Cogroeien

We leven in een complexe, onzekere en snel veranderende tijd, die ons als nooit tevoren oproept om verantwoordelijkheid te nemen. Hoe zorgen we samen voor een wereld waarin het goed is om te leven en te ondernemen, binnen de ecologische grenzen van de planeet?

Hier hebben niet enkel overheden, maar ook individuen en bedrijven hun verantwoordelijk op te nemen. Veel problemen van deze tijd zijn verweven met onze aangeleerde manier van werken en leven. In onze samenleving pieken de cijfers rond burn-out, depressie, eenzaamheid,… En ook ons leefmilieu, dat we nodig hebben voor onze overleving én ons welbevinden kreunt en dreigt te bezwijken onder onze steeds groter wordende vervuilende voetafdruk.

De luxe om te wachten tot verandering vanzelf komt, hebben we jammer genoeg niet. Veel mensen willen het ook graag ‘anders’ gaan doen, alleen ontbreekt vaak de praktische kennis van hoe eraan te beginnen.

 

Hoe creëer je als bedrijf een zinvolle werkplek waar effectief en bezield wordt samengewerkt?

Hoe zorg je er als leider voor dat jouw onderneming klimaatpositief wordt?

Hoe kan je leven en werken vanuit bezieling en verbondenheid?

 

 

Daar willen we met De Broeikas een antwoord op bieden! Je kan bij en ín De Broeikas terecht voor trainingen, workshops en opleidingen die nieuwe vaardigheden en nieuwe vormen van leiderschap, ondernemen en samenwerken aanleren.

PURPOSE

59106082_10157203851944438_8301324961646116864_n

Samen bouwen aan een wereld waarin élke mens diep verbonden is met zichzelf, met anderen én met het grotere geheel. 

In deze training focussen we op ieders persoonlijke purpose, en cocreëren we samen een helder omschreven purpose van jouw team, bedrijf of organisatie. Dit zorgt voor verhoogde verbinding, betrokkenheid en samenwerking. 

Ieder zal bewuster die taken doen waarbij hij/zij de grootste meerwaarde kan creëren voor de organisatie.

VERBINDENDE COMMUNICATIE

IMG_20190122_095742

De bedoeling van verbindende communicatie is een kwalitatieve verbinding tot stand brengen die je toelaat om rekening te houden met je eigen behoeften én met die van de andere. 

Vanuit die verbinding -waarin geen oordelen of verwijten uitgesproken worden- kan je de ander tegemoet komen zonder jezelf te verliezen of weg te cijferen.

SOCIOCRATIE

54405590_2239206866327779_1952741279519473664_n

Sociocratie, ook wel S3 genoemd, geeft praktische handvaten voor iedereen die bewuster en effectiever wil samenwerken op basis van gelijkwaardigheid, collectieve intelligentie en een flexibele organisatiestructuur.