Intrede als rechtspersoon

Je wenst in te treden als rechtspersoonlijkheid en doet dat vanuit je bedrijf (vzw, bv, cv, nv, vof,…)?

Hieronder volgt het toetredingsformulier. De opgevraagde gegevens zijn statutair bepaald.

We verzekeren je dat we je gegevens niet zullen gebruiken voor andere doeleinden dan deze rechtstreeks gelinkt aan de coöperatie. Je gegevens zijn veilig bij ons.

Even vermelden ook dat intredingen vanuit eenmanszaken (zelfstandige in hoofdberoep of zelfstandige in bijberoep) dienen te gebeuren als ‘natuurlijk persoon’. De rechtspersoonlijkheid van een eenmanszaak valt immers samen met die van een natuurlijk persoon.

Na invulling van dit formulier volgt de goedkeuring van je kandidatuur door de Raad van Bestuur. Vervolgens word je het rekeningnummer toegestuurd waarop je het bedrag kan volstorten voor de aandelen waarop je intekende.


Als je intreedt in een CVBA verkrijg je stemrecht. Dit stemrecht is rechtstreeks gekoppeld aan de rechtspersoon die telkens door een andere medewerker kan vertegenwoordigd worden.
Indien je samen met één of meerdere partner je bedrijf oprichtte en alle namen vermeld wil zien staan in de lijst van vennoten dan kan je dat hieronder aangeven. Het stemrecht blijft evenwel gekoppeld aan één persoon die de rechtspersoonlijkheid op dat moment vertegenwoordigt.


Gegevens Rechtspersoon