Coöperatief

De Broeikas is een coöperatieve vennootschap met sociaal oogmerk, ook wel een sociale onderneming genoemd. Iedereen die dat wenst kan vennoot en zo het project steunen. Via jouw investering word je co-eigenaar van deze ferme schuur en maak je onze sociale doelen mogelijk. In de tekst hieronder lees je meer over ons sociaal oogmerk en de voorziene investeringen.

Via de FAQ hieronder vind je alle informatie over intreden, uittreden, financiën en voordelen voor vennoten. Neem de info grondig door alvorens je intreedt als vennoot van De Broeikas. De knop om in te tekenen vind je onderaan deze pagina.

Coöperatief: inhoudelijk en financieel gedragen door heel veel mensen samen

Een coöperatieve vennootschap oprichten doe je niet in 1-2-3. In een eerste fase krijgen je ideeën vorm. Je praat met anderen, vraagt advies en schrijft je missie en doelstellingen uit. Vervolgens bekijk je de financiën. Een goed financieel plan vormt een soliede basis om de haalbaarheid van je dromen in te schatten. Daarna geef je vorm aan de statuten. Je bepaalt de types van aandelen. Je omschrijft de modaliteiten waarbinnen een vennoot kan toetreden of uittreden. Ook denk je na over de manier waarop je coöperatie bestuurd zal worden. Immers, de aandeelhouders zetelen in de algemene vergadering en het dagelijkse bestuur wordt toevertrouwd aan een raad van bestuur die getrokken wordt door een voorzitter. Heel wat denk- en doewerk dus. We kregen hierin advies van Coopburo die ons voor de concrete oprichting doorverwezen naar Febecoop Adviesbureau. Zij begeleidden ons in de opmaak van het ondernemingsplan en stelden samen met ons de statuten op.

De Broeikas is een coöperatieve vennootschap met sociaal oogmerk. De officiële benaming voor dit soort van onderneming is een sociale onderneming. Een coöperatie bestaat uit vennoten die intekenen voor 1 of meerdere aandelen. Anders dan bij een schenking blijft het aandeel in eigen bezit.

We zijn geen gewone coöperatie maar een coöperatie erkend als sociale onderneming. Dat is een structuur die zeer nauw aansluit bij het gedachtengoed van de vzw. Net zoals bij een vzw krijgt het kapitaal, dat na eventuele vereffening overblijft, een bestemming die zo nauw mogelijk aansluit bij het sociale oogmerk van de vennootschap. Alle winst die ontstaat wordt geïnvesteerd om het sociaal oogmerk te dienen.

Een belangrijke maatschappelijke rol, ons sociaal oogmerk

Kiemen krijgen kansen! Dit is de slogan van De Broeikas waarmee we het sociaal oogmerk in de verf zetten.
Ons labo zet zijn poorten open voor iedereen en wil zijn drempels laag houden zodat iedereen zich hier welkom voelt. Hoe doen we dit concreet?

 1. ‘De Broeikas’ wil ruimte bieden aan initiatieven ter bevordering van een verbindende manier van samenleven. Op die manier willen we graag het buurtweefsel versterken en de sociale cohesie faciliteren.
  Concreet? Café De Broeikas, Kunstroute Boutersem, betrekken van jongeren uit de buurt, samenstudeerplek voor blokkende jongeren,…
 2. Cocreatief netwerken én ondernemen, leren van mekaar en zoveel meer! Dit doen we via het uitbouwen van onze cocreatieve community waar volop kan geëxperimenteerd worden.
  Concreet? We gaan aan de slag met thema’s als gedeeld eigenaarschap, zelfsturing en gedeeld eigenaarschap via onze Bruisende Broeidagen waarop onze leden uitgenodigd worden.
 3. We bouwen aan nieuwe samenlevingsvormen en kennisvormen waarin vele mensen samenwerken op weg naar een ecosysteem waar mens en natuur in balans zijn.
  Concreet? We vertellen hierover via initiatieven zoals Ecobouwers (duurzaam bouwen), Samenhuizen (andere samenlevingsvormen), Open Monumentendag (een bijzondere herbestemming van een beschermd monument).
 4. In onze werking hebben we aandacht voor kwetsbare groepen.
  Concreet? Krachtdagen voor gevoelige jongeren (samenwerking met de dienst kinder- en jeugdpsychiatrie van UPC KU Leuven), betaalvork voor lidmaatschap, betaalvork voor verhuur, sociaal tarief (labotarief) voor kwetsbare doelgroepen en kwetsbare thema’s. Ook bouwen we sociale partnerschappen uit. In concreto werken we nu al samen met Dagatelier De Lovenier uit Ave Regina, Lovenjoel, die voor ons soep maken en wafeltjes bakken.
 5. We zetten in op niet-lucratieve maar essentiële thema’s als verstilling, verdieping, verbinding. Vertragen, onthaasten, ontmoeten. Natuur, ecologisch bewustzijn, duurzaamheid.
  Concreet? Verdiepende activiteiten voor leden, bio-producten, bio-ecologische verbouwing, gerecycleerde meubelen,…

Binnen het verhaal van lidmaatschap en verhuur bieden we gunsttarieven aan voor mensen die financieel kwetsbaar zijn en voor mensen die activiteiten organiseren waar de winstmarge gering is. Dit doen we via een flexibele betaalvork. Bekijk onze tarieven voor community lidmaatschap en verhuur.

