Date

2019 mei 19
Expired!

Time

10:00 - 17:00

Kostprijs

90 euro

From mindfulness back to heartfulness – ééndaagse workshop met David Brazier

For Englisch: see below

zondag 19 mei 2019

David Brazier is een gekend schrijver van een tiental boeken over spiritualiteit, filosofie, psychologie en cultuur. Hij heeft zijn hele leven (intussen is hij meer dan 70 jaar oud) gewijd aan de studie van oosterse en westerse wijsheid en spiritualiteit.

Hem ontmoeten alleen al is een bijzondere gebeurtenis die een grote impact kan hebben op je verdere leven. Hij is een origineel denker die je uitnodigt tot reflectie. Door de oefeningen die hij aanbrengt, maar ook door zijn pure aanwezigheid en bijzondere openheid, wordt er bij mensen vaak iets teweeg gebracht wat niet altijd rationeel te verklaren is.

David Brazier werkte als psychotherapeut, als maatschappelijk werker en hulpverlener in sommige van de meest problematische plekken ter wereld. Daarnaast richtte hij verschillende studie- en ontmoetingsgroepen rond Boeddhisme en spiritualiteit op. Hij realiseerde in zichzelf een grote innerlijke vrede door spiritualiteit praktisch te maken in een leven gevuld met creativiteit en mededogen.

“Een ontmoeting met David Brazier is als een ontmoeting met Boeddha zelf”

In deze weekend workshop deelt David Brazier een deel van zijn diepe levenservaring met ons en ons nodigt hij ons uit de waarheid van ons eigen leven te ontdekken. Deze waarheid is het licht waaruit we geboren werden, waar we ooit naar zullen terugkeren, en waar we altijd beroep op kunnen doen tijdens ons leven, ieder op zijn unieke manier. De oude wijzen leerden ons manieren om ons leven te verdiepen en te verrijken, niet louter door technieken toe te passen, maar door dit licht van de waarheid op ons leven te laten schijnen. Dit licht dat alles overstijgt toont ons hoe we kunnen leven vanuit ons hart, in plaats van voornamelijk uit ons hoofd. Van mindfulness, dat momenteel zeer gekend is, gaan we terug naar heartfulness, de diepere leer die door Boeddha zelf werd onderwezen.

In deze tweedaagse gaan we kijken naar de manieren waarop heartfullness tot uitdrukking kan worden gebracht in de moderne wereld en hoe het persoonlijk en collectief een vredeskracht kan zijn, in onze levens en in de wereld. Naast chanting en meditatie zal er ook mogelijk zijn om je eigen vragen te stellen.

OVER DE TRAINER

Dr. David Brazier, is een Engelsman die het boeddhisme onderwijst vanuit een perspectief dat gevoelig is voor zowel de persoonlijke als sociale dimensies. Hij is een autoriteit op het gebied van boeddhistische psychologie, leraar van Pureland Buddhism, auteur van een tiental boeken, psychotherapeut en internationale docent. Enkele van zijn boeken zijn ‘Zen Therapy’, ‘Who Love Dies Well’, and ‘Not Everything is Impermanent’. Hij heeft projecten op het gebied van hulpverlening, onderwijs en sociaal werk opgezet in Europa, India, Korea en elders, heeft grote belangstelling voor actualiteit en heeft een aantal van de politieke hotspots van de wereld bezocht. Wanneer hij niet reist en lesgeeft, woont hij in een retraite in een hermitage in Frankrijk. Hij zal spreken op de International Zen Therapy Institute-conferentie in september 2019 in Nederland.

VOOR WIE?

