Broei

Word co-eigenaar van onze prachtige schuur!

Ja, wij zijn een coöperatie! Dat betekent dat je je financieel kan verbinden met onze prachtige plek. Via het intekenen op 1 of meerdere aandelen word je mede-eigenaar van deze prachtige schuur en dit eigenwijze project. Een aandeel is 100 EUR waard. Je kan intekenen voor 1 tot 50 aandelen, dit komt overeen met een bedrag tussen 100 en 5.000 EUR. Investeren in aandelen is niet hetzelfde als een schenking. Via het investeren in aandelen word je vennoot, het geld blijft van jou maar is geparkeerd in De Broeikas. Op deze manier maak je alles mogelijk waar De Broeikas voor wil staan.

In de rubrieken hieronder krijg je alle nodige informatie omtrent vennoot worden, de voordelen die hieraan gekoppeld zijn, intredings- en uittredingsmodaliteiten,… Neem alles grondig door alvorens je intekent, zo ben je goed op de hoogte.

Alles op een rij…

 • 2012: de prille plannen en de eerst inzamelacties, met die eerste giften drukten we onze eerste folder.
 • 2015: onze formele start namen we met het Broeifestival dat plaatsvond van 25 tot 27 september 2015
 • 2016: op 22 november 2016 gingen we met de 4 oprichters naar de notaris en zette we onze handtekening onder de akte van onze kersverse coöperatie!
 • 2017: financiële campagne, we verzamelden 500.000 EUR onder de vorm van aandelen, met die middelen kochten en konden we van start gaan met de verbouwingen!
 • 2018: verbouwingen met vele handen die het werk licht maakten, we verbouwden bio-ecologisch vanuit veel goesting en drive!
 • 2019: opening van de cowerkplek, aanvankelijk met een klein groepje van 8 cowerkers
 • 2020: Corona sloeg toe, we bleven overeind want gelukkig hadden we geen lening terug te betalen aan de bank. Als coöperatie sta je sterk!
 • 2021: de community werd geboren, de verhuur kwam stilaan weer op gang.
 • 2022: we gingen over tot 1 abonnementsformule met betaalvork die overvloed uitnodigt!

Waarom zou je nu nog vennoot worden van De Broeikas en wat gebeurt er met je geld?

De middelen die binnenkomen via vennoten investeren wij niet in werking en personeel maar in volgende zaken:

 1. Het verder afwerken en optimaliseren van onze infrastructuur: afwerking dakkapel, extra lokaal op de eerste verdieping, geluidsisolatie, zonnecellen, warmtepomp, zandstralen en opvoegen gevel, tuinberging met buitenkeuken en buiten-wc, tuinafdak, berging voor afvalcontainers,…
  Begroot op 80.000 EUR.
 2. Het verhogen van het comfort: inrichting badkamer op eerste verdieping (douche, lavabo, tegels), verbeteren sanitair, duurzame meubelen (zeteltjes, tafels, stoelen), tuinmeubelen (tuinbanken, tafels en stoelen),…
  Begroot op 20.000 EUR.
 3. Het opbouwen van gezonde buffers (voor herstellingen en investeringen).
  Begroot op 50.000 EUR.

Vennoot worden maakt dit stap voor stap mogelijk!

Zet jij graag je financiële schouders onder De Broeikas? Investeer dan in aandelen van De Broeikas en word vennoot van ons Labo voor een Warme Wereld. Zo word je officieel co-eigenaar van De Broeikas.

Hieronder maakten we een lijstje van veelgestelde vragen. Hopelijk mogen we je weldra ontvangen als vennoot van deze coöperatie. Welkom aan boord!

 

Hoe word ik vennoot?

Natuurlijk hopen wij dat je overstag gaat en toetreed als vennoot van De Broeikas. Via je toetreding in onze coöperatie word je in mede-eigenaar van deze ferme schuur en dit eigenwijze project.

 • Je kan vennoot worden van De Broeikas als natuurlijk persoon of als rechtspersoon (vzw, bv, cv,…). In beide gevallen kan dit eenvoudigweg door het invullen van ons toetredingsformulier.
 • Nadat je aanvraag werd bekrachtigd door de raad van bestuur zal je gevraagd worden om het bedrag te volstorten.
 • Je investeert in aandelen, dat is iets anders dan een schenking. Als je een bedrag schenkt aan een organisatie kan je het nadien niet terugkrijgen. Investeer je echter in aandelen, dan parkeer je je middelen in de coöperatie. Wil je na verloop van tijd de samenwerking beeïndigen, dan kan dit door uit te treden.

Categorieën van aandelen

Er zijn 5 categorieën van vennoten geformuleerd, volgens de grootte van je investering. De nominale waarde van 1 aandeel bedraagt 100 EUR. Je kan een bedrag investeren tussen de 100 en 5.000 EUR. Met deze middelen willen we het voorhuis verder verbouwen, de gevels opknappen, de inrichting verduurzamen, investeren in zonnecellen en warmtepomp, de tuinen inrichten en een gezonde buffer opbouwen. Alles goed voor een bedrag van 100.000 EUR. De meer gedetailleerde begroting vind je op www.debroeikas.be/coöperatief.

Dus ja, ook nu het gebouw er staat, blijven we mikken op nieuwe vennoten, want zo realiseren we alle investeringen aan en rond het gebouw. Bovendien verbreden en vernieuwen we ook de groep van betrokken vennoten.

Er zijn 3 grote groepen vennoten:

1. Onze oprichters en grote investeerders: A-vennoten
De oprichtende vennoten zijn A-vennoten. Ook na oprichting kan je nog intekenen als A-vennoot mits goedkeuring door de raad van bestuur. A-vennoten kunnen intekenen op een onbeperkt aantal aandelen (ook een bedrag hoger dan 5.000 EUR is mogelijk). Kan voor organisaties, stichtingen, vzw’s, bv’s, cv’s,… én voor particulieren.
Momenteel telt De Broeikas 5 A-vennoten.

2. Onze gebruikers: B-vennoten, C-vennoten, D-vennoten

 • B-vennoot: investering van 5.000 EUR
 • C-vennoot: investering tussen 2.500 EUR en 4.900 EUR
 • D-vennoot: investering tussen 500 EUR en 2.400 EUR

Je kiest zelf je bedrag. Zo kan je bijdragen wat goed voor je voelt en wat financieel haalbaar is. Je kan ook beginnen met enkele aandelen en daarna nog aandelen bijnemen. Je financieel engagement kan dus groeien naarmate je ons beter leert kennen.

