Broei

Word co-eigenaar en broei met ons mee!

Al via een éénmalige investering van 5.000 EUR (en minder, elk veelvoud van 100 EUR is welkom) word je vennoot en daarmee mede-eigenaar van deze majestueuze schuur en dit eigenzinnige project.

Eerst nog wat meer info? Lees rustig verder hieronder en sta zeker even stil bij de voordelen als vennoot! Reeds overtuigd? Surf dan naar www.debroeikas.be/ja en registreer je online.

In de rubrieken hieronder krijg je alle nodige informatie omtrent vennoot worden, de voordelen die hieraan gekoppeld zijn, intredings- en uittredingsmodaliteiten,…

Alles op een rij…

We zijn al even aan het bouwen aan De Broeikas… Onze formele start namen we met het Broeifestival dat plaatsvond van 25 tot 27 september 2015, maar ook lang voordien al gaven we onze dromen vorm. Hieronder kan je lezen wat De Broeikas juist is, wat onze plannen zijn en hoe je als vennoot mee kan bouwen aan dit boeiende en broeiende verhaal… Hieronder vind je alle info als je graag co-eigenaar wordt van deze majestueuze schuur!

De Broeikas is op dit moment vooral op zoek naar stuwers en broeiers, mensen die het project een stevige financiële boost kunnen geven.

Ben jij iemand die wel wat centen opzij heeft staan? Wil je graag iets goeds doen met dat geld? Parkeer die centen dan in De Broeikas cvba, word stuwer of broeier en maak het waar, samen met ons! De centen blijven van jou want je belegt ze onder de vorm van aandelen in dit Labo voor een Warme Wereld.

Hoe word ik vennoot?

Natuurlijk hopen wij dat je overstag gaat en toetreed als vennoot van De Broeikas. Via je toetreding in onze cvba word je in mede-eigenaar van deze majestueuze schuur en dit eigenzinnige project.

Je kan vennoot worden van De Broeikas als particulier of als organisatie (vzw, bvba, cvba,...).

 • Je kan vennoot worden van De Broeikas als natuurlijk persoon of als rechtspersoon (vzw, bvba, cvba,...). In beide gevallen kan dit eenvoudigweg door het invullen van ons toetredingsformulier.
 • Nadat je aanvraag werd bekrachtigd door de raad van bestuur zal je gevraagd worden om het bedrag te volstorten.
 • Je investeert in aandelen, dat is iets anders dan een schenking. Als je een bedrag schenkt aan een organisatie kan je het nadien niet terugkrijgen. Koop je echter een aandeel, dan parkeer je wat van je spaargeld in de coöperatie. Wil je geld na verloop van tijd recupereren, dan kan dit door uit te treden.

Categorieën van aandelen

Al via een éénmalige investering van 5.000 EUR (en minder) word je vennoot en daarmee mede-eigenaar van deze majestueuze schuur en dit eigenzinnige project! Via je stem in de Algemene Vergadering kan je mee richting geven aan de verdere uitbouw van De Broeikas.
 We streven ernaar om het kapitaal zo gelijk mogelijk te spreiden over zoveel mogelijk vennoten.

We streven naar optimale betrokkenheid van alle gebruikers van de schuur. Dit realiseren we door een eigenaarschap te creëren. ‘Delen is het nieuwe hebben’, deze slogan brengen we in de praktijk door mensen de kans te geven mede-eigenaarschap aan te gaan via het intekenen op één of meerdere aandelen. Gezien de nominatieve waarde van 1 aandeel slechts 100 euro bedraagt, krijgt iedereen de kans om mede-eigenaar te worden van de schuur en vennoot bij De Broeikas.

Iedereen die gebruik wil maken van schuur, voor cogebruik of cowerken moet eerst co-eigenaar worden van De Broeikas. Wil je je dus aanmelden als cowerker of als cogebruiker dan dien je eerst vennoot te worden van De Broeikas.

De Broeikas is op dit moment vooral op zoek naar stuwers en broeiers, mensen die het project een stevige financiële boost kunnen geven. Met deze middelen willen we het voorhuis verder verbouwen, de gevels opknappen en de tuinen (vooraan en achteraan) aanleggen.

 

A-aandelen
De oprichtende vennoten zijn A-vennoten. Ook na oprichting kan je nog intekenen als A-vennoot mits goedkeuring door de raad van bestuur. A-vennoten kunnen intekenen op een onbeperkt aantal aandelen. Als oprichter geldt de klassieke oprichtersaansprakelijkheid.

B-aandelen
B-vennoten tekenen in voor een stuwpakket ter waarde van 5.000 EUR. Onze stevige stuwers!

C-aandelen
C-vennoten tekenen in voor een broeipakket ter waarde van 2.500 EUR. Onze bruisende broeiers!

D-aandelen
D-vennoten tekenen in voor een groeipakket ter waarde van 500 EUR.

E-aandelen
E-aandelen zijn de aandelen van de sympathisanten. Je kan intekenen voor voor 1 tot 4 aandelen van 100 euro. Je investeert op die manier een bedrag van 100, 200, 300 of 400 euro. Een E-aandeel noemen we een bloeipakket.

Als cowerker kan je kiezen voor welk aandelenpakket je gaat. Er zijn bepaalde rechten en voordelen verbonden aan de verschillende pakketten.

Voordelen voor vennoten

Al via een éénmalige investering van 5.000 EUR (of minder) word je vennoot en daarmee mede-eigenaar van deze majestueuze schuur en dit eigenzinnige project. Als vennoot kan je via je bijdrage passief steunen vanop afstand, of actief helpen van dichtbij. Als co-eigenaar wordt het verder ook mogelijk om cowerker of cogebruiker te worden.

De Broeikas is op dit moment vooral op zoek naar stuwers en broeiers, mensen die het project een stevige financiële boost kunnen geven via een financiële inbreng van 5.000 EUR of 2.500 EUR. We bieden ook aandelenpakketten aan van 500 EUR en 100 EUR.