Duurzaam beleggen in de maatschappij van morgen!

De Broeikas is een inspirerende plek in Neervelp, Boutersem, met een focus op creativiteit, duurzaamheid en zelfontplooiing. De woorden ‘verbinden, verstillen en verdiepen‘, staan vooraan in ons woordenboek.

Wil je investeren in dit project dan kan je vennoot worden. De nominale waarde van een aandeel bedraagt 100 EUR. Elke vennoot kan een bedrag inbrengen tot maximaal 5.000 EUR.

 • Ben je fan dan investeer je 100 EUR tot 400 EUR en word je E-vennoot.
 • Onze gebruikers (communityleden en huurders) worden D-vennoot (van 500 tot 2.400 EUR), C-vennoot (van 2.500 EUR tot 4.900 EUR), B-vennoot (5.000 EUR) en A-vennoot (meer dan 5.000 EUR).

Door vennoot te worden zet je op een krachtige wijze je financiële schouders onder ons project. En dat is nodig. Lees hieronder waarom.

In 2016 hebben we een succesvolle campagne gevoerd en verzamelden we een kapitaal van 213.500 EUR via 150 aandeelhouders. Via deze middelen kochten we een oude schuur en renoveerden die als cowerkplek. In juni 2017 voerden we opnieuw campagne, dit leverde 12 nieuwe aandeelhouders aan, goed voor een bedrag van 38.500 EUR. De laatste campagne liep in november-december 2017. Weer nieuwe vennoten erbij en 36.500 EUR aan aandelen verkocht.

Inmiddels zijn we zoveel jaren later en telt onze organisatie meer dan 250 vennoten, goed voor een totaal aandelenkapitaal van om en bij de 500.000 EUR, geïnvesteerd in het gebouw. Elke maand nog komen er nieuwe vennoten bij. Mensen die warm worden van wat we hier realiseren en die graag wat van hun eigen kapitaal investeren in het verhaal van De Broeikas. Zo verbreden en vernieuwen ze de groep van betrokken vennoten van De Broeikas.

De middelen die binnenkomen via vennoten investeren wij niet in werking en personeel maar in volgende zaken:

 1. Het verder afwerken en optimaliseren van onze infrastructuur: afwerking dakkapel, extra lokaal op de eerste verdieping, geluidsisolatie, zonnecellen, warmtepomp, zandstralen en opvoegen gevel, tuinberging met buitenkeuken en buiten-wc, tuinafdak, berging voor afvalcontainers,…
  Begroot op 80.000 EUR.
 2. Het verhogen van het comfort: inrichting badkamer op eerste verdieping (douche, lavabo, tegels), verbeteren sanitair, duurzame meubelen (zeteltjes, tafels, stoelen), tuinmeubelen (tuinbanken, tafels en stoelen),…
  Begroot op 20.000 EUR.
 3. Het opbouwen van gezonde buffers (voor herstellingen en investeringen).
  Begroot op 50.000 EUR.

Jouw centen worden dus op een duurzame manier geïnvesteerd! We kiezen steeds voor gezonde en bio-ecologische oplossingen met respect voor mens, natuur en klimaat.

Jouw investering is vooral een maatschappelijke investering. Het gebouw huisvest een community van innovatieve wereldverbeteraars en via het sociale oogmerk realiseren we enkele sociale doelstellingen. Via jouw investering maak je alle initiatieven mogelijk die we via De Broeikas in de wereld zetten. En, je bent vennoot dus je kan (als je daar zin in hebt) actief meedenken en participeren via de algemene vergadering, als bestuurder, als vrijwilliger,…

Een investering in De Broeikas is een goede zaak. Je krijgt aandelen in ruil voor je centen, je investeert in een duurzaam project met een sociaal oogmerk. Via onze werking creëren we een maatschappelijke meerwaarde. Ook nog stipuleren dat er geen financieel dividend wordt uitgekeerd aan aandeelhouders. Dat is een bewuste keuze die statutair werd vastgelegd. We willen immers langzaam groeien zonder financiële druk. Net zoals elke investering in een bedrijf is ook dit een investering met een hoog risico. Investeer dus enkel die middelen die je niet onmiddellijk nodig hebt.

Alle opbrengsten die ontstaan via lidmaatschap en verhuur, worden geïnvesteerd in het verder uitbouwen van het sociaal oogmerk. Hoe meer klanten (communityleden en huurders), hoe meer omzet. Met die omzet kunnen we onze sociale doelstellingen waarmaken én verduurzamen. Zo bouwen we aan een mooie wereld, een warme samenleving, een straf verhaal.

Alle informatie met betrekking tot intreden en uittreden, vind je terug via deze link. Lees alles grondig alvorens in te tekenen. Lees zeker ook even de rubrieken ‘categorieën van aandelen’ en ‘voordelen voor vennoten’, alvorens je beslist welk bedrag je gaat investeren.

Even nadenken, wikken en wegen, en dan gewoon doen!