Intrede als natuurlijk persoon

Je wenst in te treden als natuurlijk persoon?

Hieronder volgt het toetredingsformulier. De opgevraagde gegevens zijn statutair bepaald of hebben betrekking op de formaliteiten met betrekking tot de tax shelter regeling.
Ook indien je wenst in te treden vanuit je eenmanszaak (zelfstandige in hoofdberoep of zelfstandige in bijberoep) dient dit te gebeuren als natuurlijk persoon. De rechtspersoonlijkheid van een eenmanszaak valt immers samen met die van een natuurlijk persoon. Je mag je gegevens van je eenmanszaak (naam en slogan) ook vermelden in het document hieronder, dan kunnen we dat mee opnemen in onze communicatie.

We verzekeren je dat we je gegevens niet zullen gebruiken voor andere doeleinden dan deze gelinkt aan de CVBA. Je gegevens zijn veilig bij ons.

Na invulling van dit formulier volgt de goedkeuring van je kandidatuur door de Raad van Bestuur. Vervolgens word je het rekeningnummer toegestuurd waarop je het bedrag kan volstorten voor de aandelen waarop je intekende.


Intreden in een CVBA gebeurt als persoon, niet als koppel. Als je intreedt in een CVBA verkrijg je immers stemrecht. Dit stemrecht is rechtstreeks gekoppeld aan de persoon die formeel intekent, vandaar dus dat je hier dient in te tekenen als persoon en niet als koppel.
Uiteraard is de waarde van de aandelen waarop werd ingetekend, wel vaak gedeeld als koppel. In die zin kunnen we jullie wel registeren als koppel indien dat gewenst is. In dat geval worden beide namen opgenomen in de lijst van aandeelhouders maar zal het stemrecht enkel worden toegekend aan de persoon die formeel intekende.


Gegevens Natuurlijk Persoon

Naam - vennoot met stemrecht

Voornaam - vennoot met stemrecht

De nominatieve waarde van een aandeel is 100 euro. Je kan intekenen op aandelen voor een bedrag dat overeenkomt met een veelvoud van 100 euro. In principe kan je dus intekenen voor gelijk welk bedrag tussen 100 en 5.000 euro. We formuleren ook pakketten van 5.000, 2.500, 500 en 100 euro. Noteer hieronder het bedrag dat je wenst te investeren in De Broeikas. Geef het bedrag op in euro (€).

Type vennoot

Straatnaam

Huisnummer

Postcode

Gemeente

Telefoonnummer

Mailadres communicatie

Namen/Voornamen Koppel (vb. Jan en An Peeters-Janssens)

Bijkomend mailadres partner

Naam eenmanszaak (indien van toepassing)

Slogan eenmanszaak (indien van toepassing)

Bijkomend mailadres eenmanszaak (indien van toepassing)

Mijn/onze naam/namen mogen vermeld worden in de lijst van vennoten op de website
JaNeen

Mijn/onze naam/namen mogen vermeld worden in de lijst van vennoten die ophangt in de schuur
JaNeen

De naam en slogan van mijn eenmanszaak mogen vermeld worden in de lijst van vennoten op de website
JaNeen

De naam en slogan van mijn eenmanszaak mogen vermeld worden in de lijst van vennoten die ophangt in de schuur
JaNeen

Ik steek mijn handen uit de mouwen en help graag eens bij...
Communicatie en promoPraktisch werk, klusjes, verbouwingenFeestmomenten: tap, opruim,...Netwerking: live en onlineGeen van bovenstaande opties

Hoe leerde je De Broeikas kennen?

Bemerkingen