Consultancy

We leven in een complexe, onzekere en snel veranderende tijd, die ons als nooit tevoren oproept om verantwoordelijkheid te nemen. Hoe zorgen we samen voor een wereld waarin het goed is om te leven en te ondernemen, binnen de ecologische grenzen van de planeet? Hoe geven we zin aan ons leven en kunnen we bijdragen zonder ons uit te putten?

Veel problemen van deze tijd zijn verweven met onze aangeleerde manier van werken en leven. In onze samenleving pieken de cijfers rond burn-out, depressie en eenzaamheid,… Ook ons leefmilieu, dat we nodig hebben voor onze overleving én ons welbevinden kreunt en dreigt te bezwijken onder onze steeds groter wordende vervuilende voetafdruk. De luxe om te wachten tot verandering vanzelf komt, hebben we jammer genoeg niet. Veel mensen willen het ook graag ‘anders’ gaan doen, alleen ontbreekt vaak de praktische kennis van hoe eraan te beginnen. Bovendien is het ook moeilijk om op je eentje grote complexe problemen aan te pakken. 

Meer een meer lijkt het antwoord te vinden te zijn in samenwerking en cocreatie. Maar ondernemen vanuit cocreatie is minder eenvoudig dan het lijkt. Vaak stagneert de energie en lijkt het niet te stromen. 

In De Broeikas is er heel wat expertise omtrent cocreatie, die we graag inzetten om jou als zelfstandige of je organisatie te ondersteunen. We bieden consultancy, coaching en training op maat van jouw noden. Zo slaan we de handen in elkaar en bouwen we samen aan een warme cocreatieve en coöperatieve wereld. 

Bijleren over cocreatie kan bij ons op 2 wijzen:

 • Je wordt lid van de community en kiest 1 van onze formules waarin cocreatie en experiment centraal staan. Meer info via deze link.
 • Je stelt je open voor maatwerk en dan gaan wij met jou aan de slag. Lees hieronder wat onze consultants te bieden hebben.

Voor eenmanszaken, coaches, start-ups,...

 • Je wil slagen in je plannen en tegelijk je gevoel blijven volgen.
 • Je loopt tegen de limieten van je eigen kennis aan en wil graag frisse input.
 • Je wil leren hoe je marketing kan doen op een authentieke en integere manier.
 • Je wil je verbinden met andere ondernemers zodat je waardevolle input krijgt en het warme water niet alleen hoeft uit te vinden.
foto4

Voor ondernemingen, bedrijven, teams,...

 • Je voelt dat jouw organisatie vastloopt op haar werking, alsof ze in een jas zit die niet meer past.
 • Je voelt je dat de mogelijkheden van jouw team niet helemaal benut worden.
 • Je wil evolueren naar een meer zelfsturende organisatie die cocreatie mogelijk maakt en experiment verwelkomt.
 • Je wil een stap zetten naar een meer mensgerichte en duurzame manier van werken, maar weet niet waar beginnen.

 

IMG_1783

onze consultants met hun expertise:

purpose

purpose foto

Met Peter Plusquin

Samen bouwen aan een wereld waarin élke mens diep verbonden is met zichzelf, met anderen én met het grotere geheel. 

In deze training focussen we op ieders persoonlijke purpose, en cocreëren we samen een helder omschreven purpose van jouw team, bedrijf of organisatie. Dit zorgt voor verhoogde verbinding, betrokkenheid en samenwerking. 

Ieder zal bewuster die taken doen waarbij hij/zij de grootste meerwaarde kan creëren voor de organisatie.

www.lifewhispers.eu

verbinding

IMG_20190122_095742

Met Marijke D’Herde

Marijke D’Herde is professioneel verbonden met Walk your Talk. Ze richtte Akiiki vzw om onderlinge betrokkenheid te creëren in contexten waar verschillen in ‘cultuur’ het vlotte samenwerken in de weg staan.

Onderzoeken tonen aan dat diversiteit in je werknemersbestand een stevige troef is voor je bedrijf. Toch blijkt het lang niet altijd te lukken om die voordelen van diversiteit te realiseren. Iedereen heeft bewust of onbewust vooroordelen tov mensen die anders zijn dan wijzelf en dat ligt niet anders in bedrijven.

Elke mens heeft een set van een 50-tal behoeften er we zijn er steeds op uit om deze te vervullen. Alle mensen zijn hetzelfde in de kern. Vanuit de intentie met elkaar te verbinden, kunnen we kiezen voor een taal die de nadruk legt op onze gemeenschappelijke menselijkheid. Van hieruit ontstaat als vanzelf ruimte om ook de verschillen te waarderen als kracht.

www.akiiki.be

sociocratie

sociocratie 3.0

Met Dette van Zeeland

Sociocratie 3.0, ook wel S3 genoemd, geeft praktische handvaten aan elke organisatie die bewuster en effectiever wil samenwerken op basis van gelijkwaardigheid, collectieve intelligentie en een flexibele organisatiestructuur.

