Hoe

Een project als ‘De Broeikas’ bouw je niet over één nacht ijs. In 2015 zijn we gestart met de financiële campagne. Immers, hoewel de schuur er reeds staat sinds 1838, was de ruimte helemaal niet gebruiksklaar. Eerst waren er middelen nodig, veel middelen. Middelen om de schuur te kopen, middelen ook om de schuur te verbouwen en in te richten als plek voor coworking en co-using.

Via crowdfunding verzamelden we voldoende middelen om de schuur helemaal te kunnen verbouwen. Van A tot Z.

De coöperatie werd opgericht op 22/11/16. Vanaf dat moment konden vennoten officieel intekenen en investeren in ons duurzame project. Vele mensen werden begeesterd en sprongen als vennoot mee in onze broeiende coöperatie!

In 2017 zijn we gestart met de bio-ecologische verbouwing van dit beschermde monument. Op 1/10/18 gingen de poorten open en begonnen we met coworking en co-using!

lemen
campagne

 

DUURZAAM BELEGGEN

De Broeikas is een inspirerende plek met plaats voor kunst en creativiteit, duurzaamheid en ecologie, zelfontplooiing en synergie. De Broeikas is tevens een verstillende cowerkruimte die ecowerkers uitnodigt te verbinden, te verstillen en te verdiepen. Daar zet je op in door je spaarcenten te investeren in De Broeikas…

Wil je investeren in dit project dan kan je vennoot worden. De nominatieve waarde van een aandeel bedraagt 100 EUR.

Historiek

In 2016 voerden we een indrukwekkende campagne en verzamelden we een kapitaal van 213.500 EUR via 150 aandeelhouders. In juni 2017 voerden we opnieuw campagne, dit leverde 12 nieuwe aandeelhouders aan, goed voor een bedrag van 38.500 EUR. De laatste campagne liep in november-december 2017. Weer nieuwe vennoten erbij en 36.500 EUR aan aandelen verkocht.

De gelden die op deze manier binnen kwamen worden gebruikt voor het financieren van de bio-ecologische verbouwing van De Broeikas. De middelen worden dus goed en duurzaam besteed worden!

Het maximale bedrag dat via de tax shelter maatregel (zoals bepaald door de Federale overheid) kan worden opgehaald, werd bereikt. Dit betekent dat nieuwe vennoten geen beroep meer kunnen doen op het tax shelter voordeel.

Investeringen 2017:

5.000 €Gerecycleerd glasschuim vloerisolatieVERKOCHT!
Trees & Hendrik – 20/05/17

 

5.000 €Vloerverwarming gekoppeld aan pelletketel en zonneboilerVERKOCHT!
Kristien – 01/11/17

 

5.000 €Wandverwarming gekoppeld aan pelletketel en zonneboilerVERKOCHT!
Anoniem – 08/12/17

 

5.000 €Dampscherm dak vloer en voorhuisVERKOCHT!
Dani – 16/12/17

 

5.000 €Papiervlokken isolatie dak schuur en voorhuisVERKOCHT!
Anne-Mieke – 17/06/17

 

5.000 €Grote glazen poort voorgevel: linkerdeurVERKOCHT!
Lies & Thomas – 19/06/17

 

5.000 €Grote glazen poort voorgevel: rechterdeurVERKOCHT!
Kristof – 30/06/17

 

5.000 €Houten trap schuurVERKOCHT!
Anoniem – 26/06/17

 

5.000 €Schrijnwerk voorhuis: 2 houten deuren en 2 houten ramenVERKOCHT!
Anoniem – 19/06/17

 

5.000 €Installatie bar en inrichting keukenVERKOCHT!
Valery & Wim – 18/06/17

 

2.500 €Schrijnwerk schuur: 1 houten deur en 2 houten ramenVERKOCHT!
Petra & Wim – 20/08/17

 

2.500 €Houten trap voorhuisVERKOCHT!
Claudine – 16/06/17

 

2.500 €Sanitair voorhuis, WC 1: WC, lavabo, tegels, deur, afwerkingVERKOCHT!
Hanne – 24/08/17

