Cocreatie

We leven in een complexe, onzekere en snel veranderende tijd, die ons als nooit tevoren oproept om onze gedeelde verantwoordelijkheid te nemen en de handen cocreatief in mekaar te slaan. Hoe zorgen we samen voor een wereld waarin het goed is om te leven en te ondernemen, binnen de ecologische grenzen van de planeet? Hoe geven we zin aan ons leven en kunnen we bijdragen zonder ons uit te putten?

Hierin hebben niet enkel overheden, maar ook individuen en bedrijven hun verantwoordelijk op te nemen. Veel problemen van deze tijd zijn verweven met onze aangeleerde manier van werken en leven. In onze samenleving pieken de cijfers rond burn-out, depressie en eenzaamheid,… Ook ons leefmilieu, dat we nodig hebben voor onze overleving én ons welbevinden kreunt en dreigt te bezwijken onder onze steeds groter wordende vervuilende voetafdruk.

De luxe om te wachten tot verandering vanzelf komt, hebben we jammer genoeg niet. Veel mensen willen het ook graag ‘anders’ gaan doen, alleen ontbreekt vaak de praktische kennis van hoe eraan te beginnen. Alleen is bovendien ook lastig. Om complexe uitdagingen het hoofd te bieden moet je met velen zijn. Wanneer iedereen kan bijdragen vanuit zijn eigen talent kunnen we cocreatief samenwerken en samen aan de slag gaan. Je kent vast wel onderstaande uitdrukking…

Alleen ga je sneller, samen ga je verder.

Alleen is het zo dat samenwerken niet altijd even makkelijk is, vooral wanneer je de weg inslaat van cocreatie en zelfsturing. De neuzen blijken toch niet helemaal in dezelfde richting te staan, er is onduidelijkheid, mensen zijn bang voor het experiment. Daar willen we met De Broeikas een antwoord op bieden! We gaan het experiment aan samen met onze lerende community. Wil je lid worden, dan kan je je inschrijven via deze link.

Op vraag kan je bij De Broeikas terecht voor trajecten die nieuwe vaardigheden en nieuwe vormen van gedeeld eigenaarschap, cocreatief samenwerken en vertrouwensvol ondernemen aanleren. Zodat je als zelfstandig ondernemer of als bedrijf kan bijdragen tot de realisatie van een warme wereld! 

Trajecten voor ondernemers

Als startende of doorgroeiende ondernemer is het niet evident om te slagen in je plannen, zeker niet als je ook je gevoel wil volgen. Vaak loop je aan tegen de limieten van je eigen kennis of kunnen in domeinen die niets met je expertise te maken hebben: marketing, zelfzorg, purpose, branding,…

Misschien ben je wel op zoek naar een coach in een welbepaalde materie of wil je je graag verbinden met gelijkgestemden?

Om je te ondersteunen in je cocreatief ondernemerschap zijn er een aantal opties. Lees meer…

Trajecten voor teams en bedrijven

We leven in een snel veranderende tijd waar het klassieke top-down management vaak niet meer werkt. Daarnaast wordt duidelijk dat bedrijven een belangrijke rol kunnen spelen in het slim omgaan met menselijk kapitaal en daarnaast ook een ecologische impact kunnen hebben. Het is helder dat er nieuwe voorbeelden, denkkaders en handvaten nodig zijn.

Hier in De Broeikas zijn er een aantal professionals die nieuwe modellen en tools in de wereld zetten om mensen te helpen in hun evolutie naar de cocreatieve organisatie van de toekomst. Lees meer…