Missie

Niet alledaags en dus gewaagd. Ruimte delen met anderen. Vanuit de filosofie dat je samen verder springt dan alleen en dat 1 plus 1 veel meer is dan 2. Toch als je kan bouwen op mekaar.

Lees hier over onze missie. Het grote waarom. Hoe we met ‘De Broeikas’ een verschil wensen te maken…

 

Missie

'De Broeikas' wil een actieve bijdrage leveren aan een ander, meer duurzaam samenleven, waar er ruimte is om te experimenteren vanuit kunst, cultuur en wetenschap, waar er tijd is om te genieten van natuur, rust en eenvoud, waar winstbejag geen dominante plaats heeft en waar de nadruk ligt op vertragen, verstillen en verdiepen.

De Broeikas volgt hierbij de flow van de natuur.

We voelen ons verbonden met initiatieven en mensen die het nadrukkelijk anders willen doen. Anders, op ecologisch en/of sociaal vlak. Mensen die geloven in een warme en begripvolle samenleving. Daar waar we kunnen, willen we deze mensen soigneren, forum geven en ruimte bieden. Zo willen we innovatieve coalitites smeden en gaan voor synergie! Prettig en verrijkend samenwerken, coöperatief en anders.

Waar kiemen kansen krijgen, kan synergie ontstaan en wordt innovatie mogelijk.

Waardenkompas

Het broeibestuur en de klankbordgroep van De Broeikas hebben samen de waarden bepaald die ze belangrijk vinden voor de organisatie. Ook de hiërarchie van de waarden werd vastgelegd. Deze lijst van waarden vormt het waardenkompas van De Broeikas, een navigatiesysteem dat zal meegenomen worden in alle kleine en grote beslissingen die het broeibestuur moet nemen. Het waardenkompas zal geregeld herbekeken worden en zal ook voorgelegd worden op de algemene vergadering.

De top 10 broeiwaarden zijn de volgende…

 1. Verbinding: synergie en teamspirit vanuit diversiteit en samenwerking
  We streven naar synergie
 2. Duurzaamheid: respect voor mens en natuur
  We respecteren mens en natuur
 3. Verdieping: opnemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid vanuit persoonlijke bewustwording en ontwikkeling
  We maken een verschil
 4. Integriteit: open en transparant, oprecht en authentiek
  We zijn open en transparant
 5. Verstilling: aandacht voor stilte en traagheid
  We nemen tijd om stil te staan en te luisteren
 6. Lef: vertrouwensvol durven en doorzetten
  We ondernemen vanuit vertrouwen
 7. Schoonheid: ruimte voor kunst en cultuur, spiritualiteit en bezieling
  We handelen vanuit bezieling
 8. Speelsheid: vreugde en plezier, vieren en feesten
  We cultiveren vreugde en dankbaarheid
 9. Raakbaarheid: stilstaan bij zorg en zelfzorg
  We zorgen voor onszelf en voor mekaar
 10. Autonomie: vrij en zelfsturend ondernemen
  We handelen in lijn met onze visie en geven ruimte aan elke stem
Onze thema's

Creativiteit

De creatieve ateliers zullen in eerste instantie draaien rond vrije grafiek, textiele kunsten en muziek.

'De Broeikas' wordt ingericht als grafisch atelier met meerdere drukpersen en andere benodigdheden om aan vrije grafiek te doen. We voorzien een vaste grafiekdag per week waar semi-ervaren grafici kunnen samenwerken in een ongedwongen kader. Daarnaast zullen er ook workshops ingericht worden die verzorgd worden door ervaren lesgevers. Het atelier wordt zo geconcipieerd dat de ruimte polyvalent blijft en ook kan gebruikt worden voor andere activiteiten zoals workshops omtrent beeldende kunst, textiel, muziek,...

Ben je dus op zoek naar een ruimte om grafiek te beoefenen of om er workshops te geven rond creativiteit in het algemeen of grafiek in het bijzonder, dan kan je hier terecht.

Duurzaamheid

Een ander type van activiteiten dat we wensen te organiseren zijn workshops en lezingen omtrent 'duurzaamheid'. We focussen in eerste instantie graag op duurzaam bouwen, maar ook op ecologisch tuinieren en natuurbeleving. Leven dichterbij de natuur. Terug naar de roots, weg van overmatig consumeren en hectisch leven.

De ruimte kan dus gehuurd worden door organisaties die actief zijn in thema's als bouwen en wonen, mobiliteit en voeding en die graag willen bijdragen tot klimaatneutrale doelstellingen. Een groen en bio-ecologisch kader voor workshops en andere activiteiten als brainstormsessies, vergaderingen en netwerkmomenten. Vernieuwend en fris. Een gezonde voedingsbodem voor duurzame innovatieve projecten met in het visier de zorg voor onze planeet.

Zelfontplooiing

Tao staat voor de 'weg van het leven'. Stilstaan bij het onderweg zijn via yoga, meditatie, coaching,... Onze heerlijke zolderruimtes zullen een rustgevende plek bieden om je even terug te kunnen trekken uit de drukte van elke dag om zo te komen tot vertraging, verstilling, verdieping. Zelfontplooiing dus.

Mensen die op zoek zijn naar een fijne ruimte om er activiteiten aan te bieden als yoga, tai chi, tao relax, meditatief schilderen, meditatie, coaching en andere trajecten, kunnen hier dus zeker hun ei kwijt.

Labo

Labo voor een Warme Wereld. Met deze slogan zet 'De Broeikas' haar missie de wereld in. Want 'De Broeikas' wil een voedingsbodem zijn voor projecten, ideeën en talenten van mensen. In kruisbestuiving met anderen. Mekaar versterken vanuit ieders eigenheid. En zo bouwen aan een duurzame en gezonde wereld met oog voor mens en planeet.

Het klinkt utopisch maar niets is minder waar. Immers, overal waar mensen samen komen ontstaat er kruisbestuiving. Als vanzelf. Alleen ontbreekt het mensen soms aan ruimte en energie om deze bestuivingen ook tot volle wasdom te laten komen.

Via de ruime 'ruimte' in de grote schuur van een oude vierkantshoeve en de energie en het engagement van een kerngroep aan enthousiastelingen wenst 'De Broeikas' op een unieke wijze invulling te geven aan dat wat nodig is om inspiratie om te toveren in innovatie. Een ruimte die inspireert. Energie die stimuleert. Meer moet dat niet zijn.

Labo voor een Warme Wereld!

Experiment

'De Broeikas' als sociaal-groen laboratorium voor nieuwe coalities. Zoals in elk labo staat het experiment centraal. Experimenteren is leren, leren door vallen en opstaan. De Broeikas wil een atelier zijn waar mensen experimenten kunnen opzetten in het kader van de transitie naar een andere, meer duurzame samenleving. Bewust onderstrooms varen om zo te komen tot logische dingen als lokale focus, creatieve reflexen en genoegzaamheid als streven. Het klinkt wat zwaar misschien maar het kan ook lichter via de alombekende slogan: 'Verander de wereld, begin bij jezelf'.

'De Broeikas' heeft er al een hele rits van experimenten opzitten gaande van rondleidingen, creatieve workshops voor kinderen, filmavonden, concertjes, bierproefavonden, kampvuurkringen en is nu een verstillende cowerkplek en inspirerende cogebruikplek voor diverse gebruikers, ondernemers en kunstenaars. Daarnaast is het ook een cobroeioord voor ondernemers en teamleiders.

Een coöperatie met oog op een ferme CO5-winst!

 • CO1: Coworking, ondernemen doen we samen
 • CO2: Co-using, de schuur is te huur!
 • CO3: Consultancy, een warm verhaal dat inspireert
 • CO4: Coculture, lokale bieren voor straffe mensen
 • CO5: Cocreation, 1 + 1 is meer dan 2

De schuur biedt dus ruimte voor allerlei creatieve, kunstzinnige, ecologische, verbindende, verstillende, verdiepende en vertragende experimenten van en voor kleine groepen mensen. Thuisbasis voor een aantal creatieve ateliers. Workshops en activiteiten voor kinderen en volwassenen. Begeesterend kader voor tentoonstellingen, performances en netwerkevents. Een hele waaier aan activiteiten kunnen plaatsvinden onder ons dak. Voorziene invalshoeken zijn vrije grafiek, textiele prikkels, muzikale experimenten, yoga, meditatie en ecologisch bouwen. Maar we staan ook open voor andere kiemen en ideeën... Laat het maar borrelen en stromen!

Experiment centraal!

Samen

Samen staat voor ons voor 'synergie'. Elke mens zijn talent. Elke mens zijn schaduw. Elke mens uniek. Zo ook elke verbinding. We spreken van synergie wanneer één plus één meer is dan twee, ook wel '1+1>2'. Als je vanuit je eigenheid in verbinding treedt met andere mensen dan ontstaat er meer dan denkbaar is. Je stimuleert mekaar en haalt het beste in mekaar naar boven.

Samen sta je sterk. Sterker dan alleen. Soms ontbreekt het je nét aan dat duwtje in de rug om even uit je comfortabele cocon te breken en eens iets nieuws te proberen. Een welkome verandering in de monotome trein van alledag. En opeens is daar die frisse kijk, een nieuwe bril en plots ziet het leven er anders uit dan voorheen.

'De Broeikas' wenst een antwoord te geven op de behoefte om gezamenlijk en geïnspireerd te ondernemen in groep rondom de thema's creativiteit, duurzaamheid en zelfontplooiing. We wensen een knooppunt te zijn waar mensen met ideeën, dromen en talenten enerzijds en organisaties anderzijds mekaar kunnen ontmoeten en versterken in een mooie ruimte, ingebed in een groene omgeving. Een coöperatieve projectruimte én cocreatief netwerk. Daar gaan we voor!

1 plus 1 is meer dan 2!