De Buitenkring

kennismunt

Om groot te kunnen denken en om bij te dragen tot de maatschappelijke kanteling waarop we gericht zijn is er een kader, visie en strategie nodig. Vanuit De Buitenkring wordt De Broeikas gevoed met frisse nieuwe ideeën en mogelijke vaarkoersen. 

De Buitenkring wordt bevolkt door mensen die systemisch dragers willen zijn van de Broeikas en gedurende langere tijd de formele eindverantwoordelijkheid op zich willen nemen. Ze zijn gericht op het grotere geheel, de interne organisatie, het verdienmodel, het coöperatieve en de buitenwereld.

Pionieren, verbindend samenwerken en maatschappelijke impact generereren!
Ondernemend en innovatief!

Kernverantwoordelijkheden van De Buitenkring

 • Visie (de bezieler): waarborgen van de ziel en merkidentiteit van de Broeikas, stemmen samenbrengen, richting geven en inspireren.
 • Verbinding (de giraf): creëren en verzekeren van emotionele veiligheid, bespreekbaar maken van spanningen, open leren spreken met elkaar, verbindende communicatie.
 • Coöperatie (de verbinder): creëren van verbinding tussen coöperanten, verbinding met woongemeenschap De Kaasdroger, verbinding met de buurt, vormgeven van het coöperatief principe binnen de organisatie, waken over het juridisch kader van de coöperatie.
 • Organisatieontwikkeling (de bedrijfscoach): optimaliseren en verfijnen van het verdienmodel van De Broeikas (formules, trajecten), in nauwe samenwerking met bedrijfsdomein Broei2B.
 • Interne organisatie (de organisator): uitdragen en borgen van gedeeld leiderschap, toepassen van gekozen methodes zoals ondermeer ‘Verbindende Communicatie’ en ‘Sociocratie 3.0’, met ruimte voor andere benaderingen. Ook het organiseren en voorbereiden van governance cirkels (samenkomst in de binnenkring) wordt bij de start van de nieuwe werking opgenomen vanuit dit subdomein.
 • Financiën (de financieel adviseur): bepalen van financiële strategie, opvolgen van de begroting, boekhouding en de jaarrekening.
 • Buitenwereld (de netwerker): ontwikkelen en onderhouden van partnerschappen, externe bekendmaking, verzorgen van de uitstraling naar naar buiten toe

De Buitenkring van De Broeikas behartigt al deze domeinen.

Als kandidaat-bestuurder heb je waarschijnlijk een expertise opgebouwd in één van deze subdomeinen. Als team dragen we samen het grotere geheel. We streven naar een team waarin alle subdomeinen gecoverd worden door professioneel opgebouwde expertise.

Heb je zin om hiertoe bij te dragen, bezorg ons dan je kandidatuur via mail.
Ben je vennoot en kén je iemand die hiervoor de geknipte persoon is, dan kan je deze persoon aandragen via een mail aan anje@debroeikas.be.

Wat is de meerwaarde voor jou?

De Buitenkring is een echte speelvijver als je zin hebt om je ondernemersplezier in te zetten voor een innovatief maatschappelijk doel. In deze Broeikas van maatschappelijke kanteling kan je bovendien als mens én ondernemer nieuwe manieren ontdekken van samenwerken en leer je bovendien hoe deze in de praktijk te brengen:

Wat kan je leren?

 • cocreatief samenwerken
 • samenwerkingsmethodieken als Verbindende Communicatie, Sociocratie 3.0,…
 • maatschappelijke meerwaarde creëren vanuit een filosofie van verbinding en gelijkwaardigheid
 • het uitbouwen van een succesvol en duurzaam bedrijf
 • financiële en juridische context van een coöperatie
 • omgaan met spanningen en verschil
 • omgaan met meerstemmigheid

En je leert een heleboel boeiende mensen kennen!

Welke mensen hebben we nodig in De Buitenkring?

De Buitenkring bestaat uit 3 à 8 personen die samen onderstaande kwaliteiten bundelen. Je hoeft dus niet over àl deze talenten te beschikken. Oef!

 • Visionaire blik
 • Leiderschap
 • Ondernemerschap
 • Ondersteuner, coach, verbinder, bemiddelaar
 • Alert zijn voor marktopportuniteiten
 • Kennis van verdienmodellen, organisatie-ontwikkeling, financieel beheer, coöperatief ondernemen
 • Netwerker en relatiebeheerder (gemeente, stakeholders,…)
 • Vlotte communicator: makkelijk bereikbaar, vlotte pen,…
 • Financiële expert: lezen van excel, business plan, begroting
 • Broeikas ambassadeur: actief op sociale media, proactief netwerken, professionele circuits
 • Een goede mix van overvloedsdenken én realiteitszin
 • Graag aan de slag gaan met complexiteit 
We organiseren ons op zo’n manier dat het engagement ‘light & fun’ voelt. Het is denkbaar dat er zich een kernteam vormt met bestuurders wiens naam vermeld staan in het staatsblad én satellieten (zonder vermelding in het staatsblad) die een welbepaalde afgelijnde rol innemen en geconsulteerd worden op vraag: vb. de rol van ‘giraf’, de rol van bedrijfscoach, de financieel adviseur, de externe blik.

Welke engagement vragen we voor leden van het kernteam?

 • Je neemt officieel het statuut aan als bestuurder, met vermelding van jouw naam in het Staatsblad.
 • Je engageert je voor in principe voor een bestuursperiode van 4 jaar, die loopt van december 2020 tem juni 2024. We gaan soepel om met dit engagement. Als er persoonlijke of professionele uitdagingen op je pad komen, dan nemen we dat mee in de manier waarop we ons intern organiseren.
 • Je komt elke maand samen met De Buitenkring: afwisselend online en offline, volgens wat we zelf voelen wat nodig is.
 • Je voorziet best ongeveer 4u per maand tijd voor beleidsvoorbereidend werk zoals het uitwerken van voorstellen, het inlezen van voorstellen, het afstemmen met anderen en het opvolgen van mails.
 • Via een wisselend systeem van afvaardiging neemt een lid van de Buitenkring deel aan de Binnenkring. Op die manier ontstaat er een brug tussen de Buitenkring en de Binnenkring. 

oproep voor vennoten - deadline 31 oktober 2020

Wil je iemand nomineren voor om een rol op te nemen in dit domein? Of ben je zelf kandidaat om een rol als bestuurder op te nemen, dan kan je dat kenbaar maken via de link hieronder.

Doe dit aan de hand van een kort schrijven met daarin volgende elementen: voorstelling, motivatie, goesting, kerntalenten en relevante professionele en persoonlijke ervaringen.