Naarmate de intensiteit van je gebruik stijgt is het fijn om je aandelenpakket te verhogen, zo ontstaat er een logisch verband tussen ‘gebruikersvoordeel’ en ‘financieel engagement’. Immers, onze prijzen voor lidmaatschap en verhuur zijn relatief laag, net omdàt wij een coöperatie zijn (geen afbetalingen van leningen aan de bank). Net omwille van onze coöperatieve structuur kunnen we onze prijszetting laag houden en betaalvorken installeren.

3. Onze sympatisanten en fans: E-vennoten
E-aandelen zijn de aandelen van de sympathisanten, die genieten van onze gezellige activiteiten zoals Café De Broeikas, een spelletjesavond, een concertje,… Je kan intekenen voor voor 1 tot 4 aandelen van 100 euro. Je investeert een bedrag van 100, 200, 300 of 400 euro.

Voordelen voor vennoten

Als vennoot kan je de schuur huren aan het vennotentarief. Bovendien kan je ook beroep doen op het labotarief (nog lager dan het vennotentarief) voor je non-profit activiteiten gericht naar particulieren. Ook kan je de ruimte gebruiken voor je rustige familiebijeenkomsten.

De middelen die via vennoten binnenkomen worden gebruikt voor de verdere afwerking en optimalisatie van het gebouw en haar inrichting. Ook bouwen we er buffers mee op. Immers, als vennoten willen uittreden, hebben we cash nodig om hen te kunnen terugbetalen. Het is fijn dat je gul bent als dat tot je mogelijkheden behoort.

Investeer middelen die je voor een langere periode kan missen. In de beginfase van het uitbouwen van deze onderneming zal de boekhoudkundige waarde van de aandelen zeker zakken (omwille van afschrijving van het gebouw). Uittreden doe je dus best geruime tijd na de opstartfase (2017-2027), eens de boekhoudkundige waarde van de aandelen de nominale waarde terug benadert.

De Broeikas kiest ervoor om géén geldelijke dividenden uit te keren. Met andere woorden, bij ons geen financiële return op het einde van het jaar maar wél ‘maatschappelijke intresten’ die elke dag worden uitbetaald in de vorm van een warme, prettige, verstillende, verbindende, verdiepende en duurzame initiatieven. De opbrengsten die ontstaan uit de werking worden opnieuw geïnvesteerd in het project en in het realiseren van onze sociale doelstellingen.

What’s in there for you?

Je bouwt mee aan een sociaal-groen verhaal in een bruisende coöperatie met een maatschappelijk doel én sociaal oogmerk.

Even alle pluspunten op een rij…

 • Via je investering zorg je ervoor dat De Broeikas kan bestaan. Het is zo simpel als dat.
 • Jouw investering zorgt er ook voor dat er een gebruikersvoordeel ontstaat. Immers, doordat er zoveel vennoten zijn die instaan voor het variabel kapitaal, hoeven we geen lening aan te gaan bij de bank en moeten we geen maandelijkse lening aflossen. Dit zorgt ervoor dat onze maandelijkse kosten relatief laag zijn. Daardoor kunnen we volgende zaken mogelijk maken voor onze gebruikers:
  • Een flexibele betaalvork voor lidmaatschap van de communityleden waardoor de drempel verlaagt (ideaal voor starters en zelfstandigen in bijberoep, therapeuten en andere freelancers met een aanbod naar particulieren toe)
  • Vennotentarief voor verhuur door vennoten dat ongeveer 25% lager ligt dan de prijs voor niet-vennoten
  • Labotarief voor verhuur voor het realiseren van ‘sociale’ initiatieven (laag-commercieel aanbod zoals yoga, meditatie, opvoedingsinitiatieven, workshops voor kinderen,…) door vennoten
 • Via je aandeel steun je alle belevenissen in de schuur waarbij ingezet wordt op verbinden, verstillen en verdiepen.
 • Je kan zelf, samen met anderen, komen genieten van de belevenissen in De Broeikas. Wat is dat zoal geweest? Een vertelavond, rondleidingen, opendeurdagen, kunstroute, een gezellig samenzijn met buurtbewoners maar eveneens vormingsmomenten over cocreatief ondernemen, zelfsturing, gedeeld eigenaarschap,…
 • Je maakt gezellige en verbindende buurtactiviteiten mogelijk zoals Broeibar, Café De Broeikas, een concertje, een spelletjesavond met de buren, een bijeenkomst voor jongeren in de buurt, een samenstudeerplek voor blokkende jongeren,…
 • Je kan communitylid worden en dan kan je hier altijd terecht op maandag, dinsdag en woensdag om te komen werken of overleggen en ook de andere dagen van de week indien het niet verhuurd is.
 • Je kan de schuur huren aan het vennotentarief. Onder bepaalde voorwaarden (non-profit) kan je zelfs beroep doen op het labotarief.
 • Je kan de schuur huren voor jouw rustige familiebijeenkomsten.
 • Je kan meedraaien in het bestuur van de organisatie: je kan vorm geven aan een thema dat je interesseert, je bent welkom op de algemene vergadering, je kan een rol opnemen in de Raad van Bestuur en zo mee de koers van de organisatie bepalen
 • Je kan jaarlijks deelnemen aan een vormings- en netwerkoment georganiseerd voor vennoten (op de Algemene Vergadering)
 • Je naam en/of bedrijfsnaam wordt vermeld op onze broeipilaar in de schuur

Interessant voor gebruikers (communityleden en huurders):

 • Jouw activiteiten die doorgaan in De Broeikas kunnen gecommuniceerd worden via onze online kalender op onze website. Zo kom je met jouw aanbod aan activiteiten terecht in een nieuw netwerk.
 • Daarnaast kunnen we je activiteiten die doorgaan in De Broeikas mee opnemen in de agendarubriek van onze digitale nieuwsbrief. Op deze manier krijg je meer exposure en kan je je activiteiten delen in een nieuw netwerk! Ons netwerk (om en bij de 2.000 mensen) bestaat voornamelijk uit mensen tussen 35 en 65 jaar oud uit de regio Leuven-Tienen. Enkele kernwoorden om ons netwerk te typeren: creatief, duurzaam, ecologisch bouwen, cohousing, groen, gericht op verandering, natuurminnend, kunstminnend, samen, idealistisch, dynamisch, bewust,…
 • We kunnen je events die doorgaan in De Broeikas delen op onze facebookpagina. Je duidt ons aan als mede-organisator, op die manier krijg je extra exposure. Idem op Instagram en LinkedIn: tag ons en wij delen jouw event in ons verhaal!
 • Je kan je visitekaartjes en de flyertjes van je initiatieven deponeren in de schuur, een mooie kans waardoor nieuwe mensen de weg vinden naar jou en je activiteiten.
 • We bouwen graag aan een cocreatief en duurzaam partnerschap met jou: laat van je horen, vertel wat je dromen zijn en samen maken we het waar, in cocreatie met onze bruisende community!

