Coöperatief

Coöperatief en sociaal. Een coöperatie zonder winstuitkering en mét een maatschappelijke rol van cocreatie en ondernemen. Daarnaast ook een sociale rol want we zetten onze poorten bewust ook open voor kwetsbare doelgroepen, prille projecten, startende ondernemers, zotte dromen kunstige creaties,… Lees hieronder verder over enkele eigenheden van een CVBA en over onze maatschappelijke rol.

Coöperatief, inhoudelijk én financieel gedragen door veel mensen samen....

Een CVBA oprichten doe je niet in 1-2-3. In een eerste fase krijgen je ideeën vorm. Je praat met anderen, vraagt advies en schrijft je missie en doelstellingen uit. Vervolgens bekijk je de financiën. Een goed financieel plan vormt een soliede basis om de haalbaarheid van je dromen in te schatten.

Daarna geef je vorm aan de statuten. Je bepaalt het type van aandelen. Je omschrijft de modaliteiten waarbinnen een vennoot kan toetreden of uittreden. Ook denk je na over de manier waarop je CVBA bestuurd zal worden. Immers, de aandeelhouders zetelen in de algemene vergadering en het dagelijkse bestuur wordt toevertrouwd aan een raad van bestuur die getrokken wordt door een voorzitter. Heel wat denk- en doewerk dus.

We kregen hierin advies van CERA Coopburo die ons voor de concrete oprichting doorverwezen naar Febecoop Adviesbureau. We kiezen voor de bedrijfstructuur van een CVBA-SO, dat is een coöperatieve vennootschap met een expliciet gesteld sociaal oogmerk. Even heel technisch betekent dit dat eventuele winsten besteed worden in overeenstemming van het sociale oogmerk. Net zoals bij een VZW krijgt het kapitaal, dat na eventuele vereffening overblijft, een bestemming die zo nauw mogelijk aansluit bij het sociale oogmerk van de vennootschap.

Een coöperatie bestaat uit vennoten die zich intekenen voor een 1 of meerdere aandelen. Anders dan bij een schenking blijft het aandeel in eigen bezit. Je kan dus ook terug uittreden en je geld recupereren.

Een belangrijke maatschappelijke rol...

Kiemen krijgen kansen! De slogan van De Broeikas waarmee we ons sociaal oogmerk in de verf zetten.

Hoe willen we het sociaal oogmerk vormgeven? Ons labo zet zijn poorten open voor iedereen en wil zijn drempels laag houden zodat iedereen zich hier welkom voelt. 'De Broeikas' wil een sociaal kader en fysieke ruimte bieden aan initiatieven ter bevordering van een meer waardevolle manier van samenleven. We richten ons op het faciliteren van zinvolle ontmoetingen en zetten onze joker in op verbindende en zingevende initiatieven waardoor mensen emotioneel en spiritueel gevoed worden door en aan mekaar. Op die manier willen we graag het buurtweefsel versterken, de sociale cohesie faciliteren.

Cocreatief netwerken én ondernemen, leren van mekaar en zoveel meer! Dit doen we via het uitbouwen van diverse LABO's waar volop kan geëxperimenteerd worden. Er komt een KunstLABO, een CultuurLABO, een BouwLABO, een EcoLABO, BloeiLABO en een BuurtLABO. Op bepaalde tijdstippen worden de LABO's opengesteld voor kwetsbare doelgroepen.

We bouwen aan nieuwe samenlevingsvormen en kennisvormen waarin vele mensen samenwerken op weg naar een ecosysteem waar mens en natuur in balans zijn. Daarnaast willen we in onze werking aandacht hebben voor kwetsbare groepen. We denken hierbij ondermeer aan time-out projecten voor jongeren, het inschakelen van anders-validen in de dagdagelijkse werking, het mogelijk maken van activiteiten voor mensen met een beperking. Hierin wensen we actief bruggen te bouwen met spelers binnen de sociale economie.

We bouwen sociale partnerschappen uit. In concreto werken we nu al samen met Dagatelier De Lovernier uit Ave Regina, Lovenjoel, die onze catering verzorgen. We bekijken momenteel ook in welke mate we een meerwaarde kunnen betekenen voor de kinderen die verblijven op de dienst kinderpsychiatrie in Gasthuisberg.

Binnen het verhaal van coworking en co-using bieden we gunsttarieven aan voor mensen die minder begoed zijn, voor startende ondernemers, voor activiteiten met geringe winstmarge.

