boutersem en we doen ook spelletjesavonden waarop iedereen welkom is.
 2. Inzetten op cocreatie, leren van mekaar en samen doen! Dit realiseren we via het uitbouwen van onze cocreatieve community waar volop kan geëxperimenteerd worden in en met de schuur.
  Concreet? Onze cocreatiegroep onderzoekt wat wil ontstaan met elkaar in en rondom de schuur. Zo geeft ze het ontstaan aan allerhande sociale initiatieven. Interesse in de cocreatiegroep, lees dan verder via deze link. Ook als vrijwilliger kan je mee helpen bij deze activiteiten. Goesting? Laat van je horen.
 3. We bouwen aan nieuwe samenlevingsvormen en kennisvormen waarin vele mensen samenwerken op weg naar een ecosysteem waar mens en natuur in balans zijn.
  Concreet? We inspireren mensen hierover via initiatieven zoals Ecobouwers (duurzaam bouwen), Samenhuizen (andere samenlevingsvormen), Open Monumentendag (een bijzondere herbestemming van een beschermd monument). We doen mee met deze events wanneer de community zich hiertoe aangesproken voelt.
 4. In onze werking hebben we aandacht voor kwetsbare groepen en werken we graag mee in het mogelijk maken van bijzondere projecten.
  Concreet? Aan sterk verminderd tarief stellen we onze locatie ter beschikking van diverse sociale initiatieven, uiteenlopend van aard. Ook bouwen we sociale partnerschappen uit. Zo werken we samen met De Lovenier van Adem vzw in Lovenjoel. Zij bereiden heerlijke soep voor ons.
 5. We zetten in op niet-lucratieve maar essentiële thema’s als verstilling, verdieping, verbinding, creativiteit, kunst, cultuur, duurzaamheid en zelfontplooiing.
  Concreet? We stellen onze locatie ter beschikking aan labotarief en zetten in op verdiepende activiteiten, lezingen en inspiratie-avonden. Daarnaast bieden we bio-producten aan voor consumptie, kozen we voor een warme-dranken-automaat met fairtrade-dranken, bouwen en verbouwen we op bio-ecologisch wijze, opteren we voor upcycling en recycling waar het kan,…
Heb je zelf een idee voor een sociaal initiatief dat mooi zou blenden in De Broeikas of wil je aan dit alles meewerken als vrijwilliger, laat het ons zeker weten!

Een huurpakket van 4 dagen? Zo maak je een sociale dag mogelijk!

Per pakket van 4 dagen huur kunnen we een ‘sociale dag‘ realiseren. Als huurder draag je dus regelrecht bij tot allerlei sociale initiatieven en maatschappelijk relevante projecten. We bieden de schuur dan aan tegen een sociaal tarief, dat is een gunsttarief dat mogelijk maakt dat ook sociale initiatieven kunnen plaatsvinden in De Broeikas. We gaan dan in overleg met de betrokkenen om te kijken wat financieel mogelijk is. Wanneer het financieel lastig is kan er ook in natura bijgedragen worden via het uitvoeren van klussen of het delen van expertise, ervaring of kennis. 

Dus: huur de schuur! Het maakt heel wat mogelijk, ook voor anderen.

Wil je ons structureel steunen dan kan dat via het steunpakket van 500 EUR, excl. btw per jaar. Als steunend lid teken je in op het cocreatiepakket. Net als alle andere leden van de cocreatiegroep, ben je van harte welkom op onze 4 jaarlijkse netwerkevents en kan je -geheel vrijblijvend- ook genieten van de andere voordelen die het cocreatiepakket biedt. Meer daarover lees je via deze link.