Fiscaal voordeel

Treed je in als vennoot van De Broeikas dan geldt er op dit ogenblik geen fiscaal voordeel.

In 2016 en 2017 was dit anders. Toen konden we beroep doen op de Tax Shelter maatregel van de federale overheid. Omdat onze campagne destijds zo succesvol verlopen is, hebben we eind 2017 al het maximale bedrag (250.000 EUR) bereikt dat je op die manier mag inzamelen.

De informatie hieronder blijft echter beschikbaar voor onze vennoten die intraden in 2016 en 2017. Voor vennoten die intraden in 2016 en 2017 gold een belastingsvermindering van 45%.

Informatie over de tax shelter regeling van de federale overheid (Deze info is niet meer van toepassing voor nieuwe vennoten maar we laten het toch online staan omdat we weten dat deze pagina vaak geconsulteerd wordt door andere opstartende coöperaties en dat de info gesmaakt wordt omdat ze helder is, én volledig)

De overheid onderneemt inspanningen om kleine en micro-ondernemingen te ondersteunen via de maatregel van de tax shelter. Via de tax shelter wil de federale overheid particulieren fiscaal aanmoedigen om kapitaal te verschaffen aan startende ondernemingen. De Broeikas is een micro-onderneming. Dat betekent dat het aantal werknemers onder de 10 blijft, dat de jaaromzet (excl. BTW) lager zal zijn dan €700.000 en dat het balanstotaal onder de €350.000 blijft. De tax shelter maatregel is beperkt tot 250.000 euro aan kapitaal. Gezien De Broeikas dit maximale bedrag heeft ingezameld, kunnen nieuwe vennoten niet langer beroep doen op de tax shelter maatregel.

Voor een micro-onderneming geldt dat haar aandeelhouders kunnen rekenen op een belastingsvermindering van 45%. Op een bedrag van 1000 euro gaat het dus om een belastingsvermindering van 450 euro! Op een bedrag van 5.000 euro gaat het zelfs om 2.250 euro rendement via belastingsvermindering. Er zijn slechts 2 voorwaarden: je mag als particulier maximaal €100.000 investeren en je moet bereid zijn je aandelen minstens 4 jaar niet te verkopen, anders volgt een belastingsvermeerdering.

De procedure is eenvoudig! Als je intekent op aandelen bij De Broeikas, kan je het verschafte kapitaal gewoon ingeven op je belastingsaangifte onder de rubriek 1320/2320.

Je zal van ons ook jaarlijks een document ontvangen waarop vermeld staat hoeveel aandelen je investeert in De Broeikas. Dit document staaft jouw investering op een officiële wijze en kan toegevoegd worden als bewijs voor de fiscus.

Concreet

Stel, je investeert 1000 euro als natuurlijk persoon in De Broeikas voor een periode van minstens 4 jaar. Je doet dit in december 2016. De belastingsaangifte over de inkomsten 2016, wordt ingediend in juni 2017. Dan heeft de fiscus tijd tot 30/06/18 om de berekening te maken. Vanaf ontvangst van de berekening is er 2 maanden tijd voor betaling/terugbetaling. In geval je de aandelen 4 jaar aanhoudt, volgt een opbrengst van 45%, in dit geval 450 euro, die gerecupereerd kan worden op het moment van vereffening fiscus (ten laatste op 31/08/18). De terugbetaling gebeurt in 1 schijf (en niet in 4 aparte schijven per jaar).

In geval je de aandelen niet aanhoudt gedurende 4 jaar, volgt een belastingvermeerdering. De terugbetaling van de belastingvermeerdering gebeurt pro rata en wordt per maand berekend. Als je intekent op 06/09/2017 voor vb. €1000, moet je tot 06/09/2021 aandeelhouder blijven. Als je verkoopt op 10/05/2021 is er een belastingvermeerdering van €1000×45%x3 (juni, juli, augustus)/48.

Ook mensen met een laag belastbaar inkomen kunnen genieten van de belastingvermindering. Als je echter geen inkomen hebt en dus ook geen belasting betaald hebt, kan je hier niet van genieten.

Globaal gesproken kan je dus stellen dat deze overheidsmaatregel een opbrengst van 45% realiseert. Als je dit percentage verdeelt over 4 jaar bedraagt de opbrengst dus 11,25% per jaar.

Gezien de tax shelter maatregel beperkt is tot €250.000 aan kapitaal, valt de maatregel weg voor mensen die intreden nadat dit kapitaal werd bereikt.

Info op het web

Info over deze maatregel kan je nakijken via onderstaande sites:

 • Febecoop: Drie maatregelen om makkelijker vennoten te werven – link
 • Federale overheid: pdf document over tax shelter: uitgebreide info, update van 06/10/16 – link

Hoe kan ik uittreden?

Je kan uittreden uit onze coöperatie via onderstaande procedure:

Uittreding of terugname van aandelen (Artikel 14 van de statuten)

 • Als vennoot kan je, zoals statutair bepaald, de eerste 3 jaar na jouw toetreding niet uittreden. Dit om een stabiele opstart te garanderen en om met jouw financiële inbreng investeringen in onze infrastructuur te kunnen doen over een langere termijn. Indien je als natuurlijke persoon beroep wenst te doen op het fiscale voordeel zoals geformuleerd door de federale overheid (tax shelter maatregel), ben je verplicht de aandelen minimum 4 volle jaren aan te houden. Iedereen die intreedt na december 2017, kan geen aanspraak meer maken op het tax shelter voordeel omdat het maximum bedrag om beroep te kunnen doen op dit belastingvoordeel bereikt is.
 • De wet voorziet dat een vennoot kan uittreden of verzoeken om een gedeeltelijke terugneming van zijn aandelen in de eerste zes maanden van het boekjaar en op voorwaarde dat het vast gedeelte van het kapitaal daardoor niet aangetast wordt. Indien nodig, dan wordt hiervoor een liquiditeitstest uitgevoerd. Dit doe je aan de hand van een schriftelijk verzoek aan de coöperatieve vennootschap via een mail aan info@debroeikas.be.