 

2.500 €Sanitair voorhuis, WC 2: WC, lavabo, tegels, deur, afwerkingVERKOCHT!
Carl – 16/12/17

 

2.500 €Aandeel in dak voorhuis: houtskelet, onderdak, dakpannen, gotenVERKOCHT!
Steven – 09/11/17

 

2.500 €Aandeel in dak voorhuis: houtskelet, onderdak, dakpannen, gotenVERKOCHT!
Nicole en Etienne – 24/12/17
2.500 €Aandeel in dak voorhuis: houtskelet, onderdak, dakpannen, gotenVERKOCHT!
Anoniem – 25/12/17

 

2.500 €Aandeel in dak voorhuis: houtskelet, onderdak, dakpannen, gotenVERKOCHT!
Dominique – 20/12/17

 

2.500 €Aandeel in dak voorhuis: houtskelet, onderdak, dakpannen, gotenVERKOCHT!
Monique – 17/12/17

 

1.000 €Isolatie strobalen: 10 vierkante meter geplaatstVERKOCHT!
Hans – 22/12/17

 

1.000 €Isolatie strobalen: 10 vierkante meter geplaatstVERKOCHT!
Anoniem – 25/12/17

 

1.000 €Isolatie strobalen: 10 vierkante meter geplaatstVERKOCHT!
Yves – 26/12/17

 

1.000 €Isolatie strobalen: 10 vierkante meter geplaatstVERKOCHT!
Anoniem – 25/12/17

 

1.000 €Isolatie strobalen: 10 vierkante meter geplaatstVERKOCHT!
Natacha – 19/12/17

 

1.000 €Isolatie kalk-hennep: 6 kubieke meter aan materiaalVERKOCHT!
Peter – 16/06/17

 

1.000 €Isolatie kalk-hennep: 6 kubieke meter aan materiaalVERKOCHT!
Natacha – 19/12/17

 

1.000 €Isolatie kalk-hennep: 6 kubieke meter aan materiaalVERKOCHT!
Christine – 23/12/17

 

1.000 €Leem op rietmatten: 30 vierkante meter geplaatstVERKOCHT!
Désirée – 26/11/17

 

1.000 €Leem op rietmatten: 30 vierkante meter geplaatstVERKOCHT!
Anoniem – 25/12/17

 

1.000 €Houten vloer coworkingsruimte met kaasplanken uit Holland: 45 vierkante meter aan materiaalVERKOCHT!
An – 22/06/17

 

1.000 €Houten vloer coworkingsruimte met kaasplanken uit Holland: 45 vierkante meter aan materiaalVERKOCHT!
Griet – 01/11/17

 

500 €Elektriciteit, in functie van verlichtingVERKOCHT!
Anoniem – 25/12/17

 

500 €Elektriciteit, in functie van verlichtingVERKOCHT!
Anoniem – 25/12/17

 

Een investering in De Broeikas is een goede zaak. Je krijgt aandelen in ruil voor je centen, je investeert in een duurzaam project met een sociaal oogmerk. Even toch ook nog stipuleren dat er geen financieel dividend wordt uitgekeerd aan aandeelhouders. Dat is een bewuste keuze en statutair vastgelegd. We willen langzaam groeien zonder financiële druk. Alle opbrengsten die er ontstaan, zullen opnieuw geïnvesteerd worden in het project. Eventuele winsten zullen, net als bij een vzw, doorgegeven worden aan gelijkaardige projecten die bouwen aan een betere wereld, een warme samenleving, een mooi verhaal.

Even nadenken, wikken en wegen, en dan gewoon doen!

FISCAAL VOORDEEL

Enkel geldig voor vennoten die intraden voor 31/12/2017.