De Broeikas kiest er duidelijk voor om géén geldelijke dividenden uit te keren. Met andere woorden, bij ons geen financiële return op het einde van het jaar maar wel interesten die elke dag worden uitbetaald in de vorm van een warme, prettige en duurzame wereld. Alle opbrengsten die ontstaan uit de werking worden opnieuw geïnvesteerd in het project. Daarnaast zijn er een aantal interessante persoonlijke (niet-financiële) voordelen verbonden aan het vennoot zijn. Hoe groter je financieel engagement, hoe meer voordelen je krijgt.


Voor alle vennoten met een BLOEIPAKKET, startend vanaf 100 euro (E-vennoten: vanaf 100 euro)

Je bouwt mee aan een sociaal-groen verhaal in een bruisende coöperatie met een expliciet maatschappelijk doel.

Ruimte

 • Via je aandeel steun je alle belevenissen in de schuur waarbij ingezet wordt op creativiteit, duurzaamheid en zelfontplooiing. Via jouw aandeel maak je het hele concept mogelijk! De Broeikas heeft jou nodig!
 • Je kan zelf, samen met anderen, komen genieten van de belevenissen in De Broeikas. Wat kan dat zoal zijn? Een kunstige workshop voor je kinderen of kleinkinderen, een vioolconcert, een vertelavond met lokale vertellers, een gewaagde circusvoorstelling, een gezellig samenzijn met buurtbewoners,...
 • Je maakt de Broeibar mogelijk! De Broeibar is een gezellig barmoment in de schuur op de derde zaterdag van de maanden mei, juni, juli, augustus en september. Lokale bieren voor straffe mensen én een live concertje!
 • Je kan een abonnement nemen om de schuur te gebruiken als inspiratievolle cowerkplek of als kunstatelier
 • Je kan de schuur gebruiken voor jouw eigen activiteiten die aansluiten bij de missie/visie van De Broeikas aan voordeeltarief (je kan evenwel geen aanspraak maken op voorinschrijving bij het boeken van de ruimte).
 • Je kan aanspraak maken op een korting op je toegangsticket voor bepaalde broei-evenementen geïnitieerd door De Broeikas
 • Je wordt jaarlijks uitgenodigd op het Broeifeest en kan daar gratis komen genieten van een belevingsmoment met je hele gezin. Dat kan een voorstelling of een vormingsmoment zijn voor jezelf en een workshop voor je kinderen.
 • Je kan meedraaien in het bestuur van de organisatie: je kan meewerken via een werkgroep, je bent welkom op de algemene vergadering, je kan een rol opnemen in de Raad van Bestuur en zo mee de koers van de organisatie bepalen

Netwerk

 • Je kan jaarlijks deelnemen aan een vormingsmoment georganiseerd voor vennoten
 • Je naam of bedrijfsnaam wordt vermeld op een lijst op de website en op een paneel in de schuur (aangeven indien je dit niet wenst)
 • Je kan de flyertjes van je initiatieven deponeren in de schuur, een mooie kans waardoor nieuwe mensen de weg vinden naar jou en je activiteiten

Voor vennoten met een GROEIPAKKET (D vennoten: 500 euro)

Alle bovenstaande voordelen

Ruimte

 • BELANGRIJK VOORDEEL ALS GEBRUIKER VAN DE RUIMTE: Je geniet van een voorinschrijving bij het boeken van de ruimte voor een activiteit die past binnen de visie van De Broeikas
 • Indien je dat wenst kan je een eigen opbergbox huren voor opslag van materiaal als cowerker

Netwerk

 • Een stevige PR-boost! Jouw activiteiten die doorgaan in De Broeikas kan gepromoot worden via onze online kalender. Dit is een niet te onderschatten voordeel als organisator van activiteiten. Zo kom je met jouw aanbod aan activiteiten terecht in een nieuw netwerk.
  Ons netwerk bestaat voornamelijk uit mensen tussen 35 en 60 jaar oud uit de regio Leuven-Tienen. Enkele kernwoorden om ons netwerk te typeren: creatief, duurzaam, ecologisch bouwen, cohousing, groen, gericht op verandering, natuurminnend, kunstminnend, samen, idealistisch, dynamisch, bewust,...
 • Je krijgt een speciale plek ter beschikking voor je folders

Exclusief voor vennoten met een BROEIPAKKET (C vennoten: 2.500 euro), onze bruisende broeiers!

De Broeikas is op dit moment vooral op zoek naar stuwers en broeiers, mensen die het project een stevige financiële boost kunnen geven.

Alle bovenstaande voordelen

Ruimte

 • BELANGRIJK VOORDEEL ALS GEBRUIKER VAN DE RUIMTE: Je geniet van een voorinschrijving (tov D vennoten) bij het boeken van de ruimte voor een activiteit die past binnen de visie van De Broeikas
 • Indien je dat wenst krijg je gratis een eigen opbergbox ter beschikking voor opslag van materiaal als cowerker

Netwerk

 • Jouw activiteiten kunnen gecommuniceerd worden via onze digitale nieuwsbrief.
 • Je beschikt over individuele valven in de schuur waar je inspirerende informatie kan ophangen gericht naar gebruikers van de ruimte
 • Je maakt deel uit van de klankbordgroep die 1 keer per jaar samenkomt en nadenkt over inhoudelijke projecten en programmatie en aldus de koers uitzet
 • Je kan eenmaal per seizoen meedoen met een verrijkend cowerkmoment gericht op samenwerking en synergie

Exclusief voor vennoten met een STUWPAKKET (B vennoten: 5.000 euro, A vennoten), onze stevige stuwers!

De Broeikas is op dit moment vooral op zoek naar stuwers en broeiers, mensen die het project een stevige financiële boost kunnen geven.