Terugbetaling van aandelen (Artikel 16 van de statuten)

 • De uittredende vennoot heeft recht op de boekwaarde van zijn aandelen, zoals die blijkt uit de goedgekeurde balans van het lopende boekjaar, maar steeds geplafonneerd tot maximum de nominale waarde en vastgelegd door de Raad van Bestuur. De uittredende vennoot kan ten opzichte van de vennootschap geen enkel ander recht laten gelden.
 • Indien kan aangetoond worden dat de continuïteit van De Broeikas in het gedrang is, kan het zijn dat de Raad van Bestuur een specifieke wachttijd bepaalt tot een nieuwe vennoot gevonden is.
 • Houden we bij uittrede steeds de leefbaarheid van ons project in het achterhoofd, dan streven we ernaar om in normale omstandigheden onze vennoten binnen een redelijke termijn te laten uittreden. Dit is ook de reden waarom we het aandelenkapitaal willen laten groeien zodat er een buffer ontstaat waarmee we uittredende vennoten kunnen terugbetalen.
 • Om onze vennoten aanspraak te laten maken op de voordelen van de tax shelter regeling is het evenwel zo dat er binnen de eerste 4 jaar na opstart geen kapitaalvermindering mag plaatshebben. Dit impliceert dat het uittreden uit de coöperatie tussen jaar 3 (minimaal statutair bepaald) en jaar 4 (minimum tax shelter regeling) zal gerealiseerd worden via de procedure van overdracht van aandelen, een rechtstreekse transactie tussen de persoon die wil uittreden en de persoon die wil intreden. Voor De Broeikas is deze periode inmiddels verstreken.

Praktijk

 • In de praktijk moet je dus, indien je wenst uit te treden, je wens kenbaar maken in de eerste helft van het boekjaar (vb. jan-juni 2023). Na afsluiting van de jaarrekening van dat jaar (31/12/2023) en goedkeuring door de algemene vergadering (juni 2024), kan de uitbetaling gebeuren (voor eind december 2024).
 • De uittreding gebeurt steeds aan de boekwaarde van het aandeel in het jaar van uittreding. Bovendien kan deze waarde de nominale waarde nooit overstijgen, zoals wettelijk bepaald voor een vereniging met sociaal oogmerk. Omdat we het gebouw in kost inbrengen in de boekhouding en wettelijk verplicht zijn het gebouw af te schrijven, zal de boekhoudkundige waarde van de aandelen in de beginfase (2017-2027) dalen om vervolgens geleidelijk aan terug te stijgen.
 • Als je dus uittreedt in de beginfase (2017-2027) van de onderneming, en de omzet de kost van de afschrijving niet overstijgt (er ontstaat dan een boekhoudkundig verlies terwijl het saldo op de rekening positief is), dan is er een boekhoudkundig verlies en is jouw aandeel boekhoudkundig in waarde gezakt.
  Op dat moment kan je 3 dingen doen: (1) je blijft langer in de vennootschap en wacht tot de boekhoudkundige waarde van je aandelen terug in waarde gestegen is, (2) je realiseert een overdracht/overname van (een deel van) je aandelen met een nieuwe of bestaande vennoot, (3) je schrijft je uit voor (een deel van) je aandelen, en treedt hierbij uit aan boekhoudkundige waarde, beseffende dat de maatschappelijke meerwaarde van je investering oneindig veel meer waarde heeft dan het (beperkte) financiële verlies dat je persoonlijk lijdt.
  Vennoten die genoten van het tax-shelter voordeel hebben reeds een winst van 45% gemaakt op hun kapitaal. Vanuit dat oogpunt bekeken is er, in het geheel genomen, geen sprake van financieel verlies.
 • Alle gemaakte winsten worden opnieuw geïnvesteerd in het project als werkingsmiddelen, personeelsmiddelen en investeringsmiddelen. Indien daarnaast nog winst ontstaat zullen deze middelen geïnvesteerd worden in ondernemingen met een gelijkaardig doelen een expliciete maatschappelijke meerwaarde.
 • Bij eventuele vereffening zal de financiële meerwaarde die in de loop der jaren is ontstaan (net zoals bij een vzw) toegekend worden aan gelijkaardige projecten met eenzelfde maatschappelijk/sociaal doel. Ook zou er kunnen geopteerd worden voor de oprichting van een stichting die eenzelfde doel zou dienen. Dat zal op dat moment bepaald worden door de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering. Dit betekent dat de winsten die ontstaan via de meerwaarde van het onroerend goed niet terecht komen bij de individuele investeerders of oprichters maar in de maatschappij. Dit is radicaal anders dan we gewoon zijn.
 • De Broeikas is niet de plek waar je je geld investeert, om je financieel te verrijken. Deze coöperatie kiest er bewust voor om geld los te koppelen het creëren van financiële meerwaarde. Het geld dat je in De Broeikas parkeert, creëert maatschappelijke meerwaarde.
 • De corona-pandemie heeft als belangrijke implicatie dat onze omzet trager groeit dan aanvankelijk verwacht op basis van het financieel plan. De inkomsten uit verhuur zijn drastisch gedaald vanaf april 2020. Ook in 2021 en 2022 zijn onze inkomsten een stuk lager dan voorzien. Dit betekent dat het langer zal duren dan aanvankelijk ingeschat om de boekhoudkundige waarde van de aandelen terug op hun startpositie te krijgen.

Tax shelter

Om beroep te kunnen doen op de tax shelter maatregel van de overheid moet je de aandelen minimaal 4 jaar behouden.

Concreet voorbeeld

Iemand verwerft aandelen in het jaar 2017 (verwervingsjaar).

 • De Broeikas bezorgt een verwervingsattest voor 31/03/2018.
 • De Broeikas bezorgt een behoudtermijn attest voor het eerste jaar (2018) ten laatste op 31/03/2019
 • De Broeikas bezorgt een behoudtermijn attest voor het tweede jaar (2019) ten laatste op 31/03/2020
 • De Broeikas bezorgt een behoudtermijn attest voor het derde jaar (2020) ten laatste op 31/03/2021
 • De Broeikas bezorgt een behoudtermijn attest voor het vierde jaar (2021) ten laatste op 31/03/2022

De vennoot kan ten vroegste een uitstap vragen in de eerste zes maanden van 2022 (2017 instapjaar, 2018-2021 waren zijn 4 behoudtermijnjaren, 2022 ten vroegste uitstapmoment). De vennoot moet dan in de eerste zes maanden van 2022 uitstap vragen. Na afsluiting van de jaarrekening van dat jaar (31/12/2022) en goedkeuring door de algemene vergadering (juni 2023), kan de uitbetaling gebeuren (voor eind december 2023).