Belastingsvermindering van 45%

De overheid onderneemt inspanningen om kleine en micro-ondernemingen te ondersteunen via de maatregel van de tax shelter. Via de tax shelter wil de Federale overheid particulieren fiscaal aanmoedigen om kapitaal te verschaffen aan startende ondernemingen. De Broeikas is een micro-onderneming. Dat betekent dat het aantal werknemers onder de 10 blijft, dat de jaaromzet (excl. BTW) lager zal zijn dan €700.000 en dat het balanstotaal onder de €350.000 blijft. De tax shelter maatregel is beperkt tot 250.000 euro aan kapitaal. Gezien De Broeikas dit maximale bedrag heeft ingezameld, kunnen nieuwe vennoten niet langer beroep doen op de tax shelter maatregel.

Voor een micro-onderneming geldt dat haar aandeelhouders kunnen rekenen op een belastingsvermindering van 45%. Op een bedrag van 1000 euro gaat het dus om een belastingsvermindering van 450 euro! Op een bedrag van 5.000 euro gaat het zelfs om 2.250 euro rendement via belastingsvermindering. Er zijn slechts 2 voorwaarden: je mag als particulier maximaal €100.000 investeren en je moet bereid zijn je aandelen minstens 4 jaar niet te verkopen, anders volgt een belastingsvermeerdering.

De procedure is eenvoudig! Als je intekent op aandelen bij De Broeikas, kan je het verschafte kapitaal gewoon ingeven op je belastingsaangifte onder de rubriek 1320/2320.

Je zal van ons ook jaarlijks een document ontvangen waarop vermeld staat hoeveel aandelen je investeert in De Broeikas. Dit document staaft jouw investering op een officiële wijze en kan toegevoegd worden als bewijs voor de fiscus.

Concreet

Stel, je investeert 1000 euro als natuurlijk persoon in De Broeikas voor een periode van minstens 4 jaar. Je doet dit in december 2016. De belastingsaangifte over de inkomsten 2016, wordt ingediend in juni 2017. Dan heeft de fiscus tijd tot 30/06/18 om de berekening te maken. Vanaf ontvangst van de berekening is er 2 maanden tijd voor betaling/terugbetaling. In geval je de aandelen 4 jaar aanhoudt, volgt een opbrengst van 45%, in dit geval 450 euro, die gerecupereerd kan worden op het moment van vereffening fiscus (ten laatste op 31/08/18). De terugbetaling gebeurt in 1 schijf (en niet in 4 aparte schijven per jaar).

In geval je de aandelen niet aanhoudt gedurende 4 jaar, volgt een belastingsvermeerdering. De terugbetaling van de belastingsvermeerdering gebeurt pro rata en wordt per maand berekend. Als je intekent op 06/09/2017 voor vb. €1000, moet je tot 06/09/2021 aandeelhouder blijven. Als je verkoopt op 10/05/2021 is er een belastingsvermeerdering van €1000×45%x3 (juni, juli, augustus)/48.

Ook mensen met een laag belastbaar inkomen kunnen genieten van de belastingsvermindering. Als je echter geen inkomen hebt en dus ook geen belasting betaald hebt, kan je hier niet van genieten.

Globaal gesproken kan je dus stellen dat deze overheidsmaatregel een opbrengst van 45% realiseert. Als je dit percentage verdeelt over 4 jaar bedraagt de opbrengst dus 11,25% per jaar.

Gezien de tax shelter maatregel beperkt is tot €250.000 aan kapitaal, valt de maatregel weg voor mensen die intreden nadat dit kapitaal werd bereikt.

Opgelet!

De concrete implicaties voor uw persoonlijke situatie kunnen wij niet inschatten. Raadpleeg hiervoor uw boekhouder of fiscalist. Enkel deze personen hebben voldoende zicht op uw persoonlijke situatie om een juiste inschatting te kunnen maken.

De Broeikas distancieert zich hierbij dan ook uitdrukkelijk van het doen van uitspraken over persoonlijke dossiers.

Info op het web

Info over deze maatregel kan je nakijken via onderstaande sites:

  • Febecoop: Drie maatregelen om makkelijker vennoten te werven – link
  • Federale overheid: pdf document over tax shelter: uitgebreide info, update van 06/10/16 – link

Centen op de bank of centen in De Broeikas?