Alle bovenstaande voordelen

Ruimte​​

 • BELANGRIJK VOORDEEL ALS GEBRUIKER VAN DE RUIMTE: Je geniet van een voorinschrijving (tov C vennoten) bij het boeken van de ruimte voor een activiteit die past binnen de visie van De Broeikas
 • We staan open voor een kennismaking met jouw missie, producten en diensten en bespreken graag hoe we met jou een cocreatief en duurzaam partnerschap kunnen uitbouwen
 • Je kan de ruimte éénmaal en voor één dagdeel gratis gebruiken voor een eigen activiteit of een activiteit met jouw werknemers (teambuilding, studiedag, vorming, training)

Netwerk

 • Je kan eenmaal per seizoen meedoen met een verrijkend cowerkmoment gericht op samenwerking en synergie waarop je ook 2 gasten kan uitnodigen
 • Je krijgt een vaste stand voor jouw bedrijf/organisatie ter beschikking om jouw missie/producten/diensten bekend te maken op het Broeifeest voor coöperanten en op het Broeifestival voor het brede publiek
 • Het logo van jouw bedrijf/organisatie wordt vermeld op de homepage van de website. Je kan jezelf voorstellen via een aparte webpagina op onze website.
 • Je kan je bedrijf/organisatie voorstellen via een afzonderlijk paneel in de schuur

Fiscaal voordeel

Enkel geldig voor vennoten die intraden voor 31/12/2017. Waarom? Omdat we inmiddels het plafond bereikten dat je op die manier mag inzamelen.

Belastingsvermindering van 45%

De overheid onderneemt inspanningen om kleine en micro-ondernemingen te ondersteunen via de maatregel van de tax shelter. Via de tax shelter wil de Federale overheid particulieren fiscaal aanmoedigen om kapitaal te verschaffen aan startende ondernemingen. De Broeikas is een micro-onderneming. Dat betekent dat het aantal werknemers onder de 10 blijft, dat de jaaromzet (excl. BTW) lager zal zijn dan €700.000 en dat het balanstotaal onder de €350.000 blijft. De tax shelter maatregel is beperkt tot 250.000 euro aan kapitaal. Gezien De Broeikas dit maximale bedrag heeft ingezameld, kunnen nieuwe vennoten niet langer beroep doen op de tax shelter maatregel.

Voor een micro-onderneming geldt dat haar aandeelhouders kunnen rekenen op een belastingsvermindering van 45%. Op een bedrag van 1000 euro gaat het dus om een belastingsvermindering van 450 euro! Op een bedrag van 5.000 euro gaat het zelfs om 2.250 euro rendement via belastingsvermindering. Er zijn slechts 2 voorwaarden: je mag als particulier maximaal €100.000 investeren en je moet bereid zijn je aandelen minstens 4 jaar niet te verkopen, anders volgt een belastingsvermeerdering.

De procedure is eenvoudig! Als je intekent op aandelen bij De Broeikas, kan je het verschafte kapitaal gewoon ingeven op je belastingsaangifte onder de rubriek 1320/2320.

Je zal van ons ook jaarlijks een document ontvangen waarop vermeld staat hoeveel aandelen je investeert in De Broeikas. Dit document staaft jouw investering op een officiële wijze en kan toegevoegd worden als bewijs voor de fiscus.

Concreet

Stel, je investeert 1000 euro als natuurlijk persoon in De Broeikas voor een periode van minstens 4 jaar. Je doet dit in december 2016. De belastingsaangifte over de inkomsten 2016, wordt ingediend in juni 2017. Dan heeft de fiscus tijd tot 30/06/18 om de berekening te maken. Vanaf ontvangst van de berekening is er 2 maanden tijd voor betaling/terugbetaling. In geval je de aandelen 4 jaar aanhoudt, volgt een opbrengst van 45%, in dit geval 450 euro, die gerecupereerd kan worden op het moment van vereffening fiscus (ten laatste op 31/08/18). De terugbetaling gebeurt in 1 schijf (en niet in 4 aparte schijven per jaar).

In geval je de aandelen niet aanhoudt gedurende 4 jaar, volgt een belastingvermeerdering. De terugbetaling van de belastingvermeerdering gebeurt pro rata en wordt per maand berekend. Als je intekent op 06/09/2017 voor vb. €1000, moet je tot 06/09/2021 aandeelhouder blijven. Als je verkoopt op 10/05/2021 is er een belastingvermeerdering van €1000x45%x3 (juni, juli, augustus)/48.

Ook mensen met een laag belastbaar inkomen kunnen genieten van de belastingvermindering. Als je echter geen inkomen hebt en dus ook geen belasting betaald hebt, kan je hier niet van genieten.

Globaal gesproken kan je dus stellen dat deze overheidsmaatregel een opbrengst van 45% realiseert. Als je dit percentage verdeelt over 4 jaar bedraagt de opbrengst dus 11,25% per jaar.

Gezien de tax shelter maatregel beperkt is tot €250.000 aan kapitaal, valt de maatregel weg voor mensen die intreden nadat dit kapitaal werd bereikt.

Opgelet!

De concrete implicaties voor uw persoonlijke situatie kunnen wij niet inschatten. Raadpleeg hiervoor uw boekhouder of fiscalist. Enkel deze personen hebben voldoende zicht op uw persoonlijke situatie om een juiste inschatting te kunnen maken.
De Broeikas distancieert zich hierbij dan ook uitdrukkelijk van het doen van uitspraken over persoonlijke dossiers.

Info op het web

Info over deze maatregel kan je nakijken via onderstaande sites:

 • Febecoop: Drie maatregelen om makkelijker vennoten te werven - link
 • Federale overheid: pdf document over tax shelter: uitgebreide info, update van 06/10/16 - link

Centen op de bank of centen in De Broeikas?

Bovenstaande info toont aan dat het wel degelijk de moeite loont om met je spaarcenten startende ondernemingen te ondersteunen. Ondernemingen waarin je gelooft, ondernemingen die het verschil uitmaken, ondernemingen die een maatschappelijke meerwaarde creëren.

