Coöperatief

 

De Broeikas is een coöperatieve vennootschap zonder winstuitkering en mét een maatschappelijke rol van cocreatie en ondernemen. Daarnaast ook een sociale rol want we zetten onze poorten bewust ook open voor kwetsbare doelgroepen, prille projecten, startende ondernemers, zotte dromen kunstige creaties,… 

Lees hieronder alles over enkele eigenheden van een CVBA en over onze maatschappelijke rol.

Ben je reeds gewonnen voor dit project en wil je graag meteen vennoot worden? Dan kan je hieronder intekenen. Alvast bedankt voor je steun en je vertrouwen!

Coöperatief, inhoudelijk en financieel gedragen door heel veel mensen samen

Een CVBA oprichten doe je niet in 1-2-3. In een eerste fase krijgen je ideeën vorm. Je praat met anderen, vraagt advies en schrijft je missie en doelstellingen uit. Vervolgens bekijk je de financiën. Een goed financieel plan vormt een soliede basis om de haalbaarheid van je dromen in te schatten. Daarna geef je vorm aan de statuten. Je bepaalt het type van aandelen. Je omschrijft de modaliteiten waarbinnen een vennoot kan toetreden of uittreden. Ook denk je na over de manier waarop je CVBA bestuurd zal worden. Immers, de aandeelhouders zetelen in de algemene vergadering en het dagelijkse bestuur wordt toevertrouwd aan een raad van bestuur die getrokken wordt door een voorzitter. Heel wat denk- en doewerk dus. We kregen hierin advies van  Coopburo die ons voor de concrete oprichting doorverwezen naar Febecoop Adviesbureau

We kiezen voor de bedrijfstructuur van een CVBA-SO, dat is een coöperatieve vennootschap met een expliciet gesteld sociaal oogmerk. Even heel technisch betekent dit dat eventuele winsten besteed worden in overeenstemming van het sociale oogmerk. Net zoals bij een VZW krijgt het kapitaal, dat na eventuele vereffening overblijft, een bestemming die zo nauw mogelijk aansluit bij het sociale oogmerk van de vennootschap.Een coöperatie bestaat uit vennoten die zich intekenen voor een 1 of meerdere aandelen. Anders dan bij een schenking blijft het aandeel in eigen bezit. Je kan dus ook terug uittreden en je geld recupereren.

Een belangrijke maatschappelijke rol

Kiemen krijgen kansen! De slogan van De Broeikas waarmee we ons sociaal oogmerk in de verf zetten.
Hoe willen we het sociaal oogmerk vormgeven? Ons labo zet zijn poorten open voor iedereen en wil zijn drempels laag houden zodat iedereen zich hier welkom voelt. ‘De Broeikas’ wil een sociaal kader en fysieke ruimte bieden aan initiatieven ter bevordering van een meer waardevolle manier van samenleven. We richten ons op het faciliteren van zinvolle ontmoetingen en zetten onze joker in op verbindende en zingevende initiatieven waardoor mensen emotioneel en spiritueel gevoed worden door en aan mekaar. Op die manier willen we graag het buurtweefsel versterken, de sociale cohesie faciliteren.


Cocreatief netwerken én ondernemen, leren van mekaar en zoveel meer! Dit doen we via het uitbouwen van diverse LABO’s waar volop kan geëxperimenteerd worden. Er komt een KunstLABO, een CultuurLABO, een BouwLABO, een EcoLABO, BloeiLABO en een BuurtLABO. Op bepaalde tijdstippen worden de LABO’s opengesteld voor kwetsbare doelgroepen.


We bouwen aan nieuwe samenlevingsvormen en kennisvormen waarin vele mensen samenwerken op weg naar een ecosysteem waar mens en natuur in balans zijn. Daarnaast willen we in onze werking aandacht hebben voor kwetsbare groepen. We denken hierbij ondermeer aan time-out projecten voor jongeren, het inschakelen van anders-validen in de dagdagelijkse werking, het mogelijk maken van activiteiten voor mensen met een beperking. Hierin wensen we actief bruggen te bouwen met spelers binnen de sociale economie.


