Werkdomein Financiën

campagne

Het domein Financiën beheert de middelen van de Broeikas en adviseert hieromtrent naar alle geledingen van de organisatie (binnenkring, buitenkring, coöperanten). De financiële middelen zijn cruciaal voor het duurzaam voortbestaan van de Broeikas. De Broeikas is een bedrijf dat maatschappelijke meerwaarde genereert en verder wil groeien waardoor het in staat is om in haar werking te investeren en om de coöperanten die actief zijn in de domeinen op gepaste wijze financieel te waarderen. De Broeikas wil op een transparante wijze communiceren over financiën naar alle coöperanten toe en wil hierin een inspirator zijn voor andere organisaties.

Kernverantwoordelijkheden

 • Uitvoeren van boekhouding, kwartaalaangiftes en jaarafsluiting
 • Uitvoeren en opvolgen van betalingen, opvolgen van stortingen intredende coöperanten
 • Ondersteuning bieden in het opmaken van de begroting
 • Adviseren van Binnenkring/Buitenkring bij het maken van belangrijke beslissingen/begroting

Wat is de meerwaarde voor jou?

In dit domein kan je jouw financiële kennis inzetten voor een project met maatschappelijke impact. Je leer hier bovendien heel wat bij over:

 • Fondsenwerving
 • Transparante communicatie over financiële middelen
 • De financiële werking achter de schermen van een coöperatie met zelfsturende organisatie

Welke mensen hebben we nodig in het Bedrijfsdomein Financiën?

Dit bedrijfsdomein bestaat idealiter uit 2 à 3 personen die elk een onderdeel van het geheel doen, bij voorkeur zetelt ook 1 van deze mensen in de Buitenkring. Gegeerde talenten zijn:

 • Financiële expertise
 • Expertise mbt bedrijfsvorm coöperatie
 • Deadline-gericht werken
 • Communicatief: financiën mensentaal kunnen vertalen + bereikbaar zijn voor vragen
 • Realiteitszin én overvloedsdenken
 • Ondernemerszin

Welk engagement vragen we?

 • Frequentie meetings: 1x/maand (2u) en wisselende/vaste afvaardiging in de Binnenkring (online 2u/offline 3u)
 • Daarnaast een waarschijnlijke tijdsbesteding van 4u/maand om het werk uit te voeren