Hoe

Een project als ‘De Broeikas’ bouw je niet over één nacht ijs. In 2015 zijn we gestart met de financiële campagne. Immers, hoewel de schuur er reeds staat sinds 1838, was de ruimte helemaal niet gebruiksklaar. Eerst waren er middelen nodig, veel middelen. Middelen om de schuur te kopen, middelen ook om de schuur te verbouwen en in te richten als plek voor coworking en co-using.

Onze eerste financiële campagne liep van 25/09/2015 tot en met 10/10/2016. Doel was om een bedrag van 213.500 EUR te verzamelen, een bedrag dat nodig was voor de aankoop van het pand als dusdanig en een basisverbouwing te kunnen realiseren. Onze tweede financiële campagne liep in juni 2017 en de derde liep in december 2017. Op deze manier verzamelden we voldoende middelen om de schuur helemaal te kunnen verbouwen. Van A tot Z.

De coöperatie werd opgericht op 22/11/16. Vanaf dat moment konden vennoten officieel intekenen en investeren in ons duurzame project. Vele mensen werden begeesterd en sprongen als vennoot mee in onze broeiende coöperatie!

In 2017 zijn we gestart met de bio-ecologische verbouwing van dit beschermde monument. Op 1/10/18 gaan de poorten opnieuw open en beginnen we met coworking en co-using!

Fasering

Fase 1: Conceptualisatie - najaar 2012
Vormgeven van ideeën door de initiatiefnemers van De Broeikas. Hierin worden diverse mensen en organisaties geconsulteerd waaronder ook Cera Coopburo.

Fase 2: Concretisatie - voorjaar 2014
Uitwerken van ondernemingsplan en financieel plan. Consulteren van financiële adviseurs. Aftoetsen bij diverse externe klankborden. Verwerken van feedback.

Fase 3: Oprichtingstraject - voorjaar 2015
Aanloop naar de oprichting van de coöperatieve vennootschap. Opstart traject Febecoop.
Oprichten van 5 werkgroepen: communicatie, campagne, financiën, oprichting, netwerking

Fase 4: Lancering - voorjaar 2016
Verzamelen van gelden via aandeelhouders en sponsors. Een aandeel van of een schenking aan de coöperatie realiseert op een rechtstreekse wijze de doelstellingen van de coöperatie en op een onrechtstreekse manier ook de doelstellingen van de individuele projecten die gehuisvest worden binnen 'De Broeikas'.

Fase 5: Verbouwing in etappes - najaar 2017
Verbouwingen van 'De Broeikas', schuur en voorhuis, in verschillende stappen...

Stap 1: houtskeletbouw en dak, plaatsen van lichtstraat = reeds gerealiseerd
Stap 2: realisatie van houtskeletbouw
Stap 3: isolatie van muren (stro en kalk-hennep) en dak (papiervlokken), leembepleistering
Stap 4: installatie van technieken en nutsvoorzieningen: electriciteit, water, verwarming
Stap 5: meubilair en binneninrichting

Fase 6: Werking - najaar 2018
Huisvesten van projecten en activiteiten binnen ‘De Broeikas’.
Start voorzien op 1/10/2018.

Juridisch

Als organisatiemodel voor 'De Broeikas' kozen we voor een coöperatieve vennootschap, meer bepaald een CVBA met sociaal oogmerk, ook wel CVBA-SO genoemd. Qua filosofie leunt deze bedrijfsstructuur zeer nauw aan bij een VZW met dit verschil dat mensen zich financieel gezien op een vrije manier kunnen verhouden tot de organisatie. Via een aandeel kan je je geld tijdelijk of langer beschikbaar stellen aan de coöperatie. Daartoe zijn er bepaalde toe- en uittredingsmodaliteiten die vastgelegd zijn in de statuten.

Via de structuur van de CVBA gingen we over tot de samenaankoop van de schuur, een schuur die we samen bezitten en dus ook samen beheren. Op een democratische wijze, participatief en coöperatief. Delen is het nieuwe hebben, dat is de slogan van de peer-to-peer economie. Buy a brick, get a house. Koop een strobaal, deel een schuur! Het klinkt eenvoudig en dat is het ook. En toch is het nieuw en vernieuwend!