Je geld op de bank laten staan is uiteraard veilig maar brengt niet veel op. In april 2016 daalde de basisrente van 0,05% naar 0,01%. Dit betekent dat 100 euro op de bank 1 cent opbrengt. Niet meteen om over naar huis te schrijven.

In die zin zullen je spaarcenten bij ons heel wat meer opbrengen. Want wij gaan voor maatschappelijke winst, niet in cijfers uit te drukken. De winst onmeetbaar dus!

Voor mocht je nog twijfelen, een aantal praktische vragen en heldere antwoorden…

Kan ik mijn aandelen terug verkopen?

Je kan je aandeel terug verkopen onder bepaalde voorwaarden:

 • Als vennoot kan je, zoals statutair bepaald, de eerste 3 jaar na jouw toetreding niet uittreden. Dit om een stabiele opstart te garanderen en om met jouw financiële inbreng investeringen in onze infrastructuur te kunnen doen over een langere termijn. Indien je als natuurlijke persoon beroep wenst te doen op het fiscale voordeel zoals geformuleerd door de federale overheid (tax shelter maatregel), ben je verplicht de aandelen minimum 4 jaar aan te houden.
 • De wet voorziet dat slechts kan uitgetreden worden in de eerste helft van het boekjaar en op voorwaarde dat het vast gedeelte van het kapitaal daardoor niet aangetast wordt. Dit doe je aan de hand van een aangetekend schrijven aan de CVBA.
  Indien kan aangetoond worden dat de continuïteit van De Broeikas in het gedrang is, kan het zijn dat de Raad van Bestuur een specifieke wachttijd bepaalt tot een nieuwe vennoot gevonden is. Houden we bij uittrede steeds de leefbaarheid van ons project in het achterhoofd, dan streven we ernaar om in normale omstandigheden onze vennoten binnen een redelijke termijn te laten uittreden. Dit is ook de reden waarom we het aandelenkapitaal willen laten groeien zodat er een buffer ontstaat waarmee we uittredende vennoten kunnen terugbetalen.
  Om onze vennoten aanspraak te laten maken op de voordelen van de tax shelter regeling is het evenwel zo dat er binnen de eerste 4 jaar na opstart geen kapitaalsvermindering mag plaatshebben. Dit impliceert dat het uittreden uit de CVBA tussen jaar 3 (minimaal statutair bepaald) en jaar 4 (minimum tax shelter regeling) zal gerealiseerd worden via de procedure van overdracht van aandelen, een rechtstreekse transactie tussen de persoon die wil uittreden en de persoon die wil intreden.
 • In de praktijk moet je dus, indien je wenst uit te treden, je wens kenbaar maken in de eerste helft van het boekjaar (vb. jan-juni 2020). Na afsluiting van de jaarrekening van dat jaar (31/12/2020) en goedkeuring door de algemene vergadering (juni 2021), kan de uitbetaling gebeuren (eind juni 2021).
 • De uittreding gebeurt aan nominale waarde, zoals wettelijk bepaald voor een vereniging met sociaal oogmerk. Bij uittreden kan je geen aanspraak maken op de boekhoudkundige meerwaarde die er op dat moment is. Wel engageert de Raad van bestuur er zich toe om bij uitstap de nominale waarde terug te betalen en de vennoot niet te laten delen in eventuele boekhoudkundige verliezen. Aangezien de waarde van ons patrimonium in de loop der jaren zal toenemen, is dit een realistisch streefdoel.
 • Ook een overdracht van aandelen is mogelijk. Stel, je wenst uit te treden vooraleer de periode van 4 jaar gekoppeld aan de tax shelter voordelen afgelopen is, dan kan je je aandelen rechtstreeks doorverkopen aan een persoon die hierin interesse heeft. Iemand die op deze manier aandelen aankoopt kan evenwel geen aanspraak maken op de voordelen gekoppeld aan de tax shelter maatregel van de overheid gezien deze enkel geldt voor nieuwe aandelen. Deze procedure vergt minder tijd en kan op een snelle wijze voltrokken worden.
 • Alle gemaakte winsten worden opnieuw geïnvesteerd in het project als werkingsmiddelen, personeelsmiddelen en investeringsmiddelen (of in ondernemingen met gelijkaardig doel).
 • Bij eventuele vereffening zal de financiële meerwaarde die in de loop der jaren is ontstaan (net zoals bij een vzw) toegekend worden aan gelijkaardige projecten met eenzelfde maatschappelijk/sociaal doel. Ook zou er kunnen geopteerd worden voor de oprichting van een stichting die eenzelfde doel zou dienen. Dat zal op dat moment bepaald worden door de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering. Dit betekent dat de winsten die ontstaan via de meerwaarde van het onroerend goed niet terecht komen bij de individuele investeerders of oprichters maar in de maatschappij. Dit is radicaal anders dan we gewoon zijn.

Wat gebeurt er met mijn geld?

Indien je vennoot wordt komt je geld terecht in het kapitaal van De Broeikas.

FASE 1: 25/09/15 - 11/10/16, de fase van de believers!
Je geld werd gebruikt om het vastgoed aan te kopen in zijn huidige vorm. Dit omhelst het totale onroerend goed van de schuur (met nieuwe funderingen, houtskelet en dakconstructie), het voorhuis en de patio-tuin aan de straatkant. Daarnaast ook een aandeel in de reeds functionele hoge rendementsverwarmingsinstallatie en regenwaterinstallatie.
Totaalbedrag dat moest ingezameld worden bedroeg 213.500 EUR, target bereikt op 11/10/16.

FASE 2: 11/10/16-26/12/17, de fase van de investeerders!
De financiële middelen geïnvesteerd door vennoten in fase 2 worden gebruikt voor de basisverbouwing van de schuur. Mensen die intraden als co-eigenaar in fase 1 en fase 2 konden beroep doen op de tax shelter maatregel van de federale overheid.