Samenvattend:
Intrede in 2017 & terugname in 2022 = Terugbetaling in 2023

Concreet:
Wens je uit te treden, stuur dan een mailtje naar info@debroeikas.be en vermeld jouw unieke situatie en eventuele urgentie zodat we kunnen bekijken wat de mogelijkheden zijn.
Indien je graag wenst te weten wat de boekhoudkundige waarde van een aandeel op dit moment bedraagt, kan je dit via mail navragen. Op die manier kan je voor jezelf een inschatting maken van het ideale moment om uit te treden als vennoot.
Uiteraard willen we er alles aan doen dat je je aandelen aan nominale waarde terugbetaald krijgt. De meest vlotte piste is om dat te realiseren via de overdracht van jouw aandelen naar een nieuwe of huidige vennoot. Het zou kunnen dat dat niet onmiddellijk kan geregeld worden maar in de mate van het haalbare willen we dat wel graag ambiëren.

Dank voor je begrip.

Wat gebeurt er met mijn geld?

Indien je vennoot wordt komt je geld terecht in het kapitaal van De Broeikas. We investeren je geld in het gebouw.

FASE 1: 25/09/15 – 11/10/16, de fase van de believers!
Je geld werd gebruikt om het vastgoed aan te kopen in zijn huidige vorm. Dit omhelst het totale onroerend goed van de schuur (met nieuwe funderingen, houtskelet en dakconstructie), het voorhuis en de patio-tuin aan de straatkant. Daarnaast ook een aandeel in de reeds functionele hoge rendementsverwarmingsinstallatie en regenwaterinstallatie.
Totaalbedrag dat moest ingezameld worden bedroeg 213.500 EUR, target bereikt op 11/10/16.

FASE 2: 11/10/16-26/12/17, de fase van de investeerders!
De financiële middelen geïnvesteerd door vennoten in fase 2 worden gebruikt voor de basisverbouwing van de schuur. Mensen die intraden als co-eigenaar in fase 1 en fase 2 konden beroep doen op de tax shelter maatregel van de federale overheid. Zij hebben kunnen genieten van een financiële meerwaarde van 45% toegekend door de overheid. Elke investering van 1.000 EUR kreeg op die manier de waarde van 1.450 EUR. De fase van tax shelter eindigde eind 2017. Alle vennoten die na die datum toetraden konden niet meer genieten van dit belastingsvoordeel.

FASE 3: 26/12/17-NU, de fase van de stuwers!
Nieuwe vennoten zijn nog steeds welkom! Via jouw financiële inbreng investeren we in de afwerking van de verbouwing: het voorhuis verder verbouwen, de gevels opknappen, de inrichting en meubilair verduurzamen, en de tuinen aanleggen. Daarnaast leggen we buffers aan die essentieel zijn om De Broeikas financieel krachtig en gezond te houden. De buffers garanderen de duurzaamheid van dit project, zowel op korte als op lange termijn. Vanuit de kapitaalbuffers kunnen we ook cash opbouwen om vennoten die wensen uit te treden terug te kunnen betalen. Op dit moment zijn onze financiële buffers nog erg laag. Gezien het gebouw nog niet helemaal af is, worden de inkomende middelen via aandelen nog steeds geïnvesteerd in het vastgoed. Wat onze concrete plannen zijn kan je lezen op deze link.

Via jouw financiële inbreng steun je alle toekomstige belevenissen in de schuur, experimenten in het kader van een warme wereld.

De focus van De Broeikas situeert zich in de domeinen creativiteit, duurzaamheid en zelfontplooiing. In concreto: kunst en cultuur, experiment en ambacht, ecologisch bouwen, duurzaamheid, coaching, verstilling, verbinding, verdieping en persoonlijke groei. Elementen die bijdragen tot een andere, meer duurzame, wereld en samenleving.

Zijn er risico’s verbonden aan mijn investering?

Een coöperatie is een bedrijf. Investeren in aandelen is steeds een risicobelegging. De aansprakelijkheid voor een B-, C-, D- en E-vennoot is evenwel beperkt tot zijn oorspronkelijke inleg. Je kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor andere schulden. Met andere woorden, mocht De Broeikas failliet gaan, dan kan je hoogstens je ingebrachte kapitaal kwijtspelen. Hier geldt dus de regel van beperkte aansprakelijkheid. Een CV is een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

In de praktijk echter zal De Broeikas een voorzichtig investeringsbeleid voeren. Grote kosten worden enkel gedaan als de middelen voorhanden zijn. De waarde van het pand zal toenemen naarmate de verbouwingen vorderen. Hierdoor blijft het uiteindelijke risico voor de vennoot beperkt. Bovendien zijn je aandelen financieel gezien altijd gedekt door het onroerend goed dat daartegenover staat. In realiteit is het dus onwaarschijnlijk dat De Broeikas failliet zal gaan. In geval van faillissement kan het gebouw immers altijd verkocht worden om de schulden te vereffenen.

Er zijn zeker en vast risico’s verbonden aan je investering. Op het moment dat je uitstapt (ten vroegste 3 jaar na intreden) en dit goedgekeurd wordt door het Broeibestuur (indien het niet goed gaat met de vennootschap heeft het bestuur steeds de beslissingsbevoegdheid om je aanvraag tot uittreding te weigeren), krijg je je geld terug, afgetopt aan nominale waarde (1.000 EUR is 1.000 EUR). Om te bepalen wat de waarde van je aandeel is op het moment dat je uittreedt, wordt de boekhouding geraadpleegd. Je treedt immers uit aan boekhoudkundige waarde wat betekent dat je deelt in het eventuele verlies.

Gezien we als bedrijf wettelijk verplicht zijn om het gebouw in te brengen als kost en deze kost af te schrijven, betekent dit dat de boekhoudkundige waarde van de aandelen in de beginfase sowieso zal dalen. Daarom treed je best niet uit in de beginjaren (2017-2027). We streven ernaar om de boekhoudkundige waarde van de aandelen zo snel mogelijk terug te brengen naar de nominale waarde maar zullen onszelf daarbij niet voorbijlopen. Als je investeert in De Broeikas, investeer dan enkel die middelen die je met gerust hart enige jaren kan missen. Blijf vooral gefocust op wat er via jouw investering allemaal gebeurd in De Broeikas, denk aan de vele initiatieven én de unieke energie die via de missie van De Broeikas de wereld in worden gezet. We hebben in onze statuten vastgelegd dat we geen financieel rendement (0% dividend) uitkeren aan onze vennoten. Maken we winst dan worden deze winsten niet toebedeeld aan vennoten maar ingezet in andere maatschappelijke projecten. Deze visie is radicaal anders dan we gewoon zijn.

