De Buitenkring

kennismunt

Om groot te kunnen denken en om bij te dragen aan de maatschappelijke kanteling waarop we gericht zijn is er een kader, visie en strategie nodig. Van hieruit wordt De Broeikas gevoed met frisse nieuwe ideeën en mogelijke vaarkoersen. 

De Buitenkring wordt bevolkt door mensen die systemische dragers willen zijn van de Broeikas en gedurende langere tijd de eindverantwoordelijkheid op zich willen nemen. Op die manier kunnen we gestroomlijnd en pionierend samenwerken, in lijn van ons gezamenlijke doel en maatschappelijke impact genereren.

Kernverantwoordelijkheden van De Buitenkring

 • Visie: waarborgen van de ziel en merkidentiteit van de Broeikas, holding space, richting geven en inspireren.
 • Verbinding: creëren en verzekeren van emotionele veiligheid, bespreken van spanningen, ombudsrol.
 • Coöperatie: creëren van verbinding tussen coöperanten, vormgeven van het coöperatief principe binnen de organisatie.
 • Organisatieontwikkeling en interne organisatie: uitdragen en borgen van gedeeld leiderschap, toepassen van gekozen methodes zoals ‘Verbindende Communicatie’ en ‘Sociocratie 3.0’. Ook het organiseren. Ook het voorbereiden van governance cirkels (samenkomst in de binnenkring) wordt bij de start van de nieuwe werking opgenomen vanuit dit subdomein.
 • Financiële eindverantwoordelijkheid: opvolgen van de begroting en de jaarrekening, bepalen van financiële strategie.
 • Buitenwereld: ontwikkelen en onderhouden van partnerschappen, verzorgen van de uitstraling naar buiten.

Wat is de meerwaarde voor jou?

De Buitenkring is een echte speelvijver als je zin hebt om je ondernemersplezier in te zetten voor een innovatief maatschappelijk doel. In deze Broeikas van maatschappelijke kanteling kan je bovendien als mens én ondernemer nieuwe manieren ontdekken van samenwerken, en leer je bovendien hoe deze in de praktijk te brengen:

Je leert hier ondermeer:

 • innovatief/cocreatief samenwerken
 • communicatie en samenwerkingsmethodieken als Verbindende Communicatie, Sociocratie 3.0,…
 • maatschappelijke meerwaarde creëren vanuit een filosofie van verbinding en gelijkwaardigheid
 • omgaan met spanningen en verschil
 • openstaan voor meerstemmigheid
 • een heleboel toffe mensen kennen!

Welke mensen hebben we nodig in De Buitenkring?

De Buitenkring bestaat uit 3 à 8 personen die samen onderstaande kwaliteiten bundelen. Je hoeft dus niet over àl deze talenten te beschikken. Oef!

 • Visionaire blik
 • Leiderschap
 • Ondernemerschap
 • Ondersteuner, coach, verbinder, bemiddelaar
 • Marktopportuniteiten signalerend
 • Kennis van organisatieontwikkeling
 • Netwerker en relatiebeheerder (gemeente, stakeholders,…)
 • Financiële expert
 • Broeikas ambassadeur
 • Een goede mix van overvloedsdenken én realiteitszin
 • Graag aan de slag gaan met complexiteit 

Welke engagement vragen we?

 • Je neemt officieel het statuut aan als bestuurder, met vermelding van jouw naam in het Staatsblad.
 • Je engageert je voor de hele bestuursperiode van 4 jaar, die loopt van september 2020 tem juni 2024.
 • Je komt elke maand samen met De Buitenkring: afwisselend online (2u) en offline (3u), volgens wat nodig is.
 • Je besteedt ongeveer 2 tot 8u per maand tijd aan beleidsvoorbereidend werk zoals het inlezen, voorbereiden van dossiers en opzoekwerk.
 • Via een vast/wisselend systeem van afvaardiging neem je deel aan de Binnenkring en sla je zo een brug naar de Binnenkring (online 2u/offline 3u).