Enkele verhalen die we ondersteunen: gisteren, vandaag en morgen

Waaranders VZW

OPLADEN ALS TEAM

Binnen een uniek natuurkader aan de rand van het bos stelt de vzw Waaranders als doel het aanbieden en delen van kleinschalige, maar groothartige natuurbeleving. Waaranders wil iedereen graag laten meegenieten van dit stukje natuur, de omgeving, de atmosfeer. Welke bezoekers verwelkomen we graag? Iedereen! En daarmee bedoelen we alle buitengewone mensen en alle gewone buitenmensen. Voel jij je ook aangesproken? Zowel buitengewone mensen (andersvaliden, kwetsbare mensen in de samenleving) en gewone buitenmensen heten we welkom. Professionelen uit de (psychische) gezondheidszorg die met hun cliënten in en met de natuur werken, worden ook betrokken bij de werking van Waaranders. Dit alles doen we omdat we geloven dat natuurbeleving het geestelijk en fysiek welzijn bevordert. vzw Waaranders vult het reguliere aanbod van zorgcentra aan en verbetert het welzijn van hun cliënten door met hen de natuur in te trekken. Vrijwilligers van Waaranders begeleiden hen daarbij. Zo creëren we wederzijds verrijkende interacties.

Elk jaar, in de herfst, nemen we een dag de tijd om terug te blikken op het voorbije jaar en plannen te maken voor het nieuwe. Sinds twee jaar komen we hiervoor naar de inspirerende schuur van De Broeikas. We krijgen er de ruimte en de rust om te verbinden en te werken – binnen en buiten. Een heerlijke plek.

Meer lezen

UPC KU Leuven, Huis 6

KRACHTDAGEN VOOR JONGEREN

Elke schoolvakantie stellen we De Broeikas open voor krachtdagen voor jongeren. Zo ontvangen we hier geregeld een groep jongeren van Huis 6.

In De Broeikas  genieten de jongeren van de tuin, de schommels, de trampoline en de boomhut. Soms maken we wel eens een kampvuur, bakken er croques of  smullen er marshmallows. Dikwijls ook gaan ze hier creatief aan de slag, ze tekenen, schilderen of drukken met de drukpers. Soms ook spelen ze spelletjes, lezen ze een boek of rusten ze in de zetels. De chocomelk vinden ze heerlijk, alsook de vele zit- en chill-plekjes in het gebouw.

Huis 6 (Vleugel K, UPC KU Leuven) biedt een dagprogramma aan voor jongeren met psychische of psychiatrische moeilijkheden tussen de leeftijd van 12 en 18 jaar. 

Het zorgteam van Huis 6 is een ervaren multidisciplinair team. Het werkt graag en intensief samen, met de jongeren en zeker ook de mensen uit hun thuisomgeving: het gezin, de school of andere mensen die belangrijk voor hen zijn.

Ook voor de teamleden van Huis 6 is het telkens weer thuiskomen in De Broeikas. Een dagje weg van de werkvloer en gezellig samenzijn met de jongeren in de natuurlijke omgeving van De Broeikas. Deugddoend voor iedereen.

Meer lezen

Authentical Academy

STEM VOOR JONGEREN

De Authentical Academy organiseert diverse activiteiten voor kinderen en jongeren. Sommigen daarvan gaan door in De Broeikas, zo ook het STEM-traject ‘materialenkunst’. Hoe ga je van een droom naar een echte en volledige realisatie? Met die vraag gaan we samen aan de slag. Voor jongeren vanaf 11 jaar, in de heerlijke sfeer van De Broeikas.

Met de Authentical Academy wil Authenical ervaringen en inzichten al doende overbrengen binnen haar missie: een samenleving bouwen vanuit de noden van vandaag met zicht op morgen. Zo wil Authentical een maximale positieve en blijvende impact creëren op de samenleving van vandaag. We zijn er voor wie concreet aan de slag wil om te groeien en vooral te bloeien, en bieden ook zelf oplossingen aan die gericht zijn op zelfredzaamheid en het creëren in verbondenheid.