In geval de business echt niet van de grond komt en we besluiten de vennootschap op te doeken, dan verkopen we het gebouw en betalen we op die manier alle vennoten terug. De eventuele financiële meerwaarde vloeit niet terug naar vennoten of oprichters, maar wordt opnieuw geïnvesteerd in het project en draagt bij in het realiseren van onze sociale doelen. Er is dus geen financiële aandeelhoudersmeerwaarde. Ook niet op het einde van de rit. In die zin kan je jouw aandelen beschouwen als een soort van renteloze lening uitgeschreven op lange termijn.

In geval je een nauwe verwantschap voelt met de missie en visie van De Broeikas kan je er ook voor kiezen om A-vennoot te worden. Mocht je dus een sterke affiniteit voelen met de missie en de visie van De Broeikas dan staan we ervoor open om kennis te maken en jouw mogelijke rol te bespreken. Je kan vanuit jouw bezieling je inbreng hebben als actief bestuurslid of als wijze raadgever achter de schermen… Als A-vennoot kan je een onbeperkt bedrag inbrengen in de coöperatie en hoef je je niet te houden aan het maximum van 5.000 euro dat geldt voor de andere vennoten.

Hoe ziet het financieel plaatje eruit?

Binnen De Broeikas streven we naar een transparante financiële structuur. Hieronder vind je een overzicht van de huidige stand van zaken en de financiële constructie.

FASE 1: Aankoop gebouw en oprichting – Target bereikt op 11/10/16

Een eerste belangrijke mijlpaal in de oprichting van De Broeikas was het verwerven van het gebouw. Daarnaast waren er ook notariskosten, oprichtingskosten, verbouwingskosten en wilden we graag beschikken over een kleine financiële reserve.

We geven je graag de concrete cijfers mee.

 • Aankoopprijs schuur = 205.000 euro
  Dit bedrag omhelst het totale onroerend goed van schuur (met nieuwe funderingen, houtskelet en dakconstructie), voorhuis en patio-tuin aan de straatkant. Daarnaast ook een aandeel in de reeds functionele hoge rendementsverwarmingsinstallatie (pelletketel, pelletsilo en zonnecollector) en een aandeel in de reeds functionele regenwaterinstallatie (regenputten, professionele waterfiltering en infiltratiezone)
 • Notariskosten = 4.000 euro
 • Oprichtingskosten = 4.500 euro

Totaal = 213.500 euro
Dat was het totale bedrag aan uit te schrijven aandelen bij de oprichting van De Broeikas. Gezien de nominale waarde van 1 aandeel 100 euro bedraagt betekende dit dat we in eerste instantie 2.135 aandelen ter beschikking stelden. In een latere fase, wanneer extra investeringen nodig zijn (grondige verbouwing) zal een kapitaalsverhoging aangewezen zijn.

De bezielers van De Broeikas waarborgen een financiële input van 115.000 euro. Op 1/1/2016 beslisten de bezielers van De Broeikas om hun aandeel te verhogen met 300 extra aandelen, goed voor een bedrag van 30.000 euro. Via het aanbieden van aandelen hebben we het resterende bedrag verzameld. Daarna volgde de officiële oprichting van de coöperatie en zo werd de CV eigenaar van de schuur.

FASE 2: Verbouwing (2016-2018)

De financiële middelen van vennoten die intraden na 11/10/16, werden gebruikt om te investeren in de verbouwing van de schuur. De financiering van de verbouwingen gebeurde vanuit verschillende bronnen: aandelen, renteloze leningen en subsidies. De verbouwingen zijn gestart in 2017 en liepen tot eind februari 2019. Er resten ons nog enkele stevige klussen van zodra de middelen voorhanden zijn. Met deze middelen willen we het voorhuis verder verbouwen, de gevels opknappen en de tuinen (vooraan en achteraan) aanleggen.

Via jouw geld steun je dus alle toekomstige belevenissen in de schuur, experimenten in het kader van een andere wereld. De focus van De Broeikas situeert zich in de domeinen creativiteit, duurzaamheid en zelfontplooiing. In concreto: kunst en cultuur, experiment en ambacht, ecologisch bouwen, duurzaamheid, coaching, verstilling en persoonlijke groei.

Fase 3: Werking (2019-…)

De cowerkplek startte in het voorjaar van 2019. De werking groeide uit. In 2021 onstond de community. Dit ondanks en dankzij de corona-crisis. We moesten ons bezinnen over de vraag: ‘wie zijn we zonder gebouw’. Vanuit deze denk- en invoeloefening werd de community geboren. Alle communityleden kunnen de schuur gebruiken op maandag, dinsdag en woensdag. Op die dagen is de schuur het huis van de community. Op de andere dagen van de week wordt de schuur verhuurd. Op die manier ontstaan er communicerende vaten, niet enkel financieel maar ook energetisch. Het éne vat bevrucht het andere. Een heerlijke kruisbestuiving die leidt tot zalige synergieën.

Hoe verwerft de coöperatie inkomsten?

De hoofdinkomsten van De Broeikas zijn cowerken en verhuur. Met deze opbrengsten worden de vaste kosten betaald alsook de kosten voor onderhoud, poets, administratie en marketing.

Hoe wordt de coöperatie bestuurd?

De coöperatie wordt gedragen door de Raad van Bestuur. Bestuurders worden benoemd door de Algemene Vergadering en dit voor een periode van 4 jaar. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de coöperatie. Zij staat in voor zaken als financiën, administratie, beheer van het gebouw en waakt over het volbrengen van de missie van de coöperatie.

De Broeikas werd opgericht met 4 oprichters: Anje Claeys, Benoît Smets, Art Decoo bv (Franky De Cooman) en Global Edutainment bv (Peter Plusquin).

Het Broeibestuur is een broeiend 7-koppig team van vennoten die hun hart, hoofd en handen gebruiken om deze coöperatie op een mooie manier uit te bouwen. Dit zijn in de periode 2020-2024:

 • Hade Bamps
 • Anje Claeys
 • Anne De Smet
 • Marijke D’Herde
 • Koen Joly
 • Peter Metten
 • Dette van Zeeland

We organiseren ons op een zelfsturende wijze en zetten in op gedeeld eigenaarschap.