FASE 3: 26/12/17-NU, de fase van de stevige stuwers!
Nieuwe vennoten zijn nog steeds welkom! Via jouw financiële inbreng investeren we in de afwerking van de verbouwing (het voorhuis verder verbouwen, de gevels opknappen en de tuinen (vooraan en achteraan) aanleggen) en het opbouwen van buffers die essentieel zijn om De Broeikas financieel krachtig en gezond te houden. De buffers garanderen bovendien ook de duurzaamheid van dit project, zowel op korte als op lange termijn.

Via jouw financiële inbreng steun je alle toekomstige belevenissen in de schuur, experimenten in het kader van een warme wereld. De focus van De Broeikas situeert zich in de domeinen creativiteit, duurzaamheid en zelfontplooiing. In concreto: kunst en cultuur, experiment en ambacht, ecologisch bouwen, duurzaamheid, coaching, verstilling en persoonlijke groei. Elementen die bijdragen tot een andere, meer duurzame, wereld en samenleving.

De Broeikas is op dit moment vooral op zoek naar stuwers en broeiers, mensen die het project een stevige financiële boost kunnen geven. Een stuwer tekent in voor een pakket van 5.000 EUR, een broeier gaat voor een investering van 2.500 EUR.

Zijn er risico's verbonden aan mijn aandeel?

Een coöperatie is een bedrijf. Investeren in aandelen is steeds een risicobelegging. De aansprakelijkheid voor een B-, C-, D- en E-vennoot is evenwel beperkt tot zijn oorspronkelijke inleg. Je kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor andere schulden. Met andere woorden, mocht De Broeikas failliet gaan, dan kan je hoogstens je ingebrachte kapitaal kwijtspelen. Hier geldt dus de regel van beperkte aansprakelijkheid. Een CVBA is een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

In de praktijk echter zal De Broeikas een voorzichtig investeringsbeleid voeren. Grote kosten worden enkel gedaan als de middelen voorhanden zijn. De waarde van het pand zal toenemen naarmate de verbouwingen vorderen. Hierdoor blijft het uiteindelijke risico voor de vennoot beperkt. Bovendien zijn je aandelen financieel gezien altijd gedekt door het onroerend goed dat daartegenover staat. In realiteit is het dus onwaarschijnlijk dat De Broeikas failliet zal gaan. In geval van faillissement kan het gebouw immers altijd verkocht worden om de schulden te vereffenen.

In geval je een nauwe verwantschap voelt met de missie en visie van De Broeikas kan je er ook voor kiezen om mede-oprichter te worden. Als oprichter geldt het voordeel van de beperkte aansprakelijkheid niet, maar geldt de oprichtersaansprakelijkheid. Dit betekent dat je, in geval van faillissement, de gemaakte schulden moet vereffenen. De oprichtersaansprakelijkheid geldt voor een periode van 3 jaar na oprichtingsdatum. Alleen als de coöperatie failliet gaat binnen de eerste 3 jaar na opstarten, kan men je mogelijk aanspreken op je aansprakelijkheid als oprichter. Het wettelijke aantal oprichters voor een CVBA bedraagt minimaal 3. De Broeikas telt momenteel 4 oprichters maar is vragende partij naar extra mede-oprichters om een bredere gedragenheid te kennen. Mocht je dus een sterke affiniteit voelen met de missie en de visie van De Broeikas dan staan we ervoor open om kennis te maken en jouw mogelijke rol te bespreken. Je kan vanuit jouw bezieling je inbreng hebben als actief bestuurslid of als wijze raadgever achter de schermen...

Als oprichter ben je A-vennoot en kan je een onbeperkt bedrag inbrengen in de coöperatie en hoef je je niet te houden aan het maximum van 5.000 euro dat geldt voor de andere vennoten.

Hoe ziet het financieel plaatje eruit?

Binnen De Broeikas streven we naar een transparante financiële structuur.
Hieronder vind je een overzicht van de huidige stand van zaken en de financiële constructie.

FASE 1: Aankoop gebouw en oprichting - Target bereikt op 11/10/16

Een eerste belangrijke mijlpaal in de oprichting van De Broeikas was het verwerven van het gebouw. Daarnaast waren er ook notariskosten, oprichtingskosten, verbouwingskosten en wilden we graag beschikken over een kleine financiële reserve.

We geven je graag de concrete cijfers mee.

 • Aankoopprijs schuur = 205.000 euro
  Dit bedrag omhelst het totale onroerend goed van schuur (met nieuwe funderingen, houtskelet en dakconstructie), voorhuis en patio-tuin aan de straatkant. Daarnaast ook een aandeel in de reeds functionele hoge rendementsverwarmingsinstallatie (pelletketel, pelletsilo en zonnecollector) en een aandeel in de reeds functionele regenwaterinstallatie (regenputten, professionele waterfiltering en infiltratiezone)
 • Notariskosten = 4.000 euro
 • Oprichtingskosten = 4.500 euro

Totaal = 213.500 euro
Dat was het totale bedrag aan uit te schrijven aandelen bij de oprichting van De Broeikas.
Gezien de nominale waarde van 1 aandeel 100 euro bedraagt betekende dit dat we in eerste instantie 2.135 aandelen ter beschikking stelden. In een latere fase, wanneer extra investeringen nodig zijn (grondige verbouwing) zal een kapitaalsverhoging aangewezen zijn.

De bezielers van De Broeikas waarborgen een financiële input van 115.000 euro. Op 1/1/2016 beslisten de bezielers van De Broeikas om hun aandeel te verhogen met 300 extra aandelen, goed voor een bedrag van 30.000 euro.

Via het aanbieden van aandelen hebben we het resterende bedrag verzameld. Daarna volgde de officiële oprichting van de coöperatie en zo werd de CVBA eigenaar van de schuur.

FASE 2: Verbouwing

De financiële middelen van vennoten die intraden na 11/10/16, werden gebruikt om te investeren in de verbouwing van de schuur.

