Missie

Niet alledaags en dus gewaagd. Ruimte delen met anderen. Vanuit de filosofie dat je samen verder springt dan alleen en dat 1 plus 1 veel meer is dan 2. Toch als je kan bouwen op mekaar.

Lees hier over onze missie. Het grote waarom. Hoe we met ‘De Broeikas’ een verschil wensen te maken…

 

Waardenkompas

Het broeibestuur en de klankbordgroep van De Broeikas hebben samen de waarden bepaald die ze belangrijk vinden voor de organisatie. Ook de hiërarchie van de waarden werd vastgelegd. Deze lijst van waarden vormt het waardenkompas van De Broeikas, een navigatiesysteem dat zal meegenomen worden in alle kleine en grote beslissingen die het broeibestuur moet nemen. Het waardenkompas zal geregeld herbekeken worden en zal ook voorgelegd worden op de algemene vergadering.

De top 10 broeiwaarden zijn de volgende…

 1. Verbinding: synergie en teamspirit vanuit diversiteit en samenwerking
  We streven naar synergie
 2. Duurzaamheid: respect voor mens en natuur
  We respecteren mens en natuur
 3. Verdieping: opnemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid vanuit persoonlijke bewustwording en ontwikkeling
  We maken een verschil
 4. Integriteit: open en transparant, oprecht en authentiek
  We zijn open en transparant
 5. Verstilling: aandacht voor stilte en traagheid
  We nemen tijd om stil te staan en te luisteren
 6. Lef: vertrouwensvol durven en doorzetten
  We ondernemen vanuit vertrouwen
 7. Schoonheid: ruimte voor kunst en cultuur, spiritualiteit en bezieling
  We handelen vanuit bezieling
 8. Speelsheid: vreugde en plezier, vieren en feesten
  We cultiveren vreugde en dankbaarheid
 9. Raakbaarheid: stilstaan bij zorg en zelfzorg
  We zorgen voor onszelf en voor mekaar
 10. Autonomie: vrij en zelfsturend ondernemen
  We handelen in lijn met onze visie en geven ruimte aan elke stem
Onze thema's

Creativiteit

De creatieve ateliers zullen in eerste instantie draaien rond vrije grafiek, textiele kunsten en muziek.

'De Broeikas' wordt ingericht als grafisch atelier met meerdere drukpersen en andere benodigdheden om aan vrije grafiek te doen. We voorzien een vaste grafiekdag per week waar semi-ervaren grafici kunnen samenwerken in een ongedwongen kader. Daarnaast zullen er ook workshops ingericht worden die verzorgd worden door ervaren lesgevers. Het atelier wordt zo geconcipieerd dat de ruimte polyvalent blijft en ook kan gebruikt worden voor andere activiteiten zoals workshops omtrent beeldende kunst, textiel, muziek,...

Ben je dus op zoek naar een ruimte om grafiek te beoefenen of om er workshops te geven rond creativiteit in het algemeen of grafiek in het bijzonder, dan kan je hier terecht.

Duurzaamheid

Een ander type van activiteiten dat we wensen te organiseren zijn workshops en lezingen omtrent 'duurzaamheid'. We focussen in eerste instantie graag op duurzaam bouwen, maar ook op ecologisch tuinieren en natuurbeleving. Leven dichterbij de natuur. Terug naar de roots, weg van overmatig consumeren en hectisch leven.

De ruimte kan dus gehuurd worden door organisaties die actief zijn in thema's als bouwen en wonen, mobiliteit en voeding en die graag willen bijdragen tot klimaatneutrale doelstellingen. Een groen en bio-ecologisch kader voor workshops en andere activiteiten als brainstormsessies, vergaderingen en netwerkmomenten. Vernieuwend en fris. Een gezonde voedingsbodem voor duurzame innovatieve projecten met in het visier de zorg voor onze planeet.

Zelfontplooiing

Tao staat voor de 'weg van het leven'. Stilstaan bij het onderweg zijn via yoga, meditatie, coaching,... Onze heerlijke zolderruimtes zullen een rustgevende plek bieden om je even terug te kunnen trekken uit de drukte van elke dag om zo te komen tot vertraging, verstilling, verdieping. Zelfontplooiing dus.

Mensen die op zoek zijn naar een fijne ruimte om er activiteiten aan te bieden als yoga, tai chi, tao relax, meditatief schilderen, meditatie, coaching en andere trajecten, kunnen hier dus zeker hun ei kwijt.