We bouwen sociale partnerschappen uit. In concreto werken we nu al samen met Dagatelier De Lovernier uit Ave Regina, Lovenjoel, die onze catering verzorgen. We bekijken momenteel ook in welke mate we een meerwaarde kunnen betekenen voor de kinderen die verblijven op de dienst kinderpsychiatrie in Gasthuisberg.
Binnen het verhaal van coworking en co-using bieden we gunsttarieven aan voor mensen die minder begoed zijn, voor startende ondernemers, voor activiteiten met geringe winstmarge.

Duurzaam beleggen

De Broeikas is een inspirerende plek in Neervelp bij Leuven. Kunst en Creativiteit, duurzaamheid en ecologie, zelfontplooiing en synergie. Daar zet je op in door je spaarcenten te investeren in De Broeikas… ‘De Broeikas’ wordt een verstillende coworkingruimte met een focus op creativiteit, duurzaamheid en zelfontplooiing met een oog voor synergie. De woorden ‘verbinden, verstillen en verdiepen’, staan vooraan in ons woordenboek. Wil je investeren in dit project dan kan je vennoot worden. De nominatieve waarde van een aandeel bedraagt 100 EUR. In 2016 hebben we een indrukwekkende campagne gevoerd en verzamelden we een kapitaal van 213.500 EUR via 150 aandeelhouders. In juni 2017 voerden we opnieuw campagne, dit leverde 12 nieuwe aandeelhouders aan, goed voor een bedrag van 38.500 EUR. De laatste campagne liep in november-december 2017. Weer nieuwe vennoten erbij en 36.500 EUR aan aandelen verkocht. De gelden die op deze manier binnen kwamen worden gebruikt voor het financieren van de bio-ecologische verbouwing van De Broeikas. De middelen worden dus goed en duurzaam besteed worden! Het maximale bedrag dat via de tax shelter maatregel (zoals bepaald door de Federale overheid) kan worden opgehaald, werd bereikt. Dit betekent dat nieuwe vennoten geen beroep meer kunnen doen op het tax shelter voordeel. Een investering in De Broeikas is een goede zaak. Je krijgt aandelen in ruil voor je centen, je investeert in een duurzaam project met een sociaal oogmerk. Even toch ook nog stipuleren dat er geen financieel dividend wordt uitgekeerd aan aandeelhouders. Dat is een bewuste keuze en statutair vastgelegd. We willen langzaam groeien zonder financiële druk. Alle opbrengsten die er ontstaan, zullen opnieuw geïnvesteerd worden in het project. Eventuele winsten zullen, net als bij een vzw, doorgegeven worden aan gelijkaardige projecten die bouwen aan een betere wereld, een warme samenleving, een mooi verhaal. Even nadenken, wikken en wegen, en dan gewoon doen!

Intreden als vennoot

JA! Ik doe mee!

JA! Ik teken in als natuurlijk persoon. Klik hier. Ook eenmanszaken (zelfstandige in hoofdberoep, zelfstandige in bijberoep) vallen hieronder.

JA! Ik teken in vanuit mijn organisatie (vzw, bvba, cvba, nv, vof,…) als rechtspersoonlijkheid. Klik hier.

Graag stipuleren we nog even dat je, via je intreding in De Broeikas, kiest voor een engagement van langere duur. Volgens onze statuten moet je bereid zijn om je aandelen gedurende minstens 3 jaar niet te verkopen. Indien je graag beroep wil doen op de tax shelter maatregel van de overheid bedraagt deze termijn 4 jaar. Alle informatie met betrekking tot uittreden, procedure en termijn,vind je terug via deze pagina.


De formele intekenprocedure geschiedt als volgt:
1. Invullen van onderstaand formulier
2. Goedkeuring van je kandidatuur door de Raad van Bestuur
3. Volstorting van je aandelen = de datum van volstorting van aandelen geldt als formele startdatum, vanaf die datum ben je formeel vennoot van De Broeikas
4. Inschrijving in het aandelenregister van De Broeikas. Vervolgens ontvang je een aandelencertificaat dat door het bestuur ondertekend is.

Dank voor je engagement, je steun en vertrouwen!
Namens De Broeikas – Raad van Bestuur
Johan Aerts
Hadewych Bamps
Anje Claeys
Franky De Cooman
Laurenz Kuijpers
Peter Plusquin
Annabel Vandezande