Bovenstaande info toont aan dat het wel degelijk de moeite loont om met je spaarcenten startende ondernemingen te ondersteunen. Ondernemingen waarin je gelooft, ondernemingen die het verschil uitmaken, ondernemingen die een maatschappelijke meerwaarde creëren.

Je geld op de bank laten staan is uiteraard veilig maar brengt niet veel op. In april 2016 daalde de basisrente van 0,05% naar 0,01%. Dit betekent dat 100 euro op de bank 1 cent opbrengt. Niet meteen om over naar huis te schrijven.

In die zin zullen je spaarcenten bij ons heel wat meer opbrengen. Want wij gaan voor maatschappelijke winst, niet in cijfers uit te drukken. De winst onmeetbaar dus!

Fasering

Fase 1: Conceptualisatie – najaar 2012
Vormgeven van ideeën door de initiatiefnemers van De Broeikas. Hierin worden diverse mensen en organisaties geconsulteerd waaronder ook Cera Coopburo.

Fase 2: Concretisatie – voorjaar 2014
Uitwerken van ondernemingsplan en financieel plan. Consulteren van financiële adviseurs. Aftoetsen bij diverse externe klankborden. Verwerken van feedback.

Fase 3: Oprichtingstraject – voorjaar 2015
Aanloop naar de oprichting van de coöperatieve vennootschap. Opstart traject Febecoop.
Oprichten van 5 werkgroepen: communicatie, campagne, financiën, oprichting, netwerking

Fase 4: Lancering – voorjaar 2016
Verzamelen van gelden via aandeelhouders en sponsors. Een aandeel van of een schenking aan de coöperatie realiseert op een rechtstreekse wijze de doelstellingen van de coöperatie en op een onrechtstreekse manier ook de doelstellingen van de individuele projecten die gehuisvest worden binnen ‘De Broeikas’.

Fase 5: Verbouwing in etappes – najaar 2017
Verbouwingen van ‘De Broeikas’, schuur en voorhuis, in verschillende stappen…

Stap 1: houtskeletbouw en dak, plaatsen van lichtstraat = reeds gerealiseerd
Stap 2: realisatie van houtskeletbouw
Stap 3: isolatie van muren (stro en kalk-hennep) en dak (papiervlokken), leembepleistering
Stap 4: installatie van technieken en nutsvoorzieningen: electriciteit, water, verwarming
Stap 5: meubilair en binneninrichting

Fase 6: Werking – najaar 2018
Huisvesten van projecten en activiteiten binnen ‘De Broeikas’.
Start voorzien op 1/10/2018.

Fase 7: Uitzetten van werking – februari 2019
Opstarten van cowerken en cogebruiken
Prille stappen in cobroeien: een verbindend aanbod omtrent gelijkwaardig samenwerken gericht naar organisaties en bedrijven enerzijds en teamleiders anderzijds

Fase 8: Professionaliseren van werking, scherp stellen van organisatiedrivers – 2020
Bedrijf wordt sociocratisch gerund. We nemen tijd om te vertragen, te verstillen, te verbinden en te verdiepen. We trainen ons in Sociocratie 3.0 en oefenen in verbindend communiceren.`

Fase 9: Gemeenschapsdenken – Oprichting van de community in 2021
Omwille van de corona-crisis werden we uitgedaagd tot het maken van de denk- en invoeloefening: ‘Wie zijn we zonder gebouw’. Het ging niet zonder slag of stoot maar op deze wijze werd onze community geboren!

 

Juridisch

Als organisatiemodel voor ‘De Broeikas’ kozen we voor een coöperatieve vennootschap, meer bepaald een coöperatie met sociaal oogmerk, ook wel Sociale Organisatie genoemd. Qua filosofie leunt deze bedrijfsstructuur zeer nauw aan bij een VZW met dit verschil dat mensen zich financieel gezien op een vrije manier kunnen verhouden tot de organisatie. Via een aandeel kan je je geld tijdelijk of langer beschikbaar stellen aan de coöperatie. Daartoe zijn er bepaalde toe- en uittredingsmodaliteiten die vastgelegd zijn in de statuten.