Met S3 kun je onder andere zelfsturing op een slimme manier organiseren, rolduidelijkheid creëren, het eigenaarschap verder verdelen en samen tot gedragen beslissingen komen.

Dette begeleidt teams als facilitator, coach en trainer en werkt hierbij vanuit de principes van Sociocratie 3.0, verbindende communicatie en systemische transformatie.

www.golvenmaken.be

coöperatief ondernemen

serre

Met Anje Claeys

Droom je er zelf van een coöperatieve vennootschap op te richten? Of wil je graag leren hoe je in je bedrijf cocreatief kan samenwerken? Heb je geen idee hoe hieraan te beginnen? Behoefte aan inspiratie en zuurstof?

Wens je een cohousingproject op te richten en loop je hier op de één of andere manier in vast? Loopt jouw woonproject al een tijdje en zijn er spanningen? Zijn er nieuwe bewoners waardoor het gedeelde verleden stopt en de ongeschreven regels niet langer opgaan? Loopt het gedeelde eigenaarschap mank? Is de tijd gekomen voor het opnieuw ijken van je samenleefproject?

Boek dan hier een inspiratiesessie begeleid door Anje Claeys, mede-bezieler van samenleefproject De Kaasdroger (VME bestaande uit 5 units, opgericht in 2011) en mede-oprichter van De Broeikas, coöperatie met sociaal oogmerk (opgericht in 2016). Zij vertelt je alles over het proces van droom tot realiteit en is open over de vele succeservaringen én de terugkerende spanningen. Want die zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

We inspireren je graag via een rondleiding ter plaatse of een lezing, op verplaatsing.

Consultancy op maat. Mail naar anje@debroeikas.be voor meer info.

zelfzorg

peacock cleaning feathers

Met Franky De Cooman

Beslissingsnemers met een ethische ingesteldheid krijgen jammer genoeg vaak de wind van voren, worden bekritiseerd, tegengewerkt, of zelfs belachelijk gemaakt. Ze zwemmen tegen de stroom in, net als zalmen.

Hoe ga je hiermee om? Hoe zorg je ervoor dat deze confrontaties je niet onderuit halen, maar dat ze bijdragen aan je eigen duurzaamheid?

Franky De Cooman, zelf een zalm, ontwikkelde hier een straf programma voor. 

Hij biedt eveneens individuele coaching aan. Hij werkt graag met leiders die tegen de stroom ingaan, mensen die hun innerlijk kompas blijven volgen ondanks de weerstand en tegenstand die ze soms ervaren. Hij noemt deze mensen ‘dienende leiders’. Regelmatig interviewt hij hen en deze gesprekken schrijft hij uit op zijn website. 

Franky is eveneens de drijvende kracht achter de Masterclass Holding Space die Heather Plett geeft in België. Niet te missen! Hou zeker zijn website in de gaten.

www.mensj.be

ontrafelwerk

57277878_2257721154476350_477586984492072960_n

Met Anje Claeys

Anje is ‘ontrafelaar’. Ze visualiseert gesprekken en brengt op die manier helderheid in complexe vraagstukken waardoor nieuwe wegen in het visier komen. Voor complexe vraagstukken dan kan je bij haar terecht.

Anje ontrafelt en ontwart, over inhoud en vakjes heen. Je kan bij Anje terecht voor dingen als…

 • cocreatief in zee gaan met anderen
 • de heruitvinding van je organisatie en/of jezelf
 • het visualiseren van bijeenkomsten en processen: bestuursoverleg, teamvergadering, intervisie, moeilijk-mooie menselijke trajecten (jongeren & volwassenen)
 • het in de steigers zetten van financiële campagnes en crowdfunding
 • issues gelinkt aan verlies, dood, rouw en de daarbij horende verandering, groei en bloei
 • al wat te maken heeft met de grote ommekeer, de transitie naar een warme en duurzame samenleving.
Van verwarring naar helderheid, van complexiteit naar eenvoud, dingen zichtbaar maken, gaan voor impact. Daarvoor moet je bij Anje zijn.
 
Ga even kijken naar haar website voor inspirerende voorbeelden: www.anjeclaeys.be
 
Mail naar info@anjeclaeys.be voor meer info.

persoonlijk leiderschap

inner voices

Met Dette van Zeeland

Ken je dat? Het gevoel dat er verschillende stemmen in jezelf aanwezig zijn, de ene al harder roepend dan de ander. Dat een kant van jou zegt: ik wil het zo, maar een andere kant in jou denkt er heel anders over? De methode Voice Dialogue leert je om naar al deze stemmen te luisteren en de dirigent te worden van jouw orkest.

