Consultancy

We leven in een complexe, onzekere en snel veranderende tijd, die ons als nooit tevoren oproept om verantwoordelijkheid te nemen. Hoe zorgen we samen voor een wereld waarin het goed is om te leven en te ondernemen, binnen de ecologische grenzen van de planeet? Hoe geven we zin aan ons leven en kunnen we bijdragen zonder ons uit te putten?

Veel problemen van deze tijd zijn verweven met onze aangeleerde manier van werken en leven. In onze samenleving pieken de cijfers rond burn-out, depressie en eenzaamheid,… Ook ons leefmilieu, dat we nodig hebben voor onze overleving én ons welbevinden kreunt en dreigt te bezwijken onder onze steeds groter wordende vervuilende voetafdruk. De luxe om te wachten tot verandering vanzelf komt, hebben we jammer genoeg niet. Veel mensen willen het ook graag ‘anders’ gaan doen, alleen ontbreekt vaak de praktische kennis van hoe eraan te beginnen.

Daar willen we met De Broeikas een antwoord op bieden! In De Broeikas hebben we een waaier aan expertise in huis die we graag inzetten om jou als zelfstandige, organisatie of onderneming te ondersteunen. We bieden consultancy, coaching en training op maat van jouw noden. Zo realiseren we samen een warme wereld! 

Voor eenmanszaken, coaches, start-ups,...

 • Je wil slagen in je plannen en tegelijk je gevoel blijven volgen.
 • Je loopt tegen de limieten van je eigen kennis aan en wil graag input van experten in domeinen die niet tot je expertise horen maar die wél essentieel zijn voor de verdere uitbouw van jouw bedrijf.
 • Je wil leren hoe je marketing kan doen op een authentieke integere manier.
 • Je wil je verbinden met andere ondernemers zodat je waardevolle input krijgt en het warme water niet alleen hoeft uit te vinden.
foto4

Voor ondernemingen, bedrijven, teams,...

 • Je voelt dat jouw organisatie vastloopt op haar werking, alsof ze in een jas zit die niet meer past.
 • Je voelt je dat de mogelijkheden van jouw team niet helemaal benut worden.
 • Je wil evolueren naar een meer zelfsturende organisatie.
 • Je wil een stap zetten naar een meer mensgerichte en duurzame manier van werken, maar weet niet waar beginnen.

 

 

IMG_1783

onze aanpak in 5 pijlers

1 – Met vele ogen kijken

We bekijken elke vraag of context telkens met meerdere paren ogen. Dit geeft meerdere perspectieven en  rijke informatie. De vraagsteller kijkt op deze manier in een caleidoscopische spiegel naar zichzelf, zijn vraag en zijn context. 

2 – Meersporig handelen

We geloven in een én-én-verhaal. Zelden is er ‘one size fits all’. Omdat de realiteit complex en meerlagig is, bekijk je haar best vanuit een meerlagige bril. We stellen dan ook steeds een aanpak voor op verschillende sporen tegelijk: op persoonlijk, team- en organisatieniveau.

3 – Systemisch denken

We geloven dat systemen ons leiden in plaats van dat wij systemen leiden. Daarom zullen we een probleem geformuleerd door een individu altijd verrijken en verhelderen door het verhaal in een ruimer perspectief te plaatsen. Zo maken we verbinding met wat op dit moment belangrijk is en ontdekken we wat er niet meer toe doet. We vertrekken telkens vanuit concrete situaties om inzichten te verwerven. Van hieruit ondernemen we actie die tot wezenlijke verandering kan leiden.

4 – Iedereen aan het roer

We wensen uitdrukkelijk de klant zelf aan het roer te laten staan van zijn of haar verandertraject. Daarnaast betrekken we ook graag de hele organisatie bij het traject. Zo betrekken we de wijsheid van de hele groep en mikken we op gedeeld eigenaarschap waarin elk teamlid bijdraagt tot de organisatie vanuit zijn talent.

5 – Een ondersteunende bedding

Onze klanten spreken vaak het verlangen uit om veerkrachtig en authentiek in hun rol te kunnen staan. Dit verlangen reikt veel verder dan enkel specifieke werk- of organisatie-uitdagingen. Het gaat eveneens over het verbreden van de capaciteit om het volle potentieel te kunnen inzetten. Als begeleiders houden ook wij dit doel voor ogen. Op deze manier ontstaat er een bedding, een veilige context voor duurzame ontwikkeling en groei.