Het kloppende hart van een coöperatie is de Algemene Vergadering (AV) waar alle aandeelhouders (A-, B-, C, D- en E-aandeelhouders) 1 keer per jaar samen komen. De AV wordt bijeengeroepen door de voorzitter van de Raad van Bestuur.

Enkele bepalingen:

 • Vennoten kunnen agendapunten toevoegen door ze kenbaar te maken aan de voorzitter
 • De A-, B- en C-vennoten dragen 50%+1 van de bestuurders voor, de D- en E-vennoten dragen 50%-1 van de bestuurders voor
 • Beslissingen worden in een eerste fase in consensus genomen. Indien er gestemd wordt geldt een gewone meerderheid. Voor bepaalde zaken geldt evenwel een andere meerderheid: 3/4 meerderheid voor het afzetten van bestuurders en het wijzigen van statuten, 4/5 meerderheid voor het wijzigen van het doel van de vennootschap.
 • Binnen de verschillende aandelen-categorieën heeft elke vennoot 1 stem ongeacht zijn financiële inbreng
 • De beslissingsbevoegdheden van de AV zijn wettelijk bepaald

Helpende handen…

We besturen en runnen De Broeikas vanuit een gedeeld eigenaarschap. Je kan je dus inzetten in verschillende domeinen: bestuur, financiën, community, verhuur, gebouw, tuin, feest, café-avonden,… Noem maar op!

Wil je meehelpen, neem dan contact met ons!

