De Avond van de Hoop

Op dinsdag 23 januari vond de Avond van de Hoop plaats in De Broeikas. Het eerste netwerkevent van 2024 voor onze betalende leden die deel uitmaken van de ‘Cocreatiekring’, een kring waarin kennis en expertise omtrent ‘Cocreatie en Transitie’ opgebouwd wordt. Een warme verbindende avond die eveneens ook openstond voor mensen die deel uitmaken van de brede De Broeikas Community, die zich doorheen de jaren verzamelde rondom De Broeikas. Dat zijn niet alleen leden, maar ook vennoten of gewoon fans. Mensen die resoneren met het gedachtengoed van De Broeikas, omdat ze zoekend zijn, omdat wij allemaal zoekend zijn, omdat we als maatschappij in transitie zijn, onderweg, naar een Warme Wereld.

De Avond van de Hoop was een cocreatie tussen drie kunstzinnige ondernemende vrouwen: verhalenverteller Katelijne Billet, kunstenaar Anje Claeys en cateraar Bie Van de Kerckhove.

Hoopdoeners, hoopverleners, hoopgevers

De Avond van de Hoop was een heerlijke belevingsavond met klanken, verhalen, good food en tot slot een samenzangmoment. Zo zetten we het nieuwe jaar samen in als community, als coöperatie, als belevingsplek. De ingrediënten van de avond waren warme verhalen gebracht door Katelijne Billet, verhalenverteller, heerlijke bio-catering verzorgd door Bie Van de Kerckhove van De Maaltafel en een schuur van beleving in scène gezet door Anje Claeys.

Het beeld dat we gebruiken voor onze aankondiging is van de hand van Yolijn Loeckx, kaartenmaker. Ze schrijft volgende woorden bij haar granaatappel: ‘Het Israëlisch-Palestijns conflict kroop onder mijn huid en vond via mijn handen een uitweg onder de vorm van dit kaartje. Een granaatappel als partypopper? De granaatappel groeit van nature in het ganse Midden-Oosten, over de staatsgrenzen heen en speelt uiteraard dikwijls een rol in de gerechten uit de streek. Yotam Ottolenghi, de bekende chef-kok van Israëlische origine, en Sami Tamimi die van Palestina afkomstig is, zijn vrienden en zakenpartners. Ze brengen de heerlijkste gerechten voort met hun culinaire creatieve samenwerking. Granaatappel komt dikwijls voor in hun recepten en staat voor mij daarom symbool voor de mooie mogelijkheden van vredevol samenleven.’

Hieronder delen we graag enkel sfeerbeelden alsook onze woorden van hoop die we graag de wereld insturen…

Verwelkoming, door Anje Claeys

‘De Broeikas, Labo voor een Warme Wereld, waar mensen die bouwen aan deze warme wereld elkaar vinden. Samen de handen in elkaar slaan, samen in actie gaan, samen cocreëren door talenten samen te brengen en waardengedreven aan het roer te gaan staan.

In het tegenlicht van de oorlogen die woeden aan de buitengrenzen van Europa, de talrijke klimaatcatastrofes, het onbehagen, de onverdraagzaam en de rakende kwetsbaarheid van velen wil De Broeikas in 2024 meer dan ooit te voren een Labo zijn voor een Warme Wereld, een plek waar creaties en cocreaties het licht mogen zien. Een plek ook waar kwetsbare jongeren hoop mogen koesteren op een warme en beloftevolle toekomst.

De Broeikas, als Labo voor een Warme Wereld, wil mensen ondersteunen in hun warme verhaal als mens, als ondernemer en als ondernemende mens, om zo samen te bouwen aan de transitie naar een meer duurzame samenleving, een warme wereld, waar we allen naar verlangen, waar we allen op hopen. Een warme wereld met burgers die transitievaardig zijn, een warme wereld met diendende leiders, een warme wereld waar winstbejag geen dominante plaats heeft, een warme wereld waar de nadruk ligt op vertragen, verstillen en verdiepen, een warme wereld die zorgt draagt voor de natuur, een warme wereld waarin iedereen vanuit zijn of haar eigenheid kan bijdragen tot het grote geheel.

Dus heb jij iets te doen met en vanuit deze dienende  plek, dan ontvangen we je graag als cocreator, als cowerker of als cogebruiker van dit warme ecologische huis dat gericht is op verbinding, verstilling en verdieping.

Via de Avond van de Hoop willen we 2024 dan ook op een warme en hoopvolle manier inzetten door jullie hier samen te brengen onder een warm en zacht dekentje.

