Oase

Een oase van groen in een klein dorpje vlak naast de snelweg die Oostende verbindt met Luik. Dagelijks razen duizenden auto’s hier voorbij. En toch kom je hier tot rust. Op je plooi. Op adem. Perfecte locatie voor een bijzonder coworkingruimte. Een inspirerende plek uit de duizend. Labo voor een Andere Wereld!

Wil je wat meer te weten komen over deze toch wel bijzondere stek, dan kan je de luiken hieronder één voor één openklappen. Zien wat er te lezen valt.

Ligging

Op de snelweg tussen Oostende en Luik ligt een groen dorpje vol met suikerbieten. Dat is Neervelp, gelegen in het Hageland, tussen Leuven en Tienen.

Het dorpsgezicht van Neervelp is beschermd en er liggen ook een aantal beschermde boerderijen. Eentje daarvan is hoeve 'De Hertogh' waar in 2008 een cohousinggemeenschap werd opgericht die luistert naar de vreemde naam 'De Kaasdroger'. Aan de zijgevel van het statige woonhuis hangt namelijk een houten bakje, een kruising tussen een chalet en een dakkapel, maar wellicht nooit eerder gezien. Het is een 'kaasdroger', een plek waar de boer vroeger zijn kaas in te drogen legde. Een winderige plek, hoog en droog en op die manier niet bereikbaar voor ongedierte.

De snelweg af, Neervelp binnen. En enkele straten verder, velden, holle wegen en pittoreske dorpen. Groen en gesuikerd want de suikerfabriek van Tienen binnen handbereik. Daarom dus velden vol suikerbieten en zware tractoren in het oogstseizoen. Wat je zaait, zal je oogsten. Zeker als het weer wat meezit. De boeren weten er hier alles over.

Cohousing

De woongemeenschap 'De Kaasdroger' is gelegen in Neervelp, tussen Leuven en Tienen, in een oude vierkantshoeve die erkend is als monument. Het domein omhelst vier woonunits en bijhorende privatieve tuinen, gemeenschappelijke ruimte (werkatelier, opslagruimten en tuin) en een projectruimte (langsschuur en voorhuis).

De bewoners van 'De Kaasdroger' wensten de projectruimte in de grote schuur te delen met externen. Op 22 november 2016 werd de schuur verkocht aan De Broeikas, cv met sociaal oogmerk. De schuur zal fungeren als 'broeikas' voor ideeën, projecten en dromen die waar kunnen worden.

De activiteiten die doorgaan in 'De Broeikas' worden afgetoetst aan eigen interne criteria maar ook aan de drie pijlers van de woongemeeschap 'De Kaasdroger'. Deze drie pijlers zijn (1) samen wonen, (2) ecologisch leven en (3) ervaring delen. Essentieel voor het welslagen van 'De Broeikas' is de harmonie van haar activiteiten en projecten met de draagkracht van de woongemeenschap 'De Kaasdroger'.

Bij het formuleren van het activiteitenaanbod wordt ook stilgestaan bij de draagkracht van de buurt. Tevens wordt onderzocht in welke mate 'De Broeikas' een meerwaarde kan creëren voor het gemeenschapsleven in Neervelp. Lokale organisaties en verenigingen worden daarom actief betrokken in het oprichtingsproces van 'De Broeikas'.

Waar 'De Kaasdroger' als cohousingsproject onderdak biedt aan mensen, creëert 'De Broeikas' huisvesting voor projecten en organisaties. In die optiek vormt 'De Broeikas' een verruiming van 'De Kaasdroger', de plek kan dus gedeeld worden met meer mensen dan enkel haar bewoners.

Schuur

De centrale ruimte van 'De Broeikas' is de grote langsschuur. Een langsschuur is een schuur met een grote poort vooraan en een grote poort achteraan waarlangs, en vandaar ook het woord 'langs'-schuur, de boer met zijn tractor door het gebouw kon rijden om er zijn vrachten af te werpen en op te laden. Het voorhuis fungeert als ingang en als coachingsruimte. Er kan eveneens overnachting aangeboden worden voor één persoon. Er is een patiotuin voorzien aan de straatkant alsook een weidetuin achteraan.

De verbouwingen van de projectruimte in de schuur werden ingezet in 2013. Een stevige houtskeletbouw schraagt het nieuwe dak waarin een grote lichtstraat het daglicht vangt en naar beneden werpt. De schuur is elf meter hoog en deze ruimtelijkheid blijft voelbaar in het verbouwde complex. Vanop de gelijkvloers leidt een trap naar een tasvloer die de benedenverdieping gedeeltelijk overspant.

Na de financiële campagne die liep van 2015 tot 2016 werden de verbouwingen voortgezet in 2017-2018. Er werd gekozen voor een bio-ecologische verbouwing met natuurlijke materialen zoals hennep, stro en leem. Een gezond gebouw in balans met de draagkracht van de aarde. Waar mogelijk maakten we gebruik van lokale ingrediënten. Zo is het stro waarmee de schuur verbouwd werd afkomstig van tarwevelden op nog geen 5 km hiervandaan.

De impressionante ruimtelijkheid van de schuur bleef bewaard en ook de oorspronkelijke energie van de ruimte is nog steeds voelbaar als je het gebouw betreedt. De bijzondere energie komt alle activiteiten en initiatieven ten goede en heeft een enorme meerwaarde.

Tuin

De tuin van de woongemeenschap 'De Kaasdroger' is een ecologische groei- en pluktuin. Ze bestaat uit een binnenerf, vier privatieve tuinen en een gemeenschappelijke tuin. Ook is er een grote moestuin en weides waarop ezels en schapen grazen. De kippen leggen er hun ei en de haan kraait de buren wakker.

'De Kaasdroger' stelt een stukje groen exclusief ter beschikking van de gebruikers van 'De Broeikas', een gezellig broeikastuintje, achterin de wei. Daarnaast is er ook de patiotuin die aangelegd wordt vooraan aan de straat. De gemeenschappelijke tuin van de woongemeenschap kan, in de mate van het mogelijke, ter beschikking gesteld worden van de gebruikers van 'De Broeikas'. Dit kan echter niet gegarandeerd worden. Er wordt hierbij steeds gewaakt over de harmonie tussen de noden van de gebruikers van 'De Broeikas' en de behoeften van de bewoners van 'De Kaasdroger'.

De tuin is organisch van aard en probeert de kuierende mens te verrassen via speelse elementen, lekkere bessen en verborgen hoekjes. Hagen zijn plukhagen, bloemen zijn insectenlokkers en ezels zijn grasmaaiers.

De broeituin is bereikbaar vanuit de schuur via het stiltesteegje. In de broeituin is er een insectenhotel, een vogelspeelhut en een boomhut. De boomhut werd gemaakt door Lore Smets, leerling van de Steinerschool De Zonnewijzer, in kader van haar eindwerk. Er is toegang tot de beek en er staan houten tafels en stoelen. Een ideaal oord om te verstillen of superleuk te spelen.