Alle info in een notendop

Hieronder onze lijst van FAQ

 • Wat is De Broeikas nu eigenlijk?
  De Broeikas is een Labo voor een Warme Wereld. De Broeikas bestaat uit een grote, inspirerende schuur en een daaraan verbonden community. De ruimte van de schuur doet op verschillende manier dienst: als verstillende cowerkplek voor ondernemers en kunstenaars en als coleerplek voor organisaties, als inspiratieoord rond duurzaamheid, als ontmoetingsplek voor buurtbewoners en als een ruimte voor activiteiten in het kader van duurzaamheid, creativiteit en zelfontplooiing. Het netwerk dat aan de schuur verbonden is bestaat uit sympathisanten, buurtbewoners, kunstenaars en ondernemers, allen gedreven door het verlangen naar een meer duurzame wereld, met een warm hart voor mens en planeet.
  Een schuur waarin van alles staat te gebeuren. Sommige mensen zijn eerder geïnteresseerd in de ruimte, andere in het netwerk, de meesten in de unieke mix van beiden.
 • Coöperatief?
  Coöperatief staat voor ‘samen ondernemen’, zowel financieel als inhoudelijk. We dragen dit project, de schuur en haar netwerk, met heel veel mensen samen. Buurtbewoners en sympathisanten, ondernemers en creatievelingen. Dit vereist engagement, zowel financieel als in daadkracht. Alle vennoten brengen centen in, elk volgens hun aanvoelen en vermogen. Daarnaast bouwen we ook aan een groeiende portie engagement via communitywerk. Alleen samen kunnen we dit project waarmaken. De Broeikas is blijvend op zoek naar stuwers en broeiers, mensen die het project een stevige financiële boost kunnen geven. Met deze middelen willen we het voorhuis verder verbouwen, de gevels opknappen, de inrichting verduurzamen en de tuinen aanleggen. Daarnaast gebruiken we deze centen ook voor het aanleggen van financiële buffers.
 • Cocreatief?
  Cocreatief staat voor samen, in interactie, creatief ondernemen. Via ons netwerk zal je vele nieuwe mensen ontmoeten, mensen die met verrassende dingen bezig zijn, waardoor nieuwe coalities zullen ontstaan. Spannende, verrijkende en vervullende samenwerkingen tussen mensen! Op persoonlijk én op professioneel vlak.
 • Wat voor activiteiten vinden plaats in De Broeikas?
  De Broeikas staat ter beschikking voor het huisvesten van een brede waaier van activiteiten gelinkt aan creativiteit, duurzaamheid en zelfontplooiing. We geloven dat deze thema’s stapstenen zijn in de richting van een andere, meer duurzame wereld en samenleving. Daar staan we voor. Daar gaan we voor.
 • Wat zijn in essentie de kernactiviteiten van De Broeikas?
  Het bedrijfsconcept van De Broeikas is gericht op volgende zaken:
  (1) het vormgeven van een verstillende cowerkplek voor ondernemers en kunstenaars en cocreatieve community
  (2) het uitbouwen van een inspiratieoord rond duurzaamheid
  (3) het realiseren van een ontmoetingsplek voor buurtbewoners
  (4) het aanbieden van de ruimte en het ondersteunen van de huurders
  (5) het faciliteren van diverse experimenten in cocreatie met vennoten
 • Wat is de missie van De Broeikas?
  De Broeikas wil mensen samenbrengen in een inspirerend kader. De Broeikas wil mensen letterlijk en figuurlijk ruimte geven om activiteiten op te zetten, alleen of samen met anderen. Klein- en grootschalig. Ze wil mensen dichter bij mekaar brengen en samen aan het ondernemen zetten, op een coöperatieve en cocreatieve manier. De Broeikas wil kiemen kansen geven en inzetten op ontmoeting, verdieping, cocreatie en duurzaamheid.
 • Een coöperatieve vennootschap (CV)?
  Omdat we bewust kiezen voor democratisch bestuur, participatie en brede gedragenheid kozen we als bedrijfsstructuur voor een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Een CV bestaat uit vennoten die kapitaal inbrengen onder de vorm van aandelen. Niemand schenkt zijn geld dus weg aan de organisatie, maar iedereen investeert onder de vorm van 1 of meerdere aandelen. Op je spaarboekje in de bank brengen je centen 0,01% op. Hier in De Broeikas kiezen we niet voor een financieel rendement maar wel voor een maatschappelijk rendement dat staat in het teken van ontmoeting, kunst, cultuur, duurzaamheid en zelfontplooiing.
 • Sociale onderneming?
  We zijn niet zomaar een CV, we zijn een CV met sociaal oogmerk, een sociale onderneming dus. Dit betekent dat we niet gericht zijn op de verrijking van onszelf als vennoten, maar op het verrijken van de gemeenschap. We zijn op alle vlak gericht op het verrijken van de samenleving en niet op persoonlijke financiële verrijking. Ons hoger doel is bouwen aan een andere, meer duurzame vorm van samenleven, die iedereen ten goede komt. Daarbovenop zetten we in op kwetsbare doelgroepen en op prille projecten die nog kwetsbaar zijn. In die zin is De Broeikas een soort van incubator waarin mensen en projecten kunnen gedijen en ontwikkelen in een veilige context.
 • Wanneer is de coöperatie opgericht?
  De coöperatie is opgericht op 22 november 2016. Toetreden als vennoot is altijd mogelijk.
 • Hoe kan ik vennoot worden?
  Iedereen kan vennoot worden. Zowel de sympathiserende particulier als de stuwende ondernemer. Alleen samen kunnen we het doel bereiken en dit project mogelijk maken!
 • Wat gaan jullie doen met al dat geld?
  Het reeds bij elkaar verzamelde geld werd enerzijds gebruikt voor de aankoop van het gebouw en de oprichting van de coöperatie, en anderzijds voor de verbouwingen van de schuur. Momenteel zoeken we nog middelen om de verbouwingen verder af te werken. Met deze middelen willen we het voorhuis verder verbouwen, de gevels opknappen, de inrichting verduurzamen en de tuinen (vooraan en achteraan) aanleggen.
  FAZE 1: Financiering aankoop gebouw en oprichting.
  De aankoopprijs omvat: verkoopprijs gebouw + grond (90.000 EUR), gedane investeringen (nieuwe funderingen, houtskelet, aandeel in regenwaterinstallatie, aandeel in centrale pelletverwarming, riolering, aansluitingen electriciteit en internet (45.000 EUR), investering nieuw dak + lichtstraat in het dak (70.000 EUR). Vervolgens notariskosten (4.000 EUR) en oprichtingskosten en begeleiding Febecoop (4.500 EUR).
  FAZE 2: Verbouwingen.
  De verbouwingen van de schuur zijn momenteel volop bezig en omvatten enerzijds structurele werken (volledige isolatie, plaatsen van vloeren en wanden, vernieuwen van deuren en ramen, plaatsing van trappen, elektriciteit, verwarming, ventilatie, sanitair,…) en anderzijds de volledige inrichting van de schuur (meubilair, apparatuur, aangepaste verlichting, keukenblok, opbergkasten, decoratie,…). De financiering van de verbouwingen zal gebeuren vanuit verschillende bronnen: aandelen, renteloze leningen, en subsidies.
  FASE 3: Opbouwen van buffers en optimaliseren van de infrastructuur
  Met de centen die binnenkomen na de verbouwingen wordt een financiële buffer opgebouwd, zodat snel tegemoet kan worden gekomen aan vragen van vennoten om uit te treden.
 • Hoe kan ik mijn steentje bijdragen om de coöperatie te ondersteunen?
  Dat kan je uiteraard doen door vennoot te worden, maar ook door vrienden, familie en collega’s te vertellen over deze plek, deze schuur, het project. Vertel hen waarom jij co-eigenaar werd van De Broeikas en steek hen aan hetzelfde te doen. Iedereen kan vennoot worden. Zowel de ondernemer die geregeld gebruik wil maken van de schuur als de sympathisant die af en toe wil komen genieten van de activiteiten die hier doorgaan.
 • Kan iedereen de ruimte huren?
  Iedereen kan de ruimte huren. Vennoten krijgen een fikse korting. We streven ernaar dat al onze gebruikers (communityleden, cowerkers, cogebruikers, huurders) vennoot zijn of worden. Hiermee sluiten we aan bij het basisprincipe van de we-conomy waarbij eigenaar en gebruiker dezelfde zijn. Delen is het nieuwe hebben!
  Wil je de schuur slechts éénmalig gebruiken, voor je vergadering, seminarie,… en is co-eigenaarschap geen optie voor jou, neem dan contact met ons op. We bekijken samen de mogelijkheden voor jou.
 • Kan ik een fuif organiseren in de schuur?
  Neen, je kan de schuur enkel huren voor jouw activiteiten die passen in de visie en missie van De Broeikas. Activiteiten rond creativiteit, duurzaamheid en zelfontplooiing. Activiteiten die verbinden, verstillen, verdiepen. Activiteiten in het kader van een andere wereld. Daarom is De Broeikas ook een Labo voor een Wame Wereld.
 • Kan ik een feest organiseren in De Broeikas?
  Enkel als het een stil feest of rustige bijeenkomst is waarbij je de buren niet stoort, de gasten bereid zijn hun auto’s te parkeren op de carpoolparking bij de oprit van de E40 (10 minuten stappen) en je propere producten serveert die BEL zijn. BEL staat voor bio, eerlijk en lokaal. Met vragen rond feesten gaan we zorgvuldig om omdat een feest een andere draagkracht vergt dan een meeting. Je mag je vraag altijd stellen, het broeibestuur overweegt je vraag en draagt de eindbeslissing. Ze houdt daarbij vooral rekening met de draagkracht van de cohousing waarbinnen De Broeikas bestaat en de draagkracht van de buren die wonen in de rustige dorpskern van Neervelp.
 • Kan ik de schuur nu al gebruiken?
  Ja want we zijn open!
 • Kan ik de ruimte gelijk wanneer gebruiken?
  Je kan de ruimte gebruiken op donderdagen, vrijdagen, zaterdagen en zondagen. Op maandag, dinsdag en woensdag wordt de ruimte gereserveerd voor de communityleden. Als je lid wordt van de community (betaalvork abonnementen), dan kan je hier altijd terecht wanneer de schuur niet verhuurd is.
 • Wat gebeurt er met de winst?
  We zijn een CV met sociaal oogmerk. Ons sociale doel is ‘kiemen kansen geven’. We zijn een organisatie zonder winstuitkering. Eventuele winst zal gebruikt worden om ons sociaal doel, ‘kiemen krijgen kansen’, te behartigen. Met andere woorden, dan bekijkt het Broeibestuur hoe we nog meer kiemen kansen kunnen geven. Dat zouden we kunnen doen door een korting toe te kennen aan bepaalde doelgroepen, door de tarieven globaal te verlagen voor alle vennoten, door de winst te investeren in het project zelf (door bijvoorbeeld activiteiten aan te bieden aan kwetsbare doelgroepen),…
 • Kan ik meewerken?
  Graag, want we zijn op zoek naar extra dynamiek, naar mensen die energie en tijd willen vrijmaken om dit project een boost te geven! Zowel operationele breinen als strategische breinen zijn welkom. De handige Harry’s en ook de slimme Sidonia’s. Eveneens welkom: handige Harriëttes en slimme Simons.