We bestaan uit een groot aantal verschillende ikken. Misschien herken jij de perfectionist, zorger, genieter, de controlefreak, avonturier, behager of pusher in jezelf?

Sommigen komen op een manifeste manier in ons leven aan bod, het zijn onze primaire overlevingsstrategieën. Andere, vaak tegengestelde, ikken spelen nauwelijks of zelfs geen rol. Door ze een voor een voor het voetlicht te brengen krijg jij meer keuzevrijheid en balans in jouw unieke ‘systeem’ en word je een heler en evenwichtiger mens.

www.golvenmaken.be

duurzaam contracteren

monikameysmans_duurzaamcontracteren

Met Monika Meysmans

Ondernemen doe je niet alleen. Je gaat samenwerkingen aan, ook langdurige. Met veel enthousiasme worden projecten opgezet en vlieg je er in. Er is het volle vertrouwen en je begint samen te varen. Afspraken maken rond de samenwerking, de wederzijdse verwachtingen en verantwoordelijkheden, de geldstromen en eventueel de beëindiging ervan horen hier ook bij. Dit alles neerpennen in een contract is spannend. Het zou de relatie kunnen verzuren. En het gebruikte juridische jargon verheldert niet altijd…

Ik begeleid ondernemers, organisaties en bedrijven om hun langdurige samenwerkingen om te zetten in een duurzaam contract: een contract dat partijen verbindt in vertrouwen, dat verstaanbaar is en dat veranderingen en mogelijke toekomstige spanningen in de samenwerking regelt. Een contract dat futureproof is. Een juridisch bindend instrument voor je samenwerking, met aandacht voor de relatie met je partners in crime!

www.duurzaamcontracteren.be

 

leiderschap in actie

anne_desmet

Met Anne De Smet

Je geeft leiding aan een groep of team en je voelt je daar echt op je plaats. Je bent iemand die van nature teams en mensen ontwikkelt. Voor jou is dé weg naar resultaten behalen je mensen meekrijgen en dus investeer je in relaties. Daarbij verlies jij nooit het grotere geheel en de zingeving uit het oog. Je staat bezield in je werk en in je leven.

En toch bots je als leider vaak tegen je grenzen aan. Hoe je het vroeger moeiteloos deed, lijkt nu niet meer toereikend. Je ervaart een groeiende complexiteit en snelheid en het kost je veel moeite om bij te benen. Ondanks alle inspanningen die je doet om je inzichten te verbreden en bij te leren, voelt het alsof jouw interne systeem vastloopt. Alsof je jezelf immuun maakt voor de verandering waar je naar verlangt.

In het leiderschapstraject ‘Dansen met complexiteit en chaos’ gaan we samen op weg om je systeem te deblokkeren. Zodat jouw leiderschap een moeiteloze kwaliteit krijgt en chaos en complexiteit je uitgelezen danspartners worden.

www.momentum-coaching.eu

verbindend cirkelwerk

joel-jasmin-forestbird-xzPMUMDDsfk-unsplash

Met Linde Vloeberghs

Om effectief en impactvol samen te kunnen werken als team of organisatie, is het nodig om weer te leren samenwerken als mensen, ons professioneel masker af te durven leggen, en helemaal onszelf te zijn op het werk. 

Verbindend Cirkelwerk is een directe weg naar meer echtheid en verbinding in jouw team/organisatie en leidt tot authentieke interacties, creativiteit en innovatie, meer betrokkenheid en verantwoordelijkheid, transparantie, open en constructieve communicatie, meer veiligheid en geluk op het werk.

www.maanlanders.be

zelfsturing

59106082_10157203851944438_8301324961646116864_n

Met De Broeikas

Zelfsturing, het is een buzz woord. Iedereen spreekt erover en toch stroomt het vaak niet zoals we dat wensen. In De Broeikas weten we daar alles over. We zijn een coöperatie waar cocreatie centraal staat. Stap voor stap bouwen de kennis en expertise op rond dit thema. Wil je er zelf ook mee aan de slag, contacteer ons en we gaan met jou in gesprek.

Interesse in dit aanbod als bedrijf? Steek je licht op en stuur ons een mail voor bijkomende informatie. 

info@debroeikas.be

participatie

participatief_knip

Met Hadewych Bamps

Als participatiedeskundige is Hade verbonden met Levuur cv. Ze begeleidt co-creatieve en participatieve processen die te maken hebben met organisatievraagstukken en maatschappelijke transities

Haar specialiteit ligt in thema’s als onderwijs, mobiliteit, milieu en cultuur.

www.levuur.be