De financiering van de verbouwingen gebeurt vanuit verschillende bronnen: aandelen, renteloze leningen en subsidies.

De verbouwingen zijn gestart in 2017 en liepen tot eind februari 2019. Er resten ons nog enkele stevige klussen van zodra de middelen voorhanden zijn. Met deze middelen willen we het voorhuis verder verbouwen, de gevels opknappen en de tuinen (vooraan en achteraan) aanleggen.

Via jouw geld steun je dus alle toekomstige belevenissen in de schuur, experimenten in het kader van een andere wereld. De focus van De Broeikas situeert zich in de domeinen creativiteit, duurzaamheid en zelfontplooiing. In concreto: kunst en cultuur, experiment en ambacht, ecologisch bouwen, duurzaamheid, coaching, verstilling en persoonlijke groei.

Een coöperatie uit de duizend…

Hoe zal de coöperatie inkomsten verwerven?

De hoofdinkomsten van De Broeikas hangen samen met het aanbieden van de ruimte als cowerkplek enerzijds en het ter beschikking stellen van de ruimte aan vennoten voor cogebruiken. Daarnaast werken we ook een B-2-B aanbod uit met bijhorende diensten zoals consultancy, communicatie en coaching,...

Inkomsten

Financiële inkomsten van De Broeikas zullen komen uit volgende activiteiten:
(1) het aanbieden van een cowerkplek aan kunstenaars en ondernemers en een coleerplek voor bedrijven
(2) het uitbouwen van een inspiratieoord rond duurzaamheid: workshops, rondleidingen, markten (boerenmarkt, ambachtenmarkt, weggeefmarkt, ecovoedingsmarkt,...)
(3) het realiseren van een ontmoetingsplek voor buurtbewoners: broeibar (maandelijks van mei tot september) en broeidagen (de derde zaterdag van de maand, groeiend van onderuit)
(4) het beschikbaar stellen van de ruimte aan vennoten (cogebruiken) voor activiteiten in functie van de missie van De Broeikas, activiteiten rond creativiteit, duurzaamheid en zelfontplooiing, verbinden, verstillen, verdiepen.
(5) het gezamenlijk uitbouwen van diverse labo's in cocreatie met de vennoten

Daarnaast is er ook een zolder voorzien in het voorhuis die zal ingericht worden als coachingruimte en verhuurd zal worden volgens gangbare prijzen.
We voorzien ook af en toe een concert/voorstelling/broeibar te organiseren om extra inkomsten te genereren en mensen blijvend de kans te geven om kennis te maken met De Broeikas.

Via bovenstaande kanalen wenst De Broeikas een duurzame werking op te bouwen die toestaat om zelfbedruipend te opereren. Uiteraard zal deze werking pas op volle kracht kunnen draaien eens de ruimte helemaal verbouwd is en zowel zomer als winter beschikbaar zal zijn. De verbouwing is gerealiseerd op 18 maanden tijd (september 2017- februari 2019).

Filosofie

De ruimte wordt te huur aangeboden aan mensen en organisaties die zich actief inzetten in de domeinen creativiteit, duurzaamheid en zelfontplooiing, omdat we geloven dat deze topics essentieel zijn als stapstenen naar een andere, meer duurzame wereld en evenwichtige samenleving.

Net omdat we kiezen voor de bedrijfsstructuur van een coöperatie, geen lening aangaan bij een bank en dus geen lening hoeven terug te betalen, kunnen we de ruimte aan kostprijs ter beschikking stellen aan onze vennoten (voordeeltarief vennoten t.o.v. eventuele externe gebruikers).

Hoe zal de coöperatie bestuurd worden?

De coöperatie wordt getrokken door de Raad van Bestuur (Broeibestuur). Bestuurders worden benoemd door de Algemene Vergadering en dit voor een periode van 4 jaar. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het dagelijks beheer van de coöperatie. Zij staat in voor zaken als financiën, administratie, beheer van het gebouw en waakt uiteraard over het volbrengen van de missie van de coöperatie. Het Broeibestuur wordt getrokken door Anje Claeys, bezielster en mede-oprichtster van De Broeikas. De Broeikas werd opgericht met 4 oprichters: Anje Claeys, Benoît Smets, Art Decoo bvba (Franky De Cooman) en Global Edutainment bvba (Peter Plusquin).

Het Broeibestuur is een broeiend 8-koppig team van vennoten die hun hart, hoofd en handen gebruiken om deze cvba op een mooie manier uit te bouwen

 • Johan Aerts
 • Hade Bamps
 • Anje Claeys
 • Franky De Cooman
 • Laurenz Kuijpers
 • Peter Plusquin
 • Annabel Vandezande

De RvB is momenteel in overgang van een klassiek gestuurde organisatie met 1 coördinator naar een gemeenschappelijk gedragen organisatie met gedeeld coördinatorschap. We organiseren ons in kringen en werken volgens de geest van verbindende communicatie en verbindende besluitvorming.

Het kloppende hart van een coöperatie is de Algemene Vergadering (AV) waar alle aandeelhouders (A-, B-, C, D- en E-aandeelhouders) 1 keer per jaar samen komen. De AV wordt bijeengeroepen door de voorzitter van de Raad van Bestuur.

Enkele bepalingen:

 • Vennoten kunnen agendapunten toevoegen door ze kenbaar te maken aan de voorzitter
 • De A-, B- en C-vennoten dragen 50%+1 van de bestuurders voor, de D- en E-vennoten dragen 50%-1 van de bestuurders voor
 • Beslissingen worden in een eerste fase in consensus genomen. Indien er gestemd wordt geldt een gewone meerderheid. Voor bepaalde zaken geldt evenwel een andere meerderheid: 3/4 meerderheid voor het afzetten van bestuurders en het wijzigen van statuten, 4/5 meerderheid voor het wijzigen van het doel van de vennootschap.
 • Binnen de verschillende aandelen-categorieën heeft elke vennoot 1 stem ongeacht zijn financiële inbreng
 • De beslissingsbevoegdheden van de AV zijn wettelijk bepaald

Helpende handen...

