Coöperatief

De Broeikas is een coöperatieve vennootschap en sociaal oogmerk. Dat betekent dat iedereen die wil hier vennoot kan worden. Via jouw investering word je co-eigenaar van deze ferme schuur.

Alle informatie betreffende intreden, uittreden, financiën en voordelen voor vennoten kan je lezen via deze link. Neem de info grondig door alvorens je intreedt als vennoot van De Broeikas.

Wens je graag wat meer weten over onze opstart en groei, lees dan hieronder ons verhaal

Volg je ons al een tijdje en wil je graag meteen vennoot worden? Dan kan je hieronder intekenen. Alvast bedankt voor je steun en je vertrouwen!

Coöperatief, inhoudelijk en financieel gedragen door heel veel mensen samen

Een coöperatieve vennootschap oprichten doe je niet in 1-2-3. In een eerste fase krijgen je ideeën vorm. Je praat met anderen, vraagt advies en schrijft je missie en doelstellingen uit. Vervolgens bekijk je de financiën. Een goed financieel plan vormt een soliede basis om de haalbaarheid van je dromen in te schatten. Daarna geef je vorm aan de statuten. Je bepaalt de types van aandelen. Je omschrijft de modaliteiten waarbinnen een vennoot kan toetreden of uittreden. Ook denk je na over de manier waarop je coöperatie bestuurd zal worden. Immers, de aandeelhouders zetelen in de algemene vergadering en het dagelijkse bestuur wordt toevertrouwd aan een raad van bestuur die getrokken wordt door een voorzitter. Heel wat denk- en doewerk dus. We kregen hierin advies van Coopburo die ons voor de concrete oprichting doorverwezen naar Febecoop Adviesbureau. Zij begeleidden ons in de opmaak van het ondernemingsplan en stelden samen met ons de statuten op.

De Broeikas is een coöperatieve vennootschap met sociaal oogmerk. De officiële benaming voor dit soort van onderneming is een sociale onderneming. Een coöperatie bestaat uit vennoten die intekenen voor 1 of meerdere aandelen. Anders dan bij een schenking blijft het aandeel in eigen bezit.

We zijn geen gewone coöperatie maar een coöperatie erkend als sociale onderneming. Dat is een structuur die zeer nauw aansluit bij het gedachtengoed van de vzw. Net zoals bij een vzw krijgt het kapitaal, dat na eventuele vereffening overblijft, een bestemming die zo nauw mogelijk aansluit bij het sociale oogmerk van de vennootschap. Ook eventuele winsten worden geïnvesteerd om het sociaal oogmerk te dienen.

Een belangrijke maatschappelijke rol, ons sociaal oogmerk

Kiemen krijgen kansen! Dit is de slogan van De Broeikas waarmee we het sociaal oogmerk in de verf zetten.
Ons labo zet zijn poorten open voor iedereen en wil zijn drempels laag houden zodat iedereen zich hier welkom voelt.

‘De Broeikas’ wil een sociaal kader en fysieke ruimte bieden aan initiatieven ter bevordering van een verbindende manier van samenleven. We richten ons op het faciliteren van voedende ontmoetingen en zetten onze joker in op verbindende en zingevende initiatieven waardoor mensen emotioneel en spiritueel gevoed. Op die manier willen we graag het buurtweefsel versterken en de sociale cohesie faciliteren.

Cocreatief netwerken én ondernemen, leren van mekaar en zoveel meer! Dit doen we via het uitbouwen van onze verstillende cowerkplek waar volop kan geëxperimenteerd worden.

We bouwen aan nieuwe samenlevingsvormen en kennisvormen waarin vele mensen samenwerken op weg naar een ecosysteem waar mens en natuur in balans zijn. Daarnaast willen we in onze werking aandacht hebben voor kwetsbare groepen.

We bouwen sociale partnerschappen uit. In concreto werken we nu al samen met Dagatelier De Lovenier uit Ave Regina, Lovenjoel, die onze zoete catering verzorgt.

Binnen het verhaal van cowerken en cogebruiken bieden we gunsttarieven aan voor mensen die krap bij kas zitten en voor mensen die activiteiten organiseren waar de winstmarge gering is. Ook startende ondernemers ondersteunen we graag waar mogelijk.

Duurzaam beleggen

De Broeikas is een inspirerende plek in Neervelp, Boutersem, met een focus op creativiteit, duurzaamheid en zelfontplooiing. De woorden ‘verbinden, verstillen en verdiepen‘, staan vooraan in ons woordenboek.

Wil je investeren in dit project dan kan je vennoot worden. De nominale waarde van een aandeel bedraagt 100 EUR. Elke vennoot kan een bedrag inbrengen tot maximaal 5.000 EUR.

In 2016 hebben we een succesvolle campagne gevoerd en verzamelden we een kapitaal van 213.500 EUR via 150 aandeelhouders. Via deze middelen kochten we een oude schuur en renoveerden die als cowerkplek. In juni 2017 voerden we opnieuw campagne, dit leverde 12 nieuwe aandeelhouders aan, goed voor een bedrag van 38.500 EUR. De laatste campagne liep in november-december 2017. Weer nieuwe vennoten erbij en 36.500 EUR aan aandelen verkocht.

Inmiddels zijn we zoveel jaren later en telt onze organisatie meer dan 230 vennoten. En elke maand nog komen er nieuwe vennoten bij. Mensen die warm worden van wat we hier realiseren en die graag wat van hun eigen kapitaal investeren in het verhaal van De Broeikas.

De middelen die binnenkomen via vennoten investeren wij niet in werking en personeel maar in het verder afwerken en optimaliseren van onze infrastructuur enerzijds en het opbouwen van buffers anderzijds. Jouw centen worden dus op een duurzame manier geïnvesteerd. Via jouw investering investeer je in alle initiatieven die we via De Broeikas in de wereld zetten.

Een investering in De Broeikas is een goede zaak. Je krijgt aandelen in ruil voor je centen, je investeert in een duurzaam project met een sociaal oogmerk. Even toch ook nog stipuleren dat er geen financieel dividend wordt uitgekeerd aan aandeelhouders. Dat is een bewuste keuze die statutair werd vastgelegd. We willen immers langzaam groeien zonder financiële druk. Net zoals elke investering in een bedrijf is ook dit een investering met een hoog risico. Investeer dus enkel die middelen die je niet onmiddellijk nodig hebt.

Alle opbrengsten die ontstaan, zullen opnieuw geïnvesteerd worden in het project. Eventuele winsten zullen, net als bij een vzw, doorgegeven worden aan gelijkaardige projecten die bouwen aan een mooie wereld, een warme samenleving, een straf verhaal.

Alle informatie met betrekking tot intreden, uittreden en voordelen voor vennoten, vind je terug via deze link. Lees alles grondig alvorens in te tekenen.

Even nadenken, wikken en wegen, en dan gewoon doen!