Via de structuur van de coöperatieve vennootschap (CV) gingen we over tot de samenaankoop van de schuur, een schuur die we samen bezitten en dus ook samen beheren. Op een democratische wijze, participatief en coöperatief. Delen is het nieuwe hebben, dat is de slogan van de peer-to-peer economie. Buy a brick, get a house. Koop een strobaal, deel een schuur! Het klinkt eenvoudig en dat is het ook. En toch is het nieuw en vernieuwend!

De vennootschap werd opgericht door een kerngroep van 2 personen en 2 organisaties die een aantal vennoten bij elkaar zocht. Vennoten brengen kapitaal in onder de vorm van de aankoop van één of meerdere aandelen. Via het coöperatieve model garanderen we een maximale betrokkenheid van de vennoten waardoor kruisbestuiving mogelijk wordt.

Het geheel wordt mee geschraagd door vrijwilligers die het concept van ‘De Broeikas’ genegen zijn.

Financieel

‘De Broeikas’ wil een labo zijn voor een andere wereld. Niet alleen inhoudelijk maar ook in haar eigen financiële wortels. We willen het écht anders doen. Niet altijd even simpel in een wereld die doordrongen is van het kapitalistische model waar winstbejag en groei steevaste evidenties zijn. ‘De Broeikas’ wil het over een andere boeg gooien, tegenstrooms varen. We willen financieel kapitaal aanwenden voor het genereren van een échte meerwaarde. Aandeelhouders kunnen bij ons genieten van een maatschappelijke waardevolle interest in plaats van een financiële. Daarnaast willen we ook menselijk kapitaal samenbrengen. Samen met anderen dingen organiseren voor een andere wereld en een goed gevoel.

We werkten een model uit waarin verschillende types van aandelen zullen worden aangeboden (100-500-2.500-5.000 EUR). Op die manier kunnen we gelegenheid creëren voor kleine, middelmatige en grote investeringen zowel door particulieren als door verenigingen, organisaties, bedrijven en overheden.

Voor het maken van het financieel plan werden we gecoacht door Jo Steyaert van Indigov die veel ervaring heeft als ondernemer, ook met coöperatieve vennootschappen. Ook liepen we een begeleidingstraject via Febecoop Adviesbureau. Febecoop finaliseerde ons financieel plan en hielp ons eveneens in het vormgeven van de statuten. Onze financiën rusten nu in de deskundige handen van Samuel De Wever, CFO van Destiny.

‘De Broeikas’ is een unieke ruimte met een groot verhuurpotentieel. De gedane investeringen zijn steeds gedekt door een onroerend goed, een schitterend pand, bio-ecologisch verbouwd. Bovendien huisvesten we hier een verstillende cowerkplek die werkt via abonnementsbijdragen door de gebruikers.

Als aandeelhouder weet je dat je geld op een rechtstreekse wijze diverse maatschappelijke projecten ondersteunt en mogelijk maakt. De abonnementen voor cowerken en de huuropbrengsten zorgen voor de vergoeding van alle lopende vaste en variabele kosten.

Steun

Het steunen van ons project kan op verschillende wijzen. Steunen kan in woord en daad, in zink en koper, in zilver en goud. Tips en advies zijn welkom, handige handen en werklustige geesten ook.

Heb je interesse om vennoot te worden dan kan je alle info hierover hier vinden.

Wil je graag een bijdrage leveren ‘in natura’ dan kan dat door in te stappen in één van onze werkgroepen of door mee te werken als vrijwilliger op één van onze activiteiten. Ook sponsoring en giften zijn mogelijk.

Wil je graag je bijdrage leveren dan kan dit simpelweg door een schenking te doen via het rekeningnummer van ‘De Broeikas’ BE08 5230 4805 7313, bij Triodos bank, met de vermelding ‘schenking’.

Gezien we een coöperatieve structuur uitbouwen kan je ook gaan voor een aandelenpakket van 100, 500, 2.500 of 5.000 euro. Vooral de voordelen van de pakketten van 2.500 en 5.000 euro kunnen interessant zijn voor jou als ondernemer.