  • Voor iedereen die wil kennismaken met Mindfulness in zijn traditionele vorm.
  • Voor wie op een bewuste manier -vanuit het hart- in het leven wil staan.
  • Voor wie de link zoekt naar spiritualiteit en het dagelijkse praktische leven

WANNEER?

zo 19 mei 2019, van 10-17u

BIJDRAGE

€90 p.p. (inclusief 2 maal vegetarische lunch, versnaperingen, dranken).
Meer info? info@debroeikas.be,
inschrijven kan via deze link: https://www.eventbrite.nl/e/tickets-van-mindfulness-terug-naar-heartfulness-57099842165

TAAL
Deze workshop wordt in het Engels gegeven

 

WAAR

De Broeikas
Klein-Heidestraat 28E, 3370 Neervelp
www.debroeikas.be  – info@debroeikas.be

 

PARKEREN

Parkeren graag op de carpoolparking aan de E40, Waversesteenweg, vlakbij de afrit van de snelweg.De Broeikas is gelegen in een rustige straat in een landelijk dorp. We zijn er ons van bewust dat onze activiteiten een impact hebben op dat rustige aspect. Om de mobiliteitsoverlast voor onze buren te beperken vragen we je om te parkeren op de carpoolparking aan de afrit van de snelweg. Van daaruit is het ongeveer 10 minuutjes stappen naar De Broeikas. Even de benen streken, even vertragen, een andere gewoonte aannemen. Vertrek een kwartiertje vroeger en wandel naar De Broeikas. De Broeikas en haar buren danken je.

 

——————————————————————————————

IN ENGLISH:

 

from mindfulness back to heartfulness

weekend workshop with David Brazier

su 19th of may 2019

David Brazier, author of more than a dozen books about spirituality, philosophy, psychology and culture, now in his 70s, has spent a lifetime studying eastern and western wisdom and spirituality.

Meeting him can be a life changing experience. Hij is a remarkable and truly original thinker who invites everyone to reflect. Not only by his teachings, but merely by his pure presence and extraordinary openness, people are touched in a way that goes beyond rational explanation.

Along the way he has been a psychotherapist, a social worker, an aid worker in some of the most troubled places in our world, and a founder of practice groups and communities. He has found inner peace and enjoyment through a creative and compassionate life. In this weekend workshop he will share some of his experience and invite us to discover the deep truth of our own lives, the light that we are born from, return to, and can always call upon, each in his or her own way. The ancient sages showed us ways to deepen and enrich our lives, not merely by the application of techniques, but through turning a different light upon our lives, one that encompasses all and shows us the way to live from the heart, not merely from the mind.

“Meeting David Brazier feels like meeting Boeddha himself”

In this weekend workshop we shall look at the ways that heartfulness can be expressed traditionally and in the modern world and how it can be a force for peace personally and collectively, in our lives and in the world. There will be chanting, meditation and the chance to ask personal questions.

ABOUT DAVID BRAZIER

David Brazier, PhD, is an Englishman who teaches Buddhism from a distinctive perspective sensitive to both the personal and socially engaged dimensions. He is an authority on Buddhist psychology, teacher of Pureland Buddhism, author of a dozen books, psychotherapist, and international lecturer. His books include ‘Zen Therapy’, ‘Who Love Dies Well’, and ‘Not Everything is Impermanent’. He has initiated aid, education and social work projects in Europe, India, Korea and elsewhere, takes a keen interest in current affairs and has visited a number of the world’s political hot spots. When not travelling and teaching he lives in retreat in a hermitage in France. He will be speaking at the International Zen Therapy Institute conference in Netherlands in September 2019.

More information about David Brazier can be foud on his website: www.eleusis.ning.com

PRACTICAL INFORMATION
Locations: De Broeikas, Neervelp, Belgium
When: 19th of May 2019 from 10 a.m. until 5 p.m.
Price: €90 p.p. (including 2 vegetarian lunches, drink, fruits)
more info? info@debroeikas.be
subscribtion: https://www.eventbrite.nl/e/tickets-van-mindfulness-terug-naar-heartfulness-57099842165
Language: English

PARKING
Park your car on the parking lot at Waversesteenweg on the carpoolparking (E40), please do noet park your car in the village so that the neighbors will not be disturbed by all the cars entering their silent village. Thank you.