De RvB wordt bijgestaan door volgende werkgroepen waarin je kan participeren. In eerste instantie voorzien we 3 werkgroepen:

 • Werkgroep 'Bouw': coördinatie van verbouwingen en onderhoud van het gebouw, klaarzetten van gebouw voor activiteiten, organisatie, opruim,...
  Trekker: Laurenz Kuijpers
  Duwer: Benoît Smets
 • Werkgroep 'Broeibar': organisatie van het broeicafé dat doorgaat op de derde zaterdag van de maanden mei, juni, juli, augustus en september.
  Trekker: Hendrik Merckx
  Duwer: Sven De Vijver
 • Werkgroep ‘Mobiliteit’: vormgeven aan een duurzaam mobiliteitsbeleid vanuit De Broeikas (hoe kunnen we het vervoer van en naar de schuur zo ecologisch mogelijk organiseren, hoe beperken we (parkeer)overlast voor de buurt,..)
  Trekker: Peter Plusquin
  Duwer: Johan Aerts

Wil je meehelpen, neem dan contact met ons op via mail en we seinen je interesse door naar de trekker van de werkgroep.

Alle info in een notendop

Hieronder onze lijst van FAQ

 • Wat is De Broeikas nu eigenlijk?
  De Broeikas is een Labo voor een Warme Wereld. De Broeikas bestaat uit een grote, inspirerende schuur en een daaraan verbonden netwerk. De ruimte van de schuur doet op verschillende manier dienst: als verstillende cowerkplek voor ondernemers en kunstenaars en als coleerplek voor organisaties, als inspiratieoord rond duurzaamheid, als ontmoetingsplek voor buurtbewoners en als een ruimte voor activiteiten in het kader van duurzaamheid, creativiteit en zelfontplooiing. Het netwerk dat aan de schuur verbonden is bestaat uit sympathisanten, buurtbewoners, kunstenaars en ondernemers, allen gedreven door het verlangen naar een meer duurzame wereld, met een warm hart voor mens en planeet.
  Een schuur waarin van alles staat te gebeuren. Sommige mensen zijn eerder geïnteresseerd in de ruimte, andere in het netwerk, de meesten in de unieke mix van beiden.
 • Coöperatief?
  Coöperatief staat voor 'samen ondernemen', zowel financieel als inhoudelijk. We dragen dit project, de schuur en haar netwerk, met heel veel mensen samen. Buurtbewoners en sympathisanten, ondernemers en creatievelingen. Dit vereist engagement, zowel financieel als in daadkracht. Alle vennoten brengen centen in, elk volgens hun aanvoelen en vermogen. Daarnaast bouwen we ook aan een groeiende portie engagement via vrijwilligerswerk. Alleen samen kunnen we dit project waarmaken. De Broeikas is op dit moment vooral op zoek naar stuwers en broeiers, mensen die het project een stevige financiële boost kunnen geven. Met deze middelen willen we het voorhuis verder verbouwen, de gevels opknappen en de tuinen (vooraan en achteraan) aanleggen.
 • Cocreatief?
  Cocreatief staat voor samen, in interactie, creatief ondernemen. Via ons netwerk zal je vele nieuwe mensen ontmoeten, mensen die met verrassende dingen bezig zijn, waardoor nieuwe coalities zullen ontstaan. Spannende, verrijkende en vervullende samenwerkingen tussen mensen! Op persoonlijk én op professioneel vlak.
 • Wat voor activiteiten zullen doorgaan in De Broeikas?
  De Broeikas staat ter beschikking voor een brede waaier van activiteiten gelinkt aan creativiteit, duurzaamheid en zelfontplooiing. We geloven dat deze thema's stapstenen zijn in de richting van een andere, meer duurzame wereld en samenleving. Daar staan we voor. Daar gaan we voor.
 • Wat zijn in essentie de kernactiviteiten van De Broeikas?
  Het bedrijfsconcept van De Broeikas is gericht op volgende zaken:
  (1) het vormgeven van een verstillende cowerkplek voor ondernemers en kunstenaars en een coleerplek voor organisaties
  (2) het uitbouwen van een inspiratieoord rond duurzaamheid
  (3) het realiseren van een ontmoetingsplek voor buurtbewoners
  (4) het aanbieden van de ruimte en zijn gebruikers verbinden en ondersteunen
  (5) het faciliteren van diverse labo's in cocreatie met vennoten
 • Wat is de missie van De Broeikas?
  De Broeikas wil mensen samenbrengen in een inspirerend kader. De Broeikas wil mensen letterlijk en figuurlijk ruimte geven om activiteiten op te zetten, alleen of samen met anderen. Klein- en grootschalig. Ze wil mensen dichter bij mekaar brengen en samen aan het ondernemen zetten, op een coöperatieve en cocreatieve manier. De Broeikas wil kiemen kansen geven en inzetten op ontmoeting, verdieping, cocreatie en duurzaamheid.
 • CVBA?
  Omdat we bewust kiezen voor democratisch bestuur, participatie en brede gedragenheid kozen we als bedrijfsstructuur voor een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Een CVBA bestaat uit vennoten die kapitaal inbrengen onder de vorm van aandelen. Niemand schenkt zijn geld dus weg aan de organisatie, maar iedereen investeert onder de vorm van 1 of meerdere aandelen. Op je spaarboekje in de bank brengen je centen 0,01% op. Hier in De Broeikas kiezen we niet voor een financieel rendement maar wel voor een maatschappelijk rendement dat staat in het teken van ontmoeting, kunst, cultuur, duurzaamheid en zelfontplooiing.
 • CVBA-SO?