Katelijne heeft voor ons 2 warme verhalen klaar.
We gaan strakst ook zelf onze intenties van hoop uitspreken voor de toekomst.
Tenslotte zingen we samen het nieuwe jaar in.
Dit alles wordt geflankeerd door de lekkernijen van Bie.

Laat het je smaken, laat het je vervullen, laat het je doen dromen
en hoop voluit!
Want hoop, hoop doet leven.’

Heel bijzonder was het moment waarop alle aanwezigen hun woorden van hoop uitspraken voor de toekomst. Met dank aan alle aanwezigen voor de authenticiteit en de warmte. Graag tot een volgende keer. Hieronder lees je ook nog de teksten die voorgelezen werden.

Woorden van hoop, bijeengebracht door Anje Claeys

Inspiratietekst ‘Hoop’ – door Vaclav Havel

Diep in onszelf dragen wij hoop. Als dat niet het geval is,
is er geen hoop.

Hoop is een kwaliteit van de ziel
en hangt niet af van wat er in de wereld gebeurt.

Hoop is niet
voorspellen of vooruitzien.
Het is een gerichtheid van de geest,
een gerichtheid van het hart, v
erankerd voorbij de horizon.

Hoop in deze diepe en krachtige betekenis
is niet hetzelfde als vreugde omdat alles goed gaat,
of bereidheid je in te zetten voor wat succes heeft.

Hoop
is ergens voor werken
omdat het goed is,
niet omdat het kans van slagen heeft.

Hoop is niet hetzelfde als optimisme;
evenmin de overtuiging dat iets goed zal aflopen.

Het is de zekerheid
dat iets zinvol is
onafhankelijk van de afloop,
onafhankelijk van het resultaat.

Beschouwing, gevonden in de bronnen van een tekst geschreven door Ludo Serrien

In ‘Hope in the Dark’ koppelt de Amerikaanse auteur Rebecca Solnit collectieve hoop aan verzet. Ze schets hoe vernieuwende opvattingen zich sluipend verspreiden, van mens tot mens. Hoop wordt door individuen gevoed en in verhalen verwerkt, verhalen die worden doorverteld en zo door steeds meer geesten worden gedeeld.

Rebecca Solnit: ‘Het volk wordt ook wel eens een slapende reus genoemd. Als die wakker wordt, als wij ontwaken, dan zijn we niet meer alleen het volk: we zijn dan de supermacht van wie de geweldloze middelen soms, al is het maar even, machtiger zijn dan het geweld van regimes en legers.

Wij schrijven geschiedenis met onze voeten, met onze aanwezigheid en mét onze collectieve stem, onze collectieve droom. En natuurlijk suggereren vrijwel alle mainstream media dat zulk volksverzet belachelijk is, zinloos of crimineel; tenzij het ver weg of lang geleden is. Dit zijn de machten die liever hebben dat de reus blijft slapen.

Samen zijn we heel machtig. We hebben een verleden vol overwinningen en omwentelingen die, ook al worden ze nog maar zelden benoemd of opgerakeld, ons het vertrouwen kunnen geven dat we de wereld kunnen veranderen – omdat we dat al vele keren hebben gedaan. Wie vooruit roeit, heeft zijn blik naar achteren. En vertellen over de geschiedenis helpt mensen in de richting van de toekomst te sturen.

We moeten onze overwinningen bezingen’, zo zegt Rebecca Solnit, ‘met litanieën, met rozenkransen, sutra’s, mantra’s en strijdkreten. Ons verleden baadt in daglicht – laat het een fakkel worden die we de duisternis van de toekomst in dragen;’

Meer info over de makers

Wil je meer te weten komen over de 4 makers die hun handen samenbrengen in deze warme cocreatie? Lees dan hieronder verder. Klik en kom het allemaal te weten…

  • Katelijne Billet: vertelt, zingt en schrijft. Haar stem is haar kracht. Meer lezen
  • Anje Claeys: cirkelt, ontrafelt en raakt. Haar talent is verbeelding. Meer lezen
  • Bie Van de Kerckhove: kookt, verrast en verwent. Haar kooktalent is waanzinnig. Meer lezen
  • Yolijn Loeckx: tekent, schildert en maakt. Haar kaartjes zijn magisch. Meer lezen

Wil je het drieluik van beleving helemaal meemaken? Noteer dan alvast ook volgende momenten in je agenda: Avond van het Licht op woensdag 29 mei 2024 en Avond van de Stilte op donderdag 17 oktober 2024, telkens van 20 tot 22u. Leden kunnen vrij binnen. Externen kopen een ticket. Meer info volgt.

Share this post