De vennootschap werd opgericht door een kerngroep van 2 personen en 2 organisaties die een aantal vennoten bij elkaar zocht. Vennoten brengen kapitaal in onder de vorm van de aankoop van één of meerdere aandelen. Via het coöperatieve model garanderen we een maximale betrokkenheid van de vennoten waardoor kruisbestuiving mogelijk wordt.

Eens de ruimte verbouwd is kunnen de voorziene projecten en activiteiten gerealiseerd worden. Deze kunnen bijgewoond worden door diverse deelnemers.

Het geheel wordt mee geschraagd door vrijwilligers die het concept van 'De Broeikas' genegen zijn.

Financieel

'De Broeikas' wil een labo zijn voor een andere wereld. Niet alleen inhoudelijk maar ook in haar eigen financiële wortels. We willen het écht anders doen. Niet altijd even simpel in een wereld die doordrongen is van het kapitalistische model waar winstbejag en groei steevaste evidenties zijn. 'De Broeikas' wil het over een andere boeg gooien, tegenstrooms varen. We willen financieel kapitaal aanwenden voor het genereren van een échte meerwaarde. Aandeelhouders kunnen bij ons genieten van een maatschappelijke waardevolle interest in plaats van een financiële. Daarnaast willen we ook menselijk kapitaal samenbrengen. Samen met anderen dingen organiseren voor een andere wereld en een goed gevoel.

We werkten een model uit waarin verschillende types van aandelen zullen worden aangeboden (100-500-2.500-5.000 EUR). Op die manier kunnen we gelegenheid creëren voor kleine, middelmatige en grote investeringen zowel door particulieren als door verenigingen, organisaties, bedrijven en overheden.

Bovendien bekijken we in welke mate we kunnen werken met renteloze leningen.

Voor het maken van het financieel plan werden we gecoacht door Jo Steyaert van Indigov die veel ervaring heeft als ondernemer, ook met coöperatieve vennootschappen. Ook liepen we een begeleidingstraject via Febecoop Adviesbureau. Febecoop finaliseerde ons financieel plan en hielp ons eveneens in het vormgeven van de statuten.

'De Broeikas' is een unieke ruimte met een groot verhuurpotentieel. De gedane investeringen zijn steeds gedekt door een onroerend goed, een schitterend pand, bio-ecologisch verbouwd. Bovendien zullen we hier een verstillende coworkingsruimte huisvesten die werkt via abonnementsbijdragen door de gebruikers.

Als aandeelhouder kan je je geld dus risicoloos en tijdelijk investeren. Je weet dat je geld op een rechtstreekse wijze diverse maatschappelijke projecten ondersteunt en mogelijk maakt. De abonnementen voor coworking en de huuropbrengsten zorgen voor de opbouw van een buffer en vergoeden alle lopende vaste en variabele kosten.

Steun

Het steunen van ons project kan op verschillende wijzen. Steunen kan in woord en daad, in zink en koper, in zilver en goud. Tips en advies zijn welkom, handige handen en werklustige geesten ook.

Heb je interesse om vennoot te worden dan kan je alle info hierover hier vinden.

Wil je graag een bijdrage leveren 'in natura' dan kan dat door in te stappen in één van onze werkgroepen of door mee te werken als vrijwilliger op één van onze activiteiten. Ook sponsoring en giften zijn mogelijk.

Wil je graag je bijdrage leveren dan kan dit simpelweg door een schenking te doen via het rekeningnummer van 'De Broeikas' BE08 5230 4805 7313, bij Triodos bank, met de vermelding 'schenking'.

Gezien we een coöperatieve structuur uitbouwen kan je ook gaan voor een aandelenpakket van 100, 500, 2.500 of 5.000 euro. Vooral de voordelen van de pakketten van 2.500 en 5.000 euro kunnen interessant zijn voor jou als ondernemer.