Meer lezen

De Lovenier

 ZINVOL KUNNEN BIJDRAGEN

De Lovenier is een dagatelier gelegen in ’t Klein Park in Lovenjoel. Het is er elke dag opnieuw een gezellige drukte als onze cliënten actief aan de slag zijn in de dagatelier. Elke bewonder van Adem vzw (voorheen Ave Regina) die niet buitenshuis werkt, komt tijdens de dag naar de Lovenier. In de Lovenier kunnen ze kiezen uit een waaier van verschillende ateliers. 

Zo maken ze allerlei lekkers, doen ze handwerk en creatief, tuinwerk en helpen ze mee in de boerderij. 

Voor De Broeikas bereiden ze de soep van de cowerkers en als er feesten zijn bakken ze heerlijke wafeltjes (zeker wel 4 soorten!) en cakes. 

De achterliggende filosofie van De Lovenier? Arbeid brengt structuur in het bestaan. Arbeid brengt mensen bij elkaar. Arbeid vergroot de mogelijkheid iets te betekenen in en voor de groep. In diverse ateliers worden aantrekkelijke produkten vervaardigd die te koop worden aangeboden.

Meer lezen

Cafe, spelletjes en concertjes

GELEGENHEID TOT ONTMOETING

Op geregelde basis organiseren we hier in De Broeikas activiteiten waar vrienden, familie en buren kunnen genieten van mooie en leuke dingen als muziek, gezelschapsspelletjes, kunst en cultuur.

Zo willen we bijdragen tot de versteviging van het sociaal weefsel in de regio.

De activiteiten worden gedragen vanuit de community van vennoten en leden. Wil je hier graag aan meedoen als vrijwilliger dan ben je van harte welkom. Altijd fijn!

Foto-credits: Hans Stockmans

CANO Vlaanderen

PLEK VOOR WAARDEVOLLE RITUELEN

De Broeikas als locatie voor het slotmoment van het pilootproject omtrent Life Story Work van CANO Vlaanderen. Ook het bijhorend filmpje kwam tot stand in De Broeikas.

Kijk hier naar het filmpje.

In 2023 wil CANO Vlaanderen verhalen van jongeren naar buiten brengen via digital storytelling.  We doen dit om de impact van CANO zichtbaar te maken en succesfactoren mee te geven van zowel jongeren als de CANO-organisaties.  Tegelijk willen we een beeld schetsen tegen welke drempels jongeren aanlopen (vaak buiten hun wil om) en zicht krijgen op sociale (grond)rechten die niet/moeilijk ingevuld raken (bijv. woonrecht, leerrecht,…).  Met het delen van deze verhalen willen we de complexiteit van de trajecten verduidelijken alsook het beeld op jongeren uit de jeugdhulp positief beïnvloeden.

Meer lezen

Blokkende studenten

SAMEN STERK, SAMEN JONG, SAMEN FUN

In de winter van 2022-2023 stond De Broeikas ter beschikking van een grote groep blokkende studenten van in de buurt. Ze konden gratis in De Broeikas terecht in december, januari en februari en vonden er steun bij elkaar tijdens de blok- en examenperiode.

Momenteel bieden we deze dienst niet langer gratis aan maar tegen een vergoeding om de vaste kosten te dekken. 

Ligt deze kost te hoog voor jou als student dan gaan we met jou in gesprek om te bekijken wat mogelijk is.

Meer lezen

Kunstroute Boutersem

EEN PLEK VOOR KUNST EN CULTUUR

Gedurende alle edities van Kunstroute Boutersem stelde De Broeikas de ruimte ter beschikking van lokale kunstenaars. Het event trekt veel volk van in de streek. De kunst komt er mooi tot zijn recht. 

Ook aan andere publieke events heeft De Broeikas dikwijls meegedaan: Open Monumentendag, Ecobouwers, Samenhuizen,…

Reeds vele mensen kwamen op deze wijze in contact met onze bio-ecologisch verbouwde schuur. We beantwoorden graag alle mogelijke vragen omtrent bio-ecologisch bouwen, op vraag bieden we rondleidingen aan.