  We zijn niet zomaar een CVBA, we zijn een CVBA met sociaal oogmerk. Dit betekent dat we niet gericht zijn op de verrijking van onszelf als vennoten, maar op het verrijken van de gemeenschap. Ons hoger doel is bouwen aan een andere, meer duurzame vorm van samenleven, die iedereen ten goede komt. Daarbovenop zetten we in op kwetsbare doelgroepen en op prille projecten die nog kwetsbaar zijn. In die zin is De Broeikas een soort van incubator waarin mensen en projecten kunnen gedijen en ontwikkelen in een veilige context.
 • Wanneer is de coöperatie opgericht?
  De coöperatie is opgericht op 22 november 2016. Toetreden als vennoot is altijd mogelijk.
 • Hoe kan ik vennoot worden?
  Iedereen kan vennoot worden. Zowel de sympathiserende particulier als de stuwende ondernemer. Alleen samen kunnen we het doel bereiken en dit project mogelijk maken!
 • Wat gaan jullie doen met al dat geld?
  Het reeds bij elkaar verzamelde geld werd enerzijds gebruikt voor de aankoop van het gebouw en de oprichting van de CVBA, en anderzijds voor de verbouwingen van de schuur. Momenteel zoeken we nog middelen om de verbouwingen verder af te werken. Met deze middelen willen we het voorhuis verder verbouwen, de gevels opknappen en de tuinen (vooraan en achteraan) aanleggen.
  FAZE 1: Financiering aankoop gebouw en oprichting.
  De aankoopprijs omvat: verkoopprijs gebouw + grond (90.000 EUR), gedane investeringen (nieuwe funderingen, houtskelet, aandeel in regenwaterinstallatie, aandeel in centrale pelletverwarming, riolering, aansluitingen electriciteit en internet (45.000 EUR), investering nieuw dak + lichtstraat in het dak (70.000 EUR). Vervolgens notariskosten (4.000 EUR) en oprichtingskosten en begeleiding Febecoop (4.500 EUR).
  FAZE 2: Verbouwingen.
  De verbouwingen van de schuur zijn momenteel volop bezig en omvatten enerzijds structurele werken (volledige isolatie, plaatsen van vloeren en wanden, vernieuwen van deuren en ramen, plaatsing van trappen, elektriciteit, verwarming, ventilatie, sanitair,…) en anderzijds de volledige inrichting van de schuur (meubilair, apparatuur, aangepaste verlichting, keukenblok, opbergkasten, decoratie,…). De financiering van de verbouwingen zal gebeuren vanuit verschillende bronnen: aandelen, renteloze leningen, en subsidies.
  FASE 3: Opbouwen van buffers
  Met de centen die binnenkomen na de verbouwingen wordt een financiële buffer opgebouwd, zodat snel tegemoet kan worden gekomen aan vragen van vennoten om uit te treden.
 • Hoe kan ik mijn steentje bijdragen om de coöperatie te ondersteunen?
  Dat kan je uiteraard doen door vennoot te worden, maar ook door vrienden, familie en collega's te vertellen over deze plek, deze schuur, het project. Vertel hen waarom jij co-eigenaar werd van De Broeikas en steek hen aan hetzelfde te doen. Iedereen kan vennoot worden. Zowel de ondernemer die geregeld gebruik wil maken van de schuur als de sympathisant die af en toe wil komen genieten van de activiteiten die hier doorgaan.
 • Kan iedereen de ruimte huren?
  In principe kan de schuur enkel gebruikt worden door co-eigenaars. Hiermee sluiten we aan bij het basisprincipe van de we-conomy waarbij eigenaar en gebruiker dezelfde zijn. Delen is het nieuwe hebben!
  Wil je de schuur slechts éénmalig gebruiken, voor je vergadering, seminarie,... en is co-eigenaarschap geen optie voor jou, neem dan contact met ons op. We bekijken samen de mogelijkheden voor jou.
 • Kan ik een fuif organiseren in de schuur?
  Neen, je kan de schuur enkel huren voor jouw activiteiten die passen in de visie en missie van De Broeikas. Activiteiten rond creativiteit, duurzaamheid en zelfontplooiing. Activiteiten die verbinden, verstillen, verdiepen. Activiteiten in het kader van een andere wereld. Daarom is De Broeikas ook een Labo voor een Andere Wereld?
 • Kan ik een feest organiseren in De Broeikas?
  Enkel als het een stil feest is waarbij je de buren niet stoort, de gasten bereid zijn hun auto's te parkeren op de carpoolparking bij de oprit van de E40 (10 minuten stappen) en je propere producten serveert die BEL zijn. BEL staat voor bio, eerlijk en lokaal. Met vragen rond feesten gaan we zorgvuldig om omdat een feest een andere draagkracht vergt dan een meeting. Je mag je vraag altijd stellen, het broeibestuur overweegt je vraag en draagt de eindbeslissing.
 • Kan ik de schuur nu al gebruiken?
  Ja want we zijn open!
 • Kan ik de ruimte gelijk wanneer gebruiken?
  Je kan de ruimte gebruiken op donderdagen, vrijdagen, zaterdagen en zondagen. Op maandag, dinsdag en woensdag wordt de ruimte gereserveerd voor cowerken. Er komt een online boekingstool waarop je de beschikbaarheid kan nagaan.
 • Wat gebeurt er met de winst?
  We zijn een CVBA met sociaal oogmerk. Ons sociale doel is 'kiemen kansen geven'. We zijn een organisatie zonder winstuitkering. Eventuele winst zal gebruikt worden om ons sociaal doel, 'kiemen krijgen kansen', te behartigen. Met andere woorden, dan bekijkt het Broeibestuur hoe we nog meer kiemen kansen kunnen geven. Dat zouden we kunnen doen door een korting toe te kennen aan bepaalde doelgroepen, door de tarieven globaal te verlagen voor alle vennoten, door de winst te investeren in het project zelf,…
 • Kan ik meewerken?
  Graag, want we zijn op zoek naar extra dynamiek, naar mensen die energie en tijd willen vrijmaken om dit project een boost te geven!