Duurzaam beleggen

De Broeikas is een inspirerende plek in Neervelp bij Leuven. Kunst en Creativiteit, duurzaamheid en ecologie, zelfontplooiing en synergie. Daar zet je op in door je spaarcenten te investeren in De Broeikas...

'De Broeikas' wordt een verstillende coworkingruimte met een focus op creativiteit, duurzaamheid en zelfontplooiing met een oog voor synergie. De woorden 'verbinden, verstillen en verdiepen', staan vooraan in ons woordenboek.

Wil je investeren in dit project dan kan je vennoot worden. De nominatieve waarde van een aandeel bedraagt 100 EUR.

Historiek

In 2016 hebben we een indrukwekkende campagne gevoerd en verzamelden we een kapitaal van 213.500 EUR via 150 aandeelhouders. In juni 2017 voerden we opnieuw campagne, dit leverde 12 nieuwe aandeelhouders aan, goed voor een bedrag van 38.500 EUR. De laatste campagne liep in november-december 2017. Weer nieuwe vennoten erbij en 36.500 EUR aan aandelen verkocht.

De gelden die op deze manier binnen kwamen worden gebruikt voor het financieren van de bio-ecologische verbouwing van De Broeikas. De middelen worden dus goed en duurzaam besteed worden!

Het maximale bedrag dat via de tax shelter maatregel (zoals bepaald door de Federale overheid) kan worden opgehaald, werd bereikt. Dit betekent dat nieuwe vennoten geen beroep meer kunnen doen op het tax shelter voordeel.

Investeringen 2017

test test2
5.000 € Gerecycleerd glasschuim vloerisolatie VERKOCHT!
Trees & Hendrik - 20/05/17
5.000 € Vloerverwarming gekoppeld aan pelletketel en zonneboiler VERKOCHT!
Kristien - 01/11/17
5.000 € Wandverwarming gekoppeld aan pelletketel en zonneboiler VERKOCHT!
Anoniem - 08/12/17
5.000 € Dampscherm dak vloer en voorhuis VERKOCHT!
Dani - 16/12/17
5.000 € Papiervlokken isolatie dak schuur en voorhuis VERKOCHT!
Anne-Mieke - 17/06/17
5.000 € Grote glazen poort voorgevel: linkerdeur VERKOCHT!
Lies & Thomas - 19/06/17
5.000 € Grote glazen poort voorgevel: rechterdeur VERKOCHT!
Kristof - 30/06/17
5.000 € Houten trap schuur VERKOCHT!
Anoniem - 26/06/17
5.000 € Schrijnwerk voorhuis: 2 houten deuren en 2 houten ramen VERKOCHT!
Anoniem - 19/06/17
5.000 € Installatie bar en inrichting keuken VERKOCHT!
Valery & Wim - 18/06/17
2.500 € Schrijnwerk schuur: 1 houten deur en 2 houten ramen VERKOCHT!
Petra & Wim - 20/08/17
2.500 € Houten trap voorhuis VERKOCHT!
Claudine - 16/06/17
2.500 € Sanitair voorhuis, WC 1: WC, lavabo, tegels, deur, afwerking VERKOCHT!
Hanne - 24/08/17
2.500 € Sanitair voorhuis, WC 2: WC, lavabo, tegels, deur, afwerking VERKOCHT!
Carl - 16/12/17
2.500 € Aandeel in dak voorhuis: houtskelet, onderdak, dakpannen, goten VERKOCHT!
Steven - 09/11/17
2.500 € Aandeel in dak voorhuis: houtskelet, onderdak, dakpannen, goten VERKOCHT!
Nicole en Etienne - 24/12/17
2.500 € Aandeel in dak voorhuis: houtskelet, onderdak, dakpannen, goten VERKOCHT!
Anoniem - 25/12/17
2.500 € Aandeel in dak voorhuis: houtskelet, onderdak, dakpannen, goten VERKOCHT!
Dominique - 20/12/17
2.500 € Aandeel in dak voorhuis: houtskelet, onderdak, dakpannen, goten VERKOCHT!
Monique - 17/12/17
1.000 € Isolatie strobalen: 10 vierkante meter geplaatst VERKOCHT!
Hans - 22/12/17
1.000 € Isolatie strobalen: 10 vierkante meter geplaatst VERKOCHT!
Anoniem - 25/12/17
1.000 € Isolatie strobalen: 10 vierkante meter geplaatst VERKOCHT!
Yves - 26/12/17
1.000 € Isolatie strobalen: 10 vierkante meter geplaatst VERKOCHT!
Anoniem - 25/12/17
1.000 € Isolatie strobalen: 10 vierkante meter geplaatst VERKOCHT!
Natacha - 19/12/17
1.000 € Isolatie kalk-hennep: 6 kubieke meter aan materiaal VERKOCHT!
Peter - 16/06/17
1.000 € Isolatie kalk-hennep: 6 kubieke meter aan materiaal VERKOCHT!
Natacha - 19/12/17
1.000 € Isolatie kalk-hennep: 6 kubieke meter aan materiaal VERKOCHT!
Christine - 23/12/17
1.000 € Leem op rietmatten: 30 vierkante meter geplaatst VERKOCHT!
Désirée - 26/11/17
1.000 € Leem op rietmatten: 30 vierkante meter geplaatst VERKOCHT!
Anoniem - 25/12/17
1.000 € Houten vloer coworkingsruimte met kaasplanken uit Holland: 45 vierkante meter aan materiaal VERKOCHT!
An - 22/06/17
1.000 € Houten vloer coworkingsruimte met kaasplanken uit Holland: 45 vierkante meter aan materiaal VERKOCHT!
Griet - 01/11/17
500 € Elektriciteit, in functie van verlichting VERKOCHT!
Anoniem - 25/12/17
500 € Elektriciteit, in functie van verlichting VERKOCHT!
Anoniem - 25/12/17

