Missie

Niet alledaags en dus gewaagd. Ruimte delen met anderen. Vanuit de filosofie dat je samen verder springt dan alleen en dat 1 plus 1 veel meer is dan 2. Toch als je kan bouwen op mekaar.

Lees hier over onze missie. Het grote waarom. Hoe we met ‘De Broeikas’ een verschil wensen te maken…

 

Waardenkompas

Het broeibestuur en de klankbordgroep van De Broeikas hebben samen de waarden bepaald die ze belangrijk vinden voor de organisatie. Ook de hiërarchie van de waarden werd vastgelegd. Deze lijst van waarden vormt het waardenkompas van De Broeikas, een navigatiesysteem dat zal meegenomen worden in alle kleine en grote beslissingen die het broeibestuur moet nemen. Het waardenkompas zal geregeld herbekeken worden en zal ook voorgelegd worden op de algemene vergadering.

De top 10 broeiwaarden zijn de volgende…

 1. Verbinding: synergie en teamspirit vanuit diversiteit en samenwerking
  We streven naar synergie
 2. Duurzaamheid: respect voor mens en natuur
  We respecteren mens en natuur
 3. Verdieping: opnemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid vanuit persoonlijke bewustwording en ontwikkeling
  We maken een verschil
 4. Integriteit: open en transparant, oprecht en authentiek
  We zijn open en transparant
 5. Verstilling: aandacht voor stilte en traagheid
  We nemen tijd om stil te staan en te luisteren
 6. Lef: vertrouwensvol durven en doorzetten
  We ondernemen vanuit vertrouwen
 7. Schoonheid: ruimte voor kunst en cultuur, spiritualiteit en bezieling
  We handelen vanuit bezieling
 8. Speelsheid: vreugde en plezier, vieren en feesten
  We cultiveren vreugde en dankbaarheid
 9. Raakbaarheid: stilstaan bij zorg en zelfzorg
  We zorgen voor onszelf en voor mekaar
 10. Autonomie: vrij en zelfsturend ondernemen
  We handelen in lijn met onze visie en geven ruimte aan elke stem