Intrede als rechtspersoon

Je wenst in te treden als rechtspersoonlijkheid en doet dat vanuit je bedrijf (vzw, bvba, cvba, nv, vof,…)?

Hieronder volgt het toetredingsformulier. De opgevraagde gegevens zijn statutair bepaald.

Noteer dat je als rechtspersoonlijkheid geen aanspraak kan maken op de tax shelter regeling zoals opgesteld door de overheid. We verzekeren je dat we je gegevens niet zullen gebruiken voor andere doeleinden dan deze rechtstreeks gelinkt aan de CVBA. Je gegevens zijn veilig bij ons.

Even vermelden ook dat intredingen vanuit eenmanszaken (zelfstandige in hoofdberoep of zelfstandige in bijberoep) dienen te gebeuren als ‘natuurlijk persoon’. De rechtspersoonlijkheid van een eenmanszaak valt immers samen met die van een natuurlijk persoon.

Na invulling van dit formulier volgt de goedkeuring van je kandidatuur door de Raad van Bestuur. Vervolgens word je het rekeningnummer toegestuurd waarop je het bedrag kan volstorten voor de aandelen waarop je intekende.


Als je intreedt in een CVBA verkrijg je stemrecht. Dit stemrecht is rechtstreeks gekoppeld aan de rechtspersoon die telkens door een andere medewerker kan vertegenwoordigd worden.
Indien je samen met één of meerdere partner je bedrijf oprichtte en alle namen vermeld wil zien staan in de lijst van vennoten dan kan je dat hieronder aangeven. Het stemrecht blijft evenwel gekoppeld aan één persoon die de rechtspersoonlijkheid op dat moment vertegenwoordigt.


Gegevens Rechtspersoon

  Rechtspersoon - Maatschappelijke benaming onderneming

  Slogan onderneming

  Vorm onderneming (vzw, bvba, cvba, nv, vof,...)

  Ondernemingsnummer

  De nominatieve waarde van een aandeel is 100 euro. Je kan intekenen op aandelen voor een bedrag dat overeenkomt met een veelvoud van 100 euro. In principe kan je dus intekenen voor gelijk welk bedrag tussen 100 en 5.000 euro. We formuleren pakketten van 5.000, 2.500, 500 en 100 euro. Noteer hieronder het bedrag dat je wenst te investeren in De Broeikas. Geef het bedrag op in euro (€)..

  Type vennoot

  Straatnaam - Maatschappelijke zetel

  Huisnummer

  Postcode

  Gemeente

  Naam contactpersoon

  Voornaam contactpersoon

  Telefoonnummer contactpersoon

  Mailadres contactpersoon

  Bijkomend mailadres onderneming

  Bijkomende vermelding partners onderneming (Vb. Jan Peeters, An Janssens)

  Bijkomende mailadressen partners onderneming

  Mijn/onze naam/namen mogen vermeld worden in de lijst van vennoten op de website
  JaNeen

  Mijn/onze naam/namen mogen vermeld worden in de lijst van vennoten die ophangt in de schuur
  JaNeen

  De naam en slogan van mijn onderneming mogen vermeld worden in de lijst van vennoten op de website
  JaNeen

  De naam en slogan van mijn onderneming mogen vermeld worden in de lijst van vennoten die ophangt in de schuur
  JaNeen

  Ik steek mijn handen uit de mouwen en help graag eens bij...
  Communicatie en promoPraktisch werk, klusjes, verbouwingenFeestmomenten: tap, opruim,...Netwerking: live en onlineGeen van bovenstaande opties

  Hoe leerde je De Broeikas kennen?

  Bemerkingen