Een investering in De Broeikas is een goede zaak. Je krijgt aandelen in ruil voor je centen, je investeert in een duurzaam project met een sociaal oogmerk. Even toch ook nog stipuleren dat er geen financieel dividend wordt uitgekeerd aan aandeelhouders. Dat is een bewuste keuze en statutair vastgelegd. We willen langzaam groeien zonder financiële druk. Alle opbrengsten die er ontstaan, zullen opnieuw geïnvesteerd worden in het project. Eventuele winsten zullen, net als bij een vzw, doorgegeven worden aan gelijkaardige projecten die bouwen aan een betere wereld, een warme samenleving, een mooi verhaal.

Even nadenken, wikken en wegen, en dan gewoon doen!

Fiscaal voordeel

Enkel geldig voor vennoten die intraden voor 31/12/2017.

Belastingsvermindering van 45%

De overheid onderneemt inspanningen om kleine en micro-ondernemingen te ondersteunen via de maatregel van de tax shelter. Via de tax shelter wil de Federale overheid particulieren fiscaal aanmoedigen om kapitaal te verschaffen aan startende ondernemingen. De Broeikas is een micro-onderneming. Dat betekent dat het aantal werknemers onder de 10 blijft, dat de jaaromzet (excl. BTW) lager zal zijn dan €700.000 en dat het balanstotaal onder de €350.000 blijft. De tax shelter maatregel is beperkt tot 250.000 euro aan kapitaal. Gezien De Broeikas dit maximale bedrag heeft ingezameld, kunnen nieuwe vennoten niet langer beroep doen op de tax shelter maatregel.

Voor een micro-onderneming geldt dat haar aandeelhouders kunnen rekenen op een belastingsvermindering van 45%. Op een bedrag van 1000 euro gaat het dus om een belastingsvermindering van 450 euro! Op een bedrag van 5.000 euro gaat het zelfs om 2.250 euro rendement via belastingsvermindering. Er zijn slechts 2 voorwaarden: je mag als particulier maximaal €100.000 investeren en je moet bereid zijn je aandelen minstens 4 jaar niet te verkopen, anders volgt een belastingsvermeerdering.

De procedure is eenvoudig! Als je intekent op aandelen bij De Broeikas, kan je het verschafte kapitaal gewoon ingeven op je belastingsaangifte onder de rubriek 1320/2320.

Je zal van ons ook jaarlijks een document ontvangen waarop vermeld staat hoeveel aandelen je investeert in De Broeikas. Dit document staaft jouw investering op een officiële wijze en kan toegevoegd worden als bewijs voor de fiscus.

Concreet

Stel, je investeert 1000 euro als natuurlijk persoon in De Broeikas voor een periode van minstens 4 jaar. Je doet dit in december 2016. De belastingsaangifte over de inkomsten 2016, wordt ingediend in juni 2017. Dan heeft de fiscus tijd tot 30/06/18 om de berekening te maken. Vanaf ontvangst van de berekening is er 2 maanden tijd voor betaling/terugbetaling. In geval je de aandelen 4 jaar aanhoudt, volgt een opbrengst van 45%, in dit geval 450 euro, die gerecupereerd kan worden op het moment van vereffening fiscus (ten laatste op 31/08/18). De terugbetaling gebeurt in 1 schijf (en niet in 4 aparte schijven per jaar).

In geval je de aandelen niet aanhoudt gedurende 4 jaar, volgt een belastingsvermeerdering. De terugbetaling van de belastingsvermeerdering gebeurt pro rata en wordt per maand berekend. Als je intekent op 06/09/2017 voor vb. €1000, moet je tot 06/09/2021 aandeelhouder blijven. Als je verkoopt op 10/05/2021 is er een belastingsvermeerdering van €1000x45%x3 (juni, juli, augustus)/48.

Ook mensen met een laag belastbaar inkomen kunnen genieten van de belastingsvermindering. Als je echter geen inkomen hebt en dus ook geen belasting betaald hebt, kan je hier niet van genieten.

Globaal gesproken kan je dus stellen dat deze overheidsmaatregel een opbrengst van 45% realiseert. Als je dit percentage verdeelt over 4 jaar bedraagt de opbrengst dus 11,25% per jaar.

Gezien de tax shelter maatregel beperkt is tot €250.000 aan kapitaal, valt de maatregel weg voor mensen die intreden nadat dit kapitaal werd bereikt.

Opgelet!

De concrete implicaties voor uw persoonlijke situatie kunnen wij niet inschatten. Raadpleeg hiervoor uw boekhouder of fiscalist. Enkel deze personen hebben voldoende zicht op uw persoonlijke situatie om een juiste inschatting te kunnen maken.
De Broeikas distancieert zich hierbij dan ook uitdrukkelijk van het doen van uitspraken over persoonlijke dossiers.

Info op het web

Info over deze maatregel kan je nakijken via onderstaande sites:

  • Febecoop: Drie maatregelen om makkelijker vennoten te werven - link
  • Federale overheid: pdf document over tax shelter: uitgebreide info, update van 06/10/16 - link

Centen op de bank of centen in De Broeikas?

Bovenstaande info toont aan dat het wel degelijk de moeite loont om met je spaarcenten startende ondernemingen te ondersteunen. Ondernemingen waarin je gelooft, ondernemingen die het verschil uitmaken, ondernemingen die een maatschappelijke meerwaarde creëren.

Je geld op de bank laten staan is uiteraard veilig maar brengt niet veel op. In april 2016 daalde de basisrente van 0,05% naar 0,01%. Dit betekent dat 100 euro op de bank 1 cent opbrengt. Niet meteen om over naar huis te schrijven.

In die zin zullen je spaarcenten bij ons heel wat meer opbrengen. Want wij gaan voor maatschappelijke winst, niet in cijfers uit te drukken. De winst onmeetbaar dus!

Intreden als vennoot

JA! Ik doe mee!

JA! Ik teken in als natuurlijk persoon. Klik hier
Ook eenmanszaken (zelfstandige in hoofdberoep, zelfstandige in bijberoep) vallen hieronder.

JA! Ik teken in vanuit mijn organisatie (vzw, bvba, cvba, nv, vof,...) als rechtspersoonlijkheid. Klik hier


Graag stipuleren we nog even dat je, via je intreding in De Broeikas, kiest voor een engagement van langere duur. Volgens onze statuten moet je bereid zijn om je aandelen gedurende minstens 3 jaar niet te verkopen. Indien je graag beroep wil doen op de tax shelter maatregel van de overheid bedraagt deze termijn 4 jaar. Alle informatie met betrekking tot uittreden, procedure en termijn, vind je terug via deze pagina.


De formele intekenprocedure geschiedt als volgt:
1. Invullen van onderstaand formulier
2. Goedkeuring van je kandidatuur door de Raad van Bestuur
3. Volstorting van je aandelen = de datum van volstorting van aandelen geldt als formele startdatum, vanaf die datum ben je formeel vennoot van De Broeikas
4. Inschrijving in het aandelenregister van De Broeikas. Vervolgens ontvang je een aandelencertificaat dat door het bestuur ondertekend is.


Dank voor je engagement, je steun en vertrouwen!

Namens De Broeikas
Raad van Bestuur

Johan Aerts
Hadewych Bamps
Anje Claeys
Franky De Cooman
Laurenz Kuijpers
Peter Plusquin
Annabel Vandezande


22/11/16 - Een memorabel moment voor De Broeikas! Naar de notaris voor de oprichting!