 

onze consultancy experten met hun expertise:

purpose

purpose foto

Met Peter Plusquin

Samen bouwen aan een wereld waarin élke mens diep verbonden is met zichzelf, met anderen én met het grotere geheel. 

In deze training focussen we op ieders persoonlijke purpose, en cocreëren we samen een helder omschreven purpose van jouw team, bedrijf of organisatie. Dit zorgt voor verhoogde verbinding, betrokkenheid en samenwerking. 

Ieder zal bewuster die taken doen waarbij hij/zij de grootste meerwaarde kan creëren voor de organisatie.

verbinding

IMG_20190122_095742

Met Marijke D’Herde

Marijke D’Herde is professioneel verbonden met Walk your Talk. Ze richtte Akiiki vzw om onderlinge betrokkenheid te creëren in contexten waar verschillen in ‘cultuur’ het vlotte samenwerken in de weg staan.

Onderzoeken tonen aan dat diversiteit in je werknemersbestand een stevige troef is voor je bedrijf. Toch blijkt het lang niet altijd te lukken om die voordelen van diversiteit te realiseren. Iedereen heeft bewust of onbewust vooroordelen tov mensen die anders zijn dan wijzelf en dat ligt niet anders in bedrijven.

Elke mens heeft een set van een 50-tal behoeften er we zijn er steeds op uit om deze te vervullen. Alle mensen zijn hetzelfde in de kern. Vanuit de intentie met elkaar te verbinden, kunnen we kiezen voor een taal die de nadruk legt op onze gemeenschappelijke menselijkheid. Van hieruit ontstaat als vanzelf ruimte om ook de verschillen te waarderen als kracht.

sociocratie

sociocratie 3.0

Met Dette van Zeeland

Sociocratie 3.0, ook wel S3 genoemd, geeft praktische handvaten aan elke organisatie die bewuster en effectiever wil samenwerken op basis van gelijkwaardigheid, collectieve intelligentie en een flexibele organisatiestructuur.

Met S3 kun je onder andere zelfsturing op een slimme manier organiseren, rolduidelijkheid creëren, het eigenaarschap verder verdelen en samen tot gedragen beslissingen komen.

Dette begeleidt teams als facilitator, coach en trainer en werkt hierbij vanuit de principes van Sociocratie 3.0, verbindende communicatie en systemische transformatie.

coöperatief ondernemen

serre

Met Anje Claeys

Droom je er zelf van een coöperatieve vennootschap op te richten? Of wil je graag leren hoe je in je bedrijf cocreatief kan samenwerken? Heb je geen idee hoe hieraan te beginnen? Behoefte aan inspiratie en zuurstof?

Boek dan hier een inspiratiesessie gegeven door Anje Claeys, bezieler van De Broeikas. Zij vertelt je alles over het proces van droom tot realiteit. We inspireren je graag via een rondleiding ter plaatse of een lezing op verplaatsing.

Prijs: 

 • Inspiratiesessie (2u) ter plaatse: 300 EUR, exclusief BTW
 • Lezing op verplaatsing (2u): 400 EUR, exclusief BTW (excl. verplaatsingskosten)
 • Coachingtrajecten rond coöperatief ondernemen: op vraag

zelfzorg

peacock cleaning feathers

Met Franky De Cooman

Beslissingsnemers met een ethische ingesteldheid krijgen jammer genoeg vaak de wind van voren, worden bekritiseerd, tegengewerkt, of zelfs belachelijk gemaakt. Ze zwemmen tegen de stroom in, net als zalmen.

Hoe ga je hiermee om? Hoe zorg je ervoor dat deze confrontaties je niet onderuit halen, maar dat ze bijdragen aan je eigen duurzaamheid?

Franky De Cooman, zelf een zalm, ontwikkelde hier een straf programma voor.

ontrafelwerk

57277878_2257721154476350_477586984492072960_n

Met Anje Claeys

Anje is ‘ontrafelaar’. Ze brengt helderheid in complexe vraagstukken waardoor nieuwe wegen in het visier komen. Heb je een moeilijke vraag dan kan je bij haar terecht.

Je kan haar inzetten voor diverse zaken, net dàt is haar expertise, want Anje ontwart, over inhoud en vakjes heen. Je kan bij Anje terecht voor dingen als…

 • de heruitvinding van je organisatie en/of jezelf
 • het verhelderen/herschikken van organisatiestructuren
 • het visualiseren van bijeenkomsten en processen: bestuursoverleg, teamvergadering, intervisie, moeilijk-mooie menselijke trajecten (jongeren & volwassenen)
 • het in de steigers zetten van financiële campagnes en crowdfunding
 • het verhogen van impact via de straffe taal van beeld: boekcover, logo, illustraties
 • issues gelinkt aan verlies, dood, rouw en de daarbij horende verandering, groei en bloei
 • alles wat te maken heeft met de grote ommekeer, de transitie naar een warme en duurzame samenleving.
Van verwarring naar helderheid, van complexiteit naar eenvoud, dingen zichtbaar maken, gaan voor impact. Daarvoor moet je bij Anje zijn.

persoonlijk leiderschap

inner voices

Met Dette van Zeeland

Ken je dat? Het gevoel dat er verschillende stemmen in jezelf aanwezig zijn, de ene al harder roepend dan de ander. Dat een kant van jou zegt: ik wil het zo, maar een andere kant in jou denkt er heel anders over? De methode Voice Dialogue leert je om naar al deze stemmen te luisteren en de dirigent te worden van jouw orkest.

We bestaan uit een groot aantal verschillende ikken. Misschien herken jij de perfectionist, zorger, genieter, de controlefreak, avonturier, behager of pusher in jezelf?

Sommigen komen op een manifeste manier in ons leven aan bod, het zijn onze primaire overlevingsstrategieën. Andere, vaak tegengestelde, ikken spelen nauwelijks of zelfs geen rol. Door ze een voor een voor het voetlicht te brengen krijg jij meer keuzevrijheid en balans in jouw unieke ‘systeem’ en word je een heler en evenwichtiger mens.

duurzaam contracteren

monikameysmans_duurzaamcontracteren

Met Monika Meysmans

Ondernemen doe je niet alleen. Je gaat samenwerkingen aan, ook langdurige. Met veel enthousiasme worden projecten opgezet en vlieg je er in. Er is het volle vertrouwen en je begint samen te varen. Afspraken maken rond de samenwerking, de wederzijdse verwachtingen en verantwoordelijkheden, de geldstromen en eventueel de beëindiging ervan horen hier ook bij. Dit alles neerpennen in een contract is spannend. Het zou de relatie kunnen verzuren. En het gebruikte juridische jargon verheldert niet altijd…

Ik begeleid ondernemers, organisaties en bedrijven om hun langdurige samenwerkingen om te zetten in een duurzaam contract: een contract dat partijen verbindt in vertrouwen, dat verstaanbaar is en dat veranderingen en mogelijke toekomstige spanningen in de samenwerking regelt. Een contract dat futureproof is. Een juridisch bindend instrument voor je samenwerking, met aandacht voor de relatie met je partners in crime!


leiderschap in actie

anne_desmet

Met Anne De Smet

Je geeft leiding aan een groep of team en je voelt je daar echt op je plaats. Je bent iemand die van nature teams en mensen ontwikkelt. Voor jou is dé weg naar resultaten behalen je mensen meekrijgen en dus investeer je in relaties. Daarbij verlies jij nooit het grotere geheel en de zingeving uit het oog. Je staat bezield in je werk en in je leven.

En toch bots je als leider vaak tegen je grenzen aan. Hoe je het vroeger moeiteloos deed, lijkt nu niet meer toereikend. Je ervaart een groeiende complexiteit en snelheid en het kost je veel moeite om bij te benen. Ondanks alle inspanningen die je doet om je inzichten te verbreden en bij te leren, voelt het alsof jouw interne systeem vastloopt. Alsof je jezelf immuun maakt voor de verandering waar je naar verlangt.

In het leiderschapstraject ‘Dansen met complexiteit en chaos’ gaan we samen op weg om je systeem te deblokkeren. Zodat jouw leiderschap een moeiteloze kwaliteit krijgt en chaos en complexiteit je uitgelezen danspartners worden.

verbindend cirkelwerk

joel-jasmin-forestbird-xzPMUMDDsfk-unsplash

Met Linde Vloeberghs

Om effectief en impactvol samen te kunnen werken als team of organisatie, is het nodig om weer te leren samenwerken als mensen, ons professioneel masker af te durven leggen, en helemaal onszelf te zijn op het werk. 

Verbindend Cirkelwerk is een directe weg naar meer echtheid en verbinding in jouw team/organisatie en leidt tot authentieke interacties, creativiteit en innovatie, meer betrokkenheid en verantwoordelijkheid, transparantie, open en constructieve communicatie, meer veiligheid en geluk op het werk.

organisatieontwikkeling

59106082_10157203851944438_8301324961646116864_n

Met Linde Vloeberghs

Om de 6 à 8 weken komt een groep pioniers gedurende twee uur samen, om ervaringen met elkaar te delen en van elkaar te leren. Gelijkgestemden die dezelfde zoektocht of transitie aangaan: richting effectief, bewust, duurzaam, menselijk, zinvol en gelijkwaardig samenwerken.

In de leercirkels vertrekken we van concrete vragen van de deelnemers. We faciliteren deze volgens de Peer Wisdom Circle methode, om ten volle de wijsheid -en de spiegels- uit de groep zichtbaar te maken.

Interesse in dit aanbod als bedrijf? Steek je licht op en stuur ons een mail voor bijkomende informatie.

participatie

participatief_knip

Met Hadewych Bamps

Als participatiedeskundige is Hade verbonden met Levuur cv. Ze begeleidt co-creatieve en participatieve processen die te maken hebben met organisatievraagstukken en maatschappelijke transities

Haar specialiteit ligt in thema’s als onderwijs, mobiliteit, milieu en cultuur.

coaching voor ondernemers

Als ondernemer is het niet evident om alle expertise in huis te hebben om je plan te doen slagen. Je hebt immers zoveel meer nodig dan enkel een mooie droom en je kennis als expert binnen jouw vakdomein. Als startende zelfstandige heb je in je enthousiasme vaak de neiging alles zelf onder de knie te willen krijgen. Dit is echter niet zo’n goeie strategie: hierdoor verlies je kostbare tijd om met de essentie bezig te zijn, raakt je energie versnipperd en kan je droom slechts langzaam groeien.

De Broeikas is ontstaan door ondernemers voor ondernemers en we merken dat vele ondernemers tegen dezelfde vragen aanlopen. Hoe doe ik aan marketing op een integere manier? Hoe zorg ik ervoor dat mijn prijzen kloppen? Ben ik wel met het juiste bezig? Hoe verlies ik mezelf niet in het teveel doen? Hoe communiceer ik best? Hoe houd ik mijn energie hoog?
 

Individueel coachingtraject met een persoonlijke broeimentor

Heb je behoefte aan extra coaching rond specifieke domeinen, dan kan je met coaches uit De Broeikas stilstaan bij onderwerpen als purpose, zelfsturing, zelfzorg, aanbod, communicatie en marketing. Je wordt ondersteund en begeleid, en krijgt heel wat praktische tips en tools kunnen die worden ingeoefend.

Hoe ziet een individueel coachingtraject eruit?

 • Je wordt gedurende een heel jaar ondersteund door een broeimentor. Deze persoon, die je zelf uitkiest, begeleidt jou via een traject van 5 coachingsgesprekken van telkens 1 uur gespreid over de termijn van je jaarabonnement als cowerker.
 • Jouw broeimentor is eveneens cowerker, neemt een meter/peterschap op en moedigt je aan in jouw traject als ondernemer. Doorheen het jaar kan je bij hem/haar terecht met vragen en zorgen over jouw project.
 • Elk van onze broeimentoren heeft een eigen expertise:
  • Purpose, visie, missie bij Peter Plusquin
  • Authenticiteit, jezelf helemaal inbrengen in je onderneming, een manier en vorm van werken vinden die echt helemaal bij je past bij Linde Vloeberghs
  • De architectuur van je zaak: stilstaan bij je aanbod en prijszetting, marketing en verkoop bij Anje Claeys
  • De branding van je zaak: communiceren in woord (copywriting, SEO) en beeld (logo, illustraties, banner, mood board) bij Anje Claeys
  • Zelfzorg, luisteren naar het lichaam, burnoutpreventie bij Franky De Cooman
  • Zelfleiderschap bij Anje Claeys. Wat houdt je tegen om er helemaal voor te gaan en helemaal in je ondernemerschap te gaan staan? We staan samen stil bij de schaduwkanten van het ondernemen: perfectionisme, uitstelgedrag, autonomie, zichtbaarheid, presence en presensing.
 • Neem contact op met de betrokkenen indien je interesse hebt.

Interesse? Meld je aan voor een